Dr.Öğr.Üyesi KEMAL ER
Mesleki & İdari Deneyimler


Dr.Öğr.Üyesi KEMAL ER

Mesleki & İdari Deneyimler

İdari Deneyimler

Görev Kurum Tarih
Anabilim Dalı Başkanı İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ,İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ-SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2016 -

Üniversite Dışı Deneyimler

Görev Kurum Tarih
Dr. Öğretim Görevlisi AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2007 - 2011
Başkan Uluslararası İnsan Kaynakları Akademisi Derneği 2013 - 2015
Başkan Yardımcısı Uluslar Arası İnsan Kaynakları Akademisi Derneği 2011 - 2013

Verdiği Dersler

Ders Adı Öğrenim Türü Akademik Yılı
Seminer Lisans-ÇiftAnadal 2014-2015
Örgütsel Davranış Lisans-ÇiftAnadal 2014-2015
Örgütsel Davranış Lisans-ÇiftAnadal 2014-2015
İletişim Psikolojisi Lisans-ÇiftAnadal 2014-2015
Felsefeye Giriş -II Lisans-Anadal 2014-2015
Kültürler Arası Psikoloji Lisans-Anadal 2014-2015
Kurumlar Sosyolojisi Lisans-Anadal 2014-2015
Felsefeye Giriş -I Lisans-Anadal 2014-2015
Sosyal Antropoloji Lisans-Anadal 2014-2015
Toplumsal Tabakalaşma Lisans-Anadal 2014-2015
İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre Lisans-Anadal 2014-2015
Niceliksel Araştırma Yöntemleri Lisans-Anadal 2014-2015
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Lisans-Anadal 2014-2015
Sosyoloji Lisans-Anadal 2011-2012
Türkiye'nin Toplumsal Yapısı l Lisans-Anadal 2011-2012
Türkiye'nin Toplumsal Yapısı ll Lisans-Anadal 2010-2011
Türkiye'nin Toplumsal Yapısı l Lisans-Anadal 2010-2011
Toplumsal Tabakalaşma Lisans-Anadal 2008-2009
Öğrenme Psikolojisi Lisans-Anadal 2008-2009
Endüstri Sosyolojisi Lisans-Anadal 2009-2010
Endüstri Sosyolojisi Lisans-Anadal 2009-2010
Toplumsal Değişme Lisans-Anadal 2008-2009
Hukuk ve Suç Sosyolojisi Lisans-Anadal 2008-2009
Hukuk ve Suç Sosyolojisi Lisans-Anadal 2007-2008

Yönetilen Tezler

Öğrenci Eğitim Tez Adı Üniversite Tarih
CEMİL DEMİRCAN Yüksek Lisans 2001 ve 2008 Ekonomik Krizlerinde Türkiye'nin Kriz Yönetim Uygulamaları ve Karşılaştırması İstanbul Gelişim Üniversitesi Devam Ediyor
SONGÜL MİKE Yüksek Lisans Meme Kanseri Olan Kadınlarda Mastektomi Olanlar İle Mastektomi Olmayanların Depresyon Ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi İstanbul Gelişim Üniversitesi Devam Ediyor
FETHİYE ZALIM BAŞBEKLEYEN Yüksek Lisans Aile ve çocuk arasındaki güvensiz bağlanmanın ortaokul son sınıf öğrencilerinde benlik algısı,sosyal anksiyete,depresif belirtiler arasındaki ilişkinin incelenmesi İstanbul Gelişim Üniversitesi Devam Ediyor
EMRAH ER Yüksek Lisans Sağlık Sektöründe Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı Verimlilik İlişkisi: Kamu Kurumu Örneği İstanbul Gelişim Üniversitesi Devam Ediyor
CEYLAN YAYGIR Yüksek Lisans Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı depresyon ve benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi İstanbul Gelişim Üniversitesi Devam Ediyor
ÖZGÜN CEYLAN Yüksek Lisans Anne baba tutumları ile çocuğun sosyalleşme süreci arasındaki ilişki: okul öncesi örneği İstanbul Gelişim Üniversitesi Devam Ediyor
PINAR TAŞAR Yüksek Lisans ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN MOBBİNG ALGILAMA ÜZERİNE ETKİSİ İstanbul Gelişim Üniversitesi Devam Ediyor
TAYFUR SALATAN Yüksek Lisans ÖRGÜT İKLİMİ PERFORMANS İLİŞKİSİ ORTAOKUL ÖĞRETMENLER ÖRNEĞİ İstanbul Gelişim Üniversitesi Devam Ediyor
SEVEL YILDIZ Yüksek Lisans Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Örneği İstanbul Gelişim Üniversitesi Devam Ediyor
UĞUR BÖLÜK Yüksek Lisans İnsan Kaynakları Yönetiminde Örgütsel Adaletin Verimlilik ve İş Tatmini Üzerine Etkisi : Bir Kamu Kurumu Örneği İstanbul Gelişim Üniversitesi Devam Ediyor