Dr.Öğr.Üyesi
İSMAİL CEM AY
Kitap & Editörlük


Dr.Öğr.Üyesi İSMAİL CEM AY

Kitap & Editörlük

Kitap

1 İsmail Cem AY ,"Basel Kriterleri Çerçevesinde Türk Finans ve Bankacılık Sektörünün Yeniden Düzenlenmesi" ,Bilimsel Kitap ,İstanbul Gelişim Üniversitesi ,ss 236
2 İsmail Cem AY ,"Dünya Bankası nın Önerdiği Yapısal Uyum Programlarının Azgelişmiş Ülkelere Etkilerinin Ülke Örnekleriyle İncelenmesi" ,Bilimsel Kitap ,İstanbul Gelişim Üniversitesi ,ss 106
3 İsmail Cem AY ,"Küreselleşme İktisadi Yönelimler ve Sosyopolitik Karşıtlıklar" ,Bilimsel Kitap ,Alkan SOYAK ,Küreselleşme Sürecinde Bölgeselleşme Eğilimlerinin Dinamikleri, ,OM Yayınevi

Editörlük