Dr.Öğr.Üyesi
HANDE AYHAN GÖKCEK
Yayınlar & Eserler


Dr.Öğr.Üyesi HANDE AYHAN GÖKCEK

Yayınlar & Eserler

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

Uluslararası

1 Hande AYHAN GÖKCEK , Peyami Sefa ÇARIKÇIOĞLU , Cenk Arsun YÜKSEL ,"hande" ,Journal of Academic Research in Economics ,vol.11 ,pp.118 -127 ,2066-0855 ,2019 Link , Dosya
2 Müge ÇETİNER, Hande AYHAN GÖKCEK, Bilge TURP GÖLBAŞI ,"DAVRANIŞSAL FİNANS PERSPEKTİFİNDEN YATIRIMCI DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME" ,Journal of International Banking Economy And Management Studies (Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi) ,vol.2 ,pp.1 -30 ,2667-5358 ,2019 Link , Dosya
3 Müge ÇETİNER, Hande AYHAN GÖKCEK, Bilge TURP GÖLBAŞI ," Davranışsal Finans Açısından Bilişsel Çelişki, Aşırı Güven Ve Taklit Ve Sürü Davranışları Boyutlarında Bireysel Yatırımcı Kararları Üzerine Bir İnceleme" ,IDEA Studies Journal (International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies ) ,vol.5 ,pp.116 -128 ,2587-2168 ,2019 Link , Dosya

Ulusal

Bildiriler

1 Hande AYHAN GÖKCEK , Peyami Sefa ÇARIKÇIOĞLU , Cenk Arsun YÜKSEL ," The Effect Of Consumer Decision Making Styles On Cognitıve Dissonance Along With The Role Of The Perceived Risk as a Moderator in Online Shopping" ,2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS AND ECONOMY TURBULENT TIMES: ECONOMIC AND POLITICAL DIRECTIONS / CONSTANTA ,pp.15 -25 ,2018