Prof.Dr.
KÜRŞAT YALÇİNER
Mesleki & İdari Deneyimler


Prof.Dr. KÜRŞAT YALÇİNER

Mesleki & İdari Deneyimler

Akademik Ünvanlar/Görevler

Ünvan Üniversite Alanı Tarih
PROFESÖR İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ,İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ -İŞLETME İŞLETME 2018 -
PROFESÖR GAZİ ÜNİVERSİTESİ,İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ-İŞLETME İŞLETME 2012 - 2017
DOÇENT GAZİ ÜNİVERSİTESİ,İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ-İŞLETME İŞLETME 1994 - 2012

İdari Deneyimler

Görev Kurum Tarih
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANI İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ,İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ-İŞLETME 2018 -
İSTANBUL GELİŞİM MESLEK YÜKSEK OKULU MÜDÜRÜ İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ,İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ-İŞLETME 2017 - 2018

Üniversite Dışı Deneyimler

Görev Kurum Tarih
Memur-Uzman Yardımcısı Etibank Genel Müdürlüğü 1988 - 1996
Müdürlük Gazi Üniversitesi Vakfı 2001 - 2005
Kurucu Temsilcisi Gazi Üniversitesi Özel Öğretim Kurumları 2004 - 2005

Verdiği Dersler

Ders Adı Öğrenim Türü Akademik Yılı
Gayrimenkul Finansmanı ve Değerlemesi Lisans-Anadal 2016-2017
Finansal Yönetim Lisans-Anadal 2016-2017
Uluslararası Finansman Lisans-Yandal 2016-2017
İşletme Değerleme Lisans-ÇiftAnadal 2016-2017
Konut Finansman Sistemi Lisans-ÇiftAnadal 2016-2017
Konut Finansman Sistemi Lisans-ÇiftAnadal 2014-2015
İşletme Değerleme Lisans-ÇiftAnadal 2014-2015
Finansman Yönetim Lisans-ÇiftAnadal 2014-2015
Türev Piyasalar ve Uluslararası Finansman Lisans-ÇiftAnadal 2016-2017
Uluslararası Finansman Lisans-Yandal 2014-2015
Uluslararası Finansman Lisans-ÇiftAnadal 2014-2015
Uluslararası Finansman Lisans-Anadal 2014-2015

Yönetilen Tezler

Öğrenci Eğitim Tez Adı Üniversite Tarih
AHMET GÖKHAN ARSLAN Yüksek Lisans Altyapı Yatırımlarının Sermaye Piyasası Araçlarıyla Finansmanı ve Kurumsal Yatırımcıların Rolü Gazi Üniversitesi Devam Ediyor
ERKAN ERTÜRK Doktora Çuş'lardaki vergi planlamasına karşı geliştirilen politikalar: Türkiye'de faaliyette bulunan Çuş'ların vergi yüklerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma Gazi Üniversitesi 2017
KENAN SEVİNÇ Yüksek Lisans Türk Bankacılık Sektöründe Mevduat Dışı Yabancı Kaynak Kullanımı Gazi Üniversitesi Devam Ediyor
YASEMİN YURTOĞLU Yüksek Lisans Türkiye'nin ihracat yapısı ve reel döviz kuru ile ihracat arasındaki nedensellik ilişkisi: Türkiye örneği (1997-2015) Gazi Üniversitesi 2016
NERGİZ YANLIÇ Yüksek Lisans Bireysel emeklilik sisteminin finansmanı ve öngörüler Gazi Üniversitesi 2016
ASLI BAKAR Yüksek Lisans ULUSLARARASI YATIRIM POZİSYONUNU ETKİLEYEN EKONOMİK FAKTÖRLERİN ANALİZİ:TÜRKİYE ÖRNEĞİ Gazi Üniversitesi Devam Ediyor
LALE ŞAĞBANŞUA Doktora İslami finans kurumlarında İslami danışma kurulları: Türkiye için model önerisi Turgut Özal Üniversitesi 2016
ALİ MURAT SÜREKLİ Doktora Ekonominin çeşitlendirilmesinin bir aracı olarak ulusal refah fonu modelinin Türkiye ekonomisi açısından uygulanabilirliği Turgut Özal Üniversitesi 2015
BEKİR KAYA Doktora Ekonomik ve siyasi olayların CDS primleri ve ülke kredi notları üzerine etkisi Gazi Üniversitesi 2015
AZİZA SYZDYKOVA Yüksek Lisans Uluslararası sermaye hareketlerinin Kazakistan ekonomisi üzerindeki etkileri Gazi Üniversitesi 2014
MEHMET KUZU Yüksek Lisans Reel efektif döviz kuru endeksini etkileyen faktörlerin Avrupa borç krizi çerçevesinde analizi Gazi Üniversitesi 2014
OSMAN AYDIN Yüksek Lisans Foreks Piyasası işlemleri ve Türkiye uygulamasına ilişkin değerlendirmeler Gazi Üniversitesi 2014
NUR ÇETİN Yüksek Lisans Global kredi riski yönetimi Gazi Üniversitesi 2014
YENER COŞKUN Doktora Türkiye'deki kurumsal konut finansman sisteminin analizi Ankara Üniversitesi 2014
SEBAHAT CEREN ODABAŞ Yüksek Lisans Kredi riski yönetim aracı olarak kredi temerrüt swapı ve Türk bankacılık sisteminde bir uygulama Gazi Üniversitesi 2014
KEVSER CİNSKIZAN Yüksek Lisans Türk bankacılık sisteminde türev araç kullanımına dair bir alan çalışması Gazi Üniversitesi 2014
İSMAİL UTKU GÜRTUNCA Yüksek Lisans Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde reel opsiyon yaklaşımı Gazi Üniversitesi 2013
HABIB YOUSEFAZARI Yüksek Lisans Düşük karbon ekonomisi ve Türkiye için bir model önerisi Gazi Üniversitesi 2013
EKREM SÖYLER Yüksek Lisans IMF'nin küresel mali krizle birlikte değişen rolü ve Türkiye Gazi Üniversitesi 2013
MELİKE ÖZCAN Yüksek Lisans Tarımsal işletmelerde risk yönetimi ve bir alan çalışması Atılım Üniversitesi 2012
SELCEN ÇALIŞKAN ŞAHİN Yüksek Lisans Küresel krizin Türk bankacılık sektöründe etkileri Gazi Üniversitesi 2011
MEHMET ALİ TOMBUL Yüksek Lisans Özelleştirme, Türkiye uygulamaları ve devlet yolları - otoyollar özelleştirmesine farklı yaklaşım Gazi Üniversitesi 2010
BURCU DİNÇERGÖK Doktora Sermaye yapısını etkileyen faktörlerin mukayeseli incelemesi Gazi Üniversitesi 2010
BEKİR KAYA Yüksek Lisans İMKB borsa endeksinde yabancı yatırımcıların rolü Gazi Üniversitesi 2009
EMRAH AKKOÇ Yüksek Lisans Çok uluslu işletmelerde sermaye bütçelemesi Gazi Üniversitesi 2008
İLKER SAKINÇ Doktora Sermaye sahipliği ve firma değeri ilişkisi Gazi Üniversitesi 2008
ZAFER AKGÜL Yüksek Lisans Çok uluslu şirketlerde işletme sermayesi yönetimi Gazi Üniversitesi 2008
SAEİD BABAPOUR Yüksek Lisans Sermaye yapısı ile ekonomik katma değer ilişkisi Gazi Üniversitesi 2008
SELİN BÜYÜKÖZDEMİR Yüksek Lisans Uluslararası finansal piyasalardaki gelişmeler ve Türk piyasalarına etkisi Gazi Üniversitesi 2007
YALÇIN CEBE Yüksek Lisans İpotekli konut kredi sistemi ve Türkiye uygulaması Gazi Üniversitesi 2007
MÜGE BÜYÜKTORTOP Yüksek Lisans Çokuluslu işletmelerde sermaye yapısı ve İMKB'de bir uygulama Gazi Üniversitesi 2007
İSMET DEMİRKOL Doktora Entellektüel sermayenin firma değerine etkisi ve İMKB'de sektörel uygulamalar Gazi Üniversitesi 2006