Dr.Öğr.Üyesi
İSMAİL CEM AY
Yayınlar & Eserler


Dr.Öğr.Üyesi İSMAİL CEM AY

Yayınlar & Eserler

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

Uluslararası

1 AY İSMAİL CEM,ATILGAN SARIDOĞAN AYŞE ,"Ülkelerin Küresel Rekabet Gücünün Muhasebe ve Denetim Standartları Gelişimi Üzerindeki Etkileri İçin Bir Analiz" ,Avrasya Bilimler Akademisi İşletme ve İktisat Dergisi ,vol.19 ,pp.1 -9 ,2149-3545 ,2019 Link
2 AY İSMAİL CEM,TURGAN ERDEM ,"European Union s Fiscal Aids and Its Effects on Memberand Non Member Countries Turkey Case" ,İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ,vol.2 ,pp.161 -176 ,2148-4287 ,2015 Link

Ulusal

1 AY İSMAİL CEM ,"II Dünya Savaşı Ulusal Planlama Faaliyetleri 1946 İvedili Sanayi Planı ve 1947 Türkiye İktisadi Kalkınma Planı nın Karşılaştırmalı Analizi" ,İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası ,vol.62 ,pp.147 -172 ,1304-0235 ,2012
2 AY İSMAİL CEM,ORTAÇ FEVZİ RİFAT,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,DENİZ RECEP BAKİ,ÜRÜK ZERRİN FUNDA,ŞEN ERDAL,İNAL ALİ NİYAZİ ,"İstanbul Gelişim Üniversitesi Stratejik Planı 2016 2020" ,İstanbul Gelişim Üniversitesi Stratejik Planı 2016-2020 ,pp.1 -100 ,2016
3 GÖKÇE EMRE,AY İSMAİL CEM ,"Gümrük Birliği Antlaşmasının 2005 Yılı ve Sonrası Türkiye Ödemeler Bilançosuna Etkisi" ,Bulletin of Economic Theory and Analysis ,vol.4 ,pp.79 -96 ,2548-0707 ,2019 Link

Bildiriler

1 AY İSMAİL CEM,TURGAN ERDEM ,"European Union s Fiscal Assistances and its Affects to Member and Non Member Countris Turkey Case" ,The Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism