Prof.Dr.
KÜRŞAT YALÇİNER
Yayınlar & Eserler


Prof.Dr. KÜRŞAT YALÇİNER

Yayınlar & Eserler

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

1 YALÇİNER KÜRŞAT,Yener Coşkun ,"İpotekli Konut Finansmanı Sisteminin Gelişme Koşulları Türkiye için Ampirik Bir Analiz" ,İktisat İşletme ve Finans ,vol.29 ,pp.59 -94 ,1300-610X ,2014

Uluslararası

1 YALÇİNER KÜRŞAT,ERTÜRK ERKAN ,"Türkiye’de Faaliyette Bulunan Çok Uluslu Şirketlerin Kontrolündeki Yabancı Şirketlerin Vergi Yüklerinin Analizi" ,Maliye Finans Yazıları ,pp.181 -201 ,1308-6014 ,2018
2 YALÇİNER KÜRŞAT,ERTÜRK Erkan ,"Peşin Fiyatlandırma Anlaşmalarının Türkiye de Yaygın Bir Şekilde Kullanılmama Nedenleri Üzerine Bir Araştırma" ,Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi ,vol.0 ,pp.413 -424 ,1307-9832 ,2017
3 LALE ŞAĞBANSUA,YALÇİNER KÜRŞAT ,"Model Proposal for Islamic Supervisory Boards in Financial Institutions" ,International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences ,vol.6 ,pp.210 -220 ,2222-6990 ,2016
4 DİNÇERGÖK BURCU,YALÇİNER KÜRŞAT ,"Capital Structure Decisions of Manufacturing Firms in Developing Countries" ,Middle Eastern Finance and Economics ,vol.12 ,pp.86 -100 ,1450-2889 ,2011 Link
5 ÖNER KAYA EMİNE,KAYA BEKİR,YALÇİNER KÜRŞAT ,"Derecelendirme Duyurularına Kredi Temerrüt Swap Primlerinin Tepkisi Türkiye İçin Bir Olay Analizi Reaction of Credit Default Swap Spreads to Rating Announcement An Event Study For Turkey" ,Journal of Economics, Finance and Accounting ,vol.2 ,pp.558 -571 ,2148-6697 ,2015 Link
6 AFİFE AYCAN MUTLU,YALÇİNER KÜRŞAT ,"Exchange Market Pressure and the Degree of Exchange Market Intervention An Application for Turkish Economy" ,International Research Journal of Finance and Economics ,pp.47 -61 ,1450-2887 ,2015 Link

Ulusal

1 YALÇİNER KÜRŞAT,ÇETİNKAYA MURAT,ÇEVİK YASİN ERDEM ,"Türkiye’nin de’Facto’ Döviz Kuru Rejiminin Belirlenmesi" ,Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ,pp.266 -272 ,1302-1796 ,2017 Link
2 ÖNER KAYA EMİNE,KAYA BEKİR,YALÇİNER KÜRŞAT ,"Bina Tamamlama Sigortası Maketten Konut Alımlarını Güvence Altına Alabilecek mi?" ,Finans Politik & Ekonomik Yorumlar ,vol.53 ,pp.95 -105 ,1307-7112 ,2016
3 YENER COŞKUN,YALÇİNER KÜRŞAT ,"İpotekli Konut Finansman Sisteminde Gelir Servet Kısıtı ve Sonuçları Yoksulluk Gecekondu Olgusu ve TOKİ İçin Bazı Öneriler" ,Sosyo Ekonomi Dergisi ,vol.21 ,pp.235 -264 ,2014
4 YALÇİNER KÜRŞAT ,"Risk İle Getiri Arasındaki Doğrusallığın İ M K B de Analizi" ,Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği (MUFAD), Muhasebe ve Finansman Dergisi ,pp.182 -189 ,2006
5 KAYA BEKİR,ÖNER KAYA EMİNE,YALÇİNER KÜRŞAT ,"Türkiye nin Derecelendirme Notları ve Kredi Temerrüt Swap Primlerinin Ekonomik ve Sosyal Olaylara Tepkisinin Analizi" ,Maliye Finans Yazıları ,pp.85 -111 ,1308-6014 ,2015
6 YALÇİNER KÜRŞAT ,"İpotek Karşılığı Menkulleştirilmiş Krediler Sistemindeki Riskler" ,Karınca Kooperatif Postası Dergisi ,pp.9 -15 ,2006
7 YALÇİNER KÜRŞAT ,"Düşük Fiyatlama Olgusu İle Halka Arz Şekilleri ve Halka Arz Fiyatı Arasındaki İlişkinin Analizi 1997 2004 Dönemine Ait Bir İnceleme" ,Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ,vol.7 ,pp.145 -158 ,2005
8 YALÇİNER KÜRŞAT,BOZTOSUN DERVİŞ ,"Hisse Senedi Getirilerini Açıklamada Firma Büyüklüğü Hisse Senedi Betası ve Piyasa Değeri Defter Değeri Oranının Etkinliği" ,Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MÖDAV) ,vol.7 ,pp.39 -50 ,2005
9 YALÇİNER KÜRŞAT ,"Uluslar Arası Hisse Senedi Piyasasına Hisse Senedi İhracı ve İMKB de İşlem Gören Firmaların İhraç Performansı" ,Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ,vol.19 ,pp.395 -406 ,1300-4646 ,2005
10 YALÇİNER KÜRŞAT ,"İMKB de Portföy Sermaye Hareketlerinin Belirleyicileri" ,İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, ,vol.16 ,pp.29 -40 ,1300-610X ,2001
11 YALÇİNER KÜRŞAT ,"İşsizlik Sigortası ve Finansman Modeli" ,Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi ,vol.2 ,pp.169 -183 ,2000
12 YALÇİNER KÜRŞAT,ATAN MURAT,BOZTOSUN DERVİŞ ,"Karesel Programlama Yönteminin İMKB 100 Endeksine Uygulanması ve Portföy Optimizasyonu" ,İktisat, İşletme ve Finans Dergisi ,vol.20 ,pp.70 -83 ,1300-610X ,2005
13 YALÇİNER KÜRŞAT,ALİ MURAT SÜREKLİ ,"Ekonominin Çeşitlendirilmesinin Bir Aracı Olarak Ulusal Refah Fonu Modelinin Türkiye Ekonomisi Açısından Uygulanabilirliği" ,Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi ,vol.17 ,pp.1 -29 ,2148-1792 ,2015
14 Yener Coşkun,YALÇİNER KÜRŞAT ,"Küresel Finansal Kriz ve Piyasa Mekanizmasına Dayalı Konut Finansmanı Türkiye İçin Bir Değerlendirme" ,Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi ,vol.48 ,pp.81 -93 ,1307-7112 ,2011
15 YALÇİNER KÜRŞAT,ATAN MURAT,BOZTOSUN DERVİŞ ,"Finansal Oranlarla Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişki" ,Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği (MUFAD), Muhasebe ve Finansman Dergisi ,pp.176 -187 ,2146-3042 ,2005

Bildiriler

1 ÖNER KAYA EMİNE,KAYA BEKİR,YALÇİNER KÜRŞAT ,"Derecelendirme Duyurularına Kredi Temerrüt Swap Primlerinin Tepkisi Türkiye İçin Bir Olay Analizi" ,19. Finans Sempozyumu ,21.10.2015
2 YALÇİNER KÜRŞAT ,"Menkul Kıymet Pazar Doğrusunun Etkinliğinin İMKB de Analizi" ,4. İstatistik Kongresi ,08.05.2005
3 YALÇİNER KÜRŞAT,ATAN MURAT,KAYACAN MURAT,BOZTOSUN DERVİŞ ,"Markowitz Karesel Programlama ile Portföy Seçim Modelinin İMKB 100 Endeksine Uygulanması Endeks İle Aynı Getiriye sahip Portföy Oluşturulması" ,8. Ulusal Finans Sempozyumu ,26.10.2004
4 YALÇİNER KÜRŞAT,ATAN MURAT,BOZTOSUN DERVİŞ,KAYACAN MURAT ,"İMKB 30 Endeksinde Etkinlik Analizi Veri Zarflama Analizi VZA ile Hisse Senedi Seçimi" ,First International Manas University Conferance in Economics ,23.09.2004
5 YALÇİNER KÜRŞAT,ATAN MURAT,KAYACAN MURAT,BOZTOSUN DERVİŞ ,"Optimization of a Portfolio Through International Diversification" ,First International Conferance on Business, Management and Economics ,15.06.2005
6 YALÇİNER KÜRŞAT,AFİFE AYCAN MUTLU ,"Döviz Piyasası Baskısı ve Müdahale Endeksi Türkiye Döviz Piyasası Üzerine Bir İnceleme" ,18. Ulusal Finans Sempozyumu ,15.10.2014
7 KAYA BEKİR,ÖNER KAYA EMİNE,YALÇİNER KÜRŞAT ,"Türkiye nin Derecelendirme Notları ve Kredi Temerrüüt Swap Primlerinin Ekonomik ve Sosyal Olaylara Tepkisinin Analizi" ,18. Ulusal Finans Sempozyumu ,15.10.2014
8 YALÇİNER KÜRŞAT,AZİZA SYZDYKOVA ,"The Relationship Between Foreign Direct Investment and Economic Growt An Econometric Analysis For Kazakhstan" ,vı. European Conference On Social And Behavioral Sciences ,05.02.2015 Link
9 YALÇİNER KÜRŞAT,SERKAN TEKBACAK ,"Piyasa Momentumu Makroekonomik Faktörler ve Yatırımcı Duyarlılığı Borsa İstanbul da Bir Uygulama" ,18. Ulusal Finans Sempozyumu ,15.10.2014
10 ÖNER KAYA EMİNE,KAYA BEKİR,YALÇİNER KÜRŞAT ,"Yeni Bir Sigorta Ürünü Bina Tamamlama Sigortası" ,14. Ulusal İşletmecilik Kongresi ,pp.1133 -1144 ,15.05.2015