Dr.Öğr.Üyesi
İSMAİL CEM AY
Araştırma Bilgileri


Dr.Öğr.Üyesi İSMAİL CEM AY

Araştırma Bilgileri

Araştırma Alanları

1 Diğer Parasal Aracılık Faaliyetleri/Katılım Bankaları, Mevduat Bankaları, Kredi Birlikleri vb. dahil
2 İş Etkinliğinin Arttırılmasına Yönelik Katkı ve Düzenleme Faaliyetleri/Genel Ekonomik Ticari ve İşgü

Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri

1 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı/Makro İktisat

Web Of Science Araştırma Alanları