Dr.Öğr.Üyesi
TAYLAN MARAL


Dr.Öğr.Üyesi TAYLAN MARAL

Projeler

1 "İstanbul Örnekleminde Depreme İlişkin Risk İletişimi Modeli Geliştirme Projesi" ,İstanbul Üniversitesi ,Araştırmacı ,121K654 ,Ulusal ,Devam Ediyor ,15.11.2021
2 "Covid19 Salgınının İnşaat Sektörüne Etkisi ve Makro Ekonomik Çözüm Önerileri" ,İstanbul Üniversitesi ,Araştırmacı ,Ulusal ,Tamamlandı ,13.05.2020 -13.08.2020
3 "Lehçe'nin Söz Varlığında Yer Alan Türkçe'den Ödünçlenen Sözcüklerin Sınıflandırılması" ,İstanbul Üniversitesi ,Araştırmacı ,Ulusal ,Tamamlandı ,19.11.2019 -19.05.2020

Patentler

Tasarımlar