Dr.Öğr.Üyesi KEMAL ER
Yayınlar & Eserler


Dr.Öğr.Üyesi KEMAL ER

Yayınlar & Eserler

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

Uluslararası

1 YAMAN KEMAL,ER KEMAL,KÖROĞLU EMİNE ÖZLEM ,"Importance of Pricing for Hospitals Expenses from Financial and Social Perspectives" ,Journal of Economics and Finance ,vol.8 ,pp.78 -90 ,1916-971X ,2016 Link
2 ER KEMAL ,"ÜRETİM İLİŞKİLERİ TEMELİNDE MODERNİZM VE POSTMODERNİZMİNAZGELİŞMİŞ ÜLKELER ÜZERİNE ETKİLERİ" ,Dokuz Eylül Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,vol.16 ,pp.413 -453 ,1302-3284 ,2015 Link
3 ER KEMAL ,"Ulus Devletin Bağımlılık İlişkileri Açısından Toplumsal İşlevi veTürkiye" ,Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi ,vol.2 ,pp.43 -63 ,2014 Link
4 ER KEMAL ,"ÇALIŞANLAR AÇISINDAN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ YABANCILAŞMA İLİŞKİSİ ELEKTRONİK SANAYİİ ÖRNEĞİ" ,Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ,vol.4 ,pp.1 -40 ,1303-5134 ,2007 Link

Ulusal

1 ER KEMAL ,"KADINA ŞİDDETİ BESLEYEN KÜLTÜR VE ÇÖZÜM NOKTASINDA SOSYAL HİZMETLER" ,Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ,vol.1 ,pp.150 -170 ,2147-5121 ,2013 Link

Bildiriler

1 ER KEMAL ,"Toplumlarda Kimlik Arayışı ve Ulus devletlerde Bütünleşme Sorunu" ,ll. Uluslararası İsparta Davraz Kongresi ,pp.4291 -4320 ,31.05.2014 Link
2 ER KEMAL ,"KADINA ŞİDDETİ BESLEYEN KÜLTÜR VE ÇÖZÜM NOKTASINDA SOSYAL HİZMETLER" ,Aile İçi Çatışma, Şiddet ve Farkındalık Sempozyumu
3 ER KEMAL ,"Gelir Dağılımında Eğitimin Kalitesi ve Yoksulluk İlişkisi" ,V. YILDIZ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ ,pp.162 -162 ,14.12.2018
4 YAMAN KEMAL,KÖROĞLU EMİNE ÖZLEM,ER KEMAL ,"Interaction of Industry 4.0 and Health Policy -Social and Financial Consequences on Healthcare Sector" ,26thEBES CONFERENCE - PRAGUE PROCEEDINGS ,pp.1324 -1336 ,26.10.2018 Link