Dr.Öğr.Üyesi
SERKAN DEMİREL


Dr.Öğr.Üyesi SERKAN DEMİREL

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

Uluslararası

Ulusal

1 Dr.Serkan DEMİREL, Prof.Dr Ahmet ULUSOY ,"Bankacılıkta dijital dönüşümün istihdam açısından incelenmesi" ,HAK-İŞ ,2021 , Dosya
2 Dr.Serkan DEMİREL, Prof.Dr Ahmet ULUSOY ,"’Türk bankacılık sisteminde dijitalleşme-karlılık etkileşimi" ,Hacettepe üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi Dergisi ,2021 , Dosya
3 Dr.Serkan DEMİREL, Prof.Dr Ahmet ULUSOY ,"Türk bankacılık sisteminde karlılık üstüne etkili olan faktörlerin belirlenmesi" ,Bankacılık ve sermaye piyasası araştırmaları Dergisi ,2021 , Dosya
4 Dr.Serkan DEMİREL ,"Covid-19 pandemi sürecinin dijital bankacılık işlemlerine etkisi" ,Bankacılık ve sermaye piyasası araştırmaları Dergisi ,2021 , Dosya

Bildiriler

1 Dr.Serkan DEMİREL ,"Bankaların Dijital Bankacılık uygulamalarının Müşteri Memnuniyeti Ve Müşteri Sadakatine Etkisi" ,Uysad ,2021 , Dosya
2 Dr.Serkan DEMİREL ,"Bankacılık sektöründe dijital dönüşümün istihdam üzerine etkisi" ,3. Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi ,2020 , Dosya
3 Dr.Serkan DEMİREL ,"Türk bankacılık sisteminde dijitalleşmenin karlılığa etkisi" ,8.Uluslararası Sosyal, Beşerî ve Eğitim bilimleri kongresi ,2020 , Dosya
4 Dr.Serkan DEMİREL ,"Pandemi döneminde bankaların finansal yapısındaki değişimlerin Belirlenmesi’" ,6.Uluslarası Yönetim ve Sosyal bilimler Kongresi ,2021 , Dosya
5 Dr.Serkan DEMİREL ,"Türk bankacılık sisteminde karlılık üzerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi’" , 6.Uluslarası Yönetim ve Sosyal bilimler Kongresi ,2021 , Dosya