Dr.Öğr.Üyesi
HANDE AYHAN GÖKCEK
Araştırma Bilgileri


Dr.Öğr.Üyesi HANDE AYHAN GÖKCEK

Araştırma Bilgileri

Araştırma Alanları

1 Tüketici Davranışı
2 Pazarlama Araştırması
3 Yapısal Eşitlik Modellemesi
4 Dijital Pazarlama
5 Pazarlama

Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri

1 Tüketici Davranışı
2 Pazarlama Araştırması
3 Yapısal Eşitlik Modellemesi
4 Dijital Pazarlama
5 Pazarlama

Web Of Science Araştırma Alanları

1 Tüketici Davranışı
2 Pazarlama Araştırması
3 Yapısal Eşitlik Modellemesi
4 Dijital Pazarlama
5 Pazarlama