Dr.Öğr.Üyesi
HANDE AYHAN GÖKCEK
Eğitim Bilgileri


Dr.Öğr.Üyesi HANDE AYHAN GÖKCEK

Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • Eğitim Üniversite Tarih
  Lisans-Anadal Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler, Ekonometri 1997-2001
  Yüksek Lisans-Tezli Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama 2009-2011
  Doktora İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme 2014-2019
 • Yaptığı Tezler

  Eğitim Tez Adı Birim Adı Tarih
  Yüksek Lisans-Tezli Tüketicilerin Perakende Marka Seçimini Etkileyen Faktörler ve Bakliyat Sektöründe Bir Uygulama (SPSS uygulaması) Marmara Üniversitesi ,Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme 2011
  Doktora Tüketici Karar Verme Stilleri ile Online Bilişsel Çelişki, Algılanan Risk ve Müşteri Memnuniyeti Arasındaki İlişkiler ve Bir Uygulama İstanbul Kültür Üniversitesi ,Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme 2019

Yabancı Diller

 • İngilizce : İyi
 • Türkçe : Çok İyi