AKADEMİK VERİ SİSTEMİ - GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

İGU-GAVSİS hedefleri;

  • Mobile ve Diğer plartformlara uyumlu olmak
  • Birim ya da bölüm bazlı raporlamalar sunmak
  • Yöneticilerin karar verme mekanizmalarına yardımcı olmak
  • Akademik süreclerin takibini kolaylaştırmak

İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca E-üniversite, Yöksis sistemleriyle bütünleşik bir yapıda geliştiridiğimiz sistemimiz güncel teknolojilerle birbirleri ile iletişimli olarak verileri kullanımınıza sunmaktadır.Lütfen ilgili verilerinizi güncel tutunuz.

Karşılaştırmalı İstatistikler Kisişel Sayfalar Faaliyet Raporları