Dr.Öğr.Üyesi
SULHİ ESKİ


Dr.Öğr.Üyesi SULHİ ESKİ

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

Uluslararası

1 ESKİ SULHİ,KAYA SEREN ,"Outsourcing in Logistics Process: Freight Forwarder Companies,Lojistik Süreçlerde Dış Kaynak Kullanımı: Freight Forwarder Firmalar" ,International Journal of Academic Value Studies (JAVSTUDIES) ,vol.4 ,pp.320 -332 ,2149-8598 ,2018
2 SULHİ ESKİ ERDAL GÜNEY ,"Dış Ticarette Karşılaşılan Finansal Risklere Karşı Alınacak Önlemler; Otomotiv Yan Sanayi İşletmesi Uygulaması" ,Gümrük ve Ticaret ,vol.7 ,pp.20 -30 ,2667-7512 ,2020 Link
3 SULHİ ESKİ SEREN KAYA ,"Freight Forwarder İşletmelerinden Hizmet Alan Müşterilerin Memnuniyetinin Araştırılması " ,The Journal of International Scientific Researches ,vol.4 ,pp.304 -320 , 2458-8725 ,2019 Link , Dosya

Ulusal

1 ESKİ SULHİ ,"Havaalanlarında Sunulan Yer Hizmetlerinin Avrupa Ekonomisine Etkisi: Türkiye, Almanya ve İngiltere Uygulamaları" ,Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ,vol.20 ,pp.56 -83 ,2147-6012 ,2018 Link
2 Sulhi ESKİ, Aycan ANLI ,"Türk Eximbank Kredi Tahsis Uygulaması " ,Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi ,vol.11 ,pp.301 -330 ,e-ISSN: 2149-3871 ,2021 Link , Dosya
3 , Dosya

Bildiriler

1 SULHİ ESKİ ,"KAMUSAL DENETİMDE İÇ KONTROL, İÇ DENETİM, TEFTİŞ İLİŞKİSİ" ,TSK İkmal Maliye Sınıflarını Geliştirme Koordinasyon Semineri ,2018
2 SULHİ ESKİ AYŞE PALAZ ,"Türkiye’de Mobilya İmalat Sektörünün Z Altman Skor Modeline Göre Başarı Değerlendirmesi" ,2nd International Congress On New Horizons In Education and Social Sciences (ICES-2019) Proceedings ,pp.671 -681 ,978-605-7602-58-9 ,2019 Link , Dosya
3 SULHİ ESKİ ,"DÜNYADAKİ EKONOMİK KRİZLERİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİSİ" ,TSK İkmal Maliye Sınıflarını Geliştirme Koordinasyon Semineri ,2016 , Dosya
4 Sulhi ESKİ, Özge ESKİ ,"DENİZYOLU YÜK TAŞIMACILIĞINDA HEDEF MALİYET UYGULAMASI" ,5th International Scientific Research Congress (IBAD-2020) Istanbul, TURKEY ,pp.191 -203 ,05.10.2020 , Dosya