Prof.Dr.
NAİL ÖZTAŞ


Prof.Dr. NAİL ÖZTAŞ

Akademik Ünvanlar/Görevler

Ünvan Üniversite Alanı Tarih
PROFESÖR İstanbul Gelişim Üniversitesi,İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2017 -

Mesleki Deneyimler

Ünvan Üniversite Tarih
PROFESÖR İstanbul Gelişim Üniversitesi,İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2017 -
PROFESÖR GAZİ ÜNİVERSİTESİ,İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ-SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2013 - 2017
DOÇENT GAZİ ÜNİVERSİTESİ,İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ-SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2008 - 2013
YARDIMCI DOÇENT GAZİ ÜNİVERSİTESİ,İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ-SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2007 - 2008
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ,İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ-SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2004 - 2007
University of Southern California,School of Policy Planning and Development-Public Administration 1997 - 2004

İdari Deneyimler

Görev Kurum Tarih
Arş. Uyg. Merkezi Müdürü GAZİ ÜNİVERSİTESİ,İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ- 2014 -
Dekan Yardımcısı GAZİ ÜNİVERSİTESİ,İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ-SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2011 -
Dekan Yardımcısı GAZİ ÜNİVERSİTESİ,İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ-SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2008 -

Verdiği Dersler

Ders Adı Öğrenim Türü Akademik Yılı
YÖNETİM BİLİMİ II Lisans-Anadal 2011-2012
YÖNETİM BİLİMİ I Lisans-Anadal 2011-2012
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Lisans-ÇiftAnadal 2011-2012
YÖNETİM BİLİMİ II Lisans-Anadal 2011-2012
YÖNETİM BİLİMİ I Lisans-Anadal 2011-2012
YÖNETİM BİLİMİ II Lisans-Anadal 2010-2011
YÖNETİM BİLİMİ I Lisans-Anadal 2010-2011
YÖNETİMDE AĞBAĞ ANALİZİ Lisans-Yandal 2010-2011
YÖNETİM BİLİMİ I Lisans-Anadal 2009-2010
YÖNETİM BİLİMİ II Lisans-Anadal 2009-2010
YÖNETİMDE AĞBAĞ ANALİZİ Lisans-Yandal 2009-2010
YÖNETİM BİLİMİ Lisans-Anadal 2008-2009
KAMU YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Lisans-Anadal 2008-2009
YÖNETİM BİLİMİ Lisans-Anadal 2007-2008
YÖNETİM BİLİMİ Lisans-Anadal 2006-2007
YÖNETİM BİLİMİ II Lisans-Anadal 2008-2009
YÖNETİM BİLİMİ II Lisans-Anadal 2007-2008
YÖNETİM BİLİMİ II Lisans-Anadal 2006-2007
YÖNETİM BİLİMİ I Lisans-Anadal 2007-2008
YÖNETİM BİLİMİ I Lisans-Anadal 2008-2009
YÖNETİM BİLİMİ II Lisans-Anadal 2013-2014
YÖNETİM BİLİMİ I Lisans-Anadal 2013-2014
KAMU YÖNETİMİ I Lisans-ÇiftAnadal 2014-2015
KAMU YÖNETİMİ II Lisans-Anadal 2016-2017
KAMU YÖNETİMİ II Lisans-Anadal 2015-2016
KAMU YÖNETİMİ II Lisans-Anadal 2014-2015
KAMU YÖNETİMİ II Lisans-Anadal 2016-2017
KAMU YÖNETİMİ I Lisans-Anadal 2015-2016
KAMU BÜROKRASİSİ Lisans-Yandal 2016-2017
KAMU BÜROKRASİSİ Lisans-Yandal 2015-2016
KAMU BÜROKRASİSİ Lisans-Yandal 2014-2015
YÖNETİM DÜŞÜNCESİNİN EVRİMİ Lisans-Yandal 2016-2017
YÖNETİM DÜŞÜNCESİNİN EVRİMİ Lisans-Yandal 2015-2016
YÖNETİM DÜŞÜNCESİNİN EVRİMİ Lisans-Yandal 2014-2015
KAMU YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Lisans-Anadal 2016-2017
KAMU YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Lisans-Anadal 2015-2016
YÖNETİM İLKELERİ Lisans-ÇiftAnadal 2016-2017
YÖNETİM İLKELERİ Lisans-ÇiftAnadal 2010-2011
YÖNETİM İLKELERİ Lisans-ÇiftAnadal 2011-2012
YÖNETİM İLKELERİ Lisans-ÇiftAnadal 2009-2010
SOSYAL AĞBAĞ ANALİZİ Lisans-Yandal 2016-2017
SOSYAL AĞBAĞ ANALİZİ Lisans-Yandal 2015-2016
KAMU YÖNETİMİ I Lisans-Anadal 2016-2017
KAMU YÖNETİMİ I Lisans-Anadal 2015-2016
KAMU YÖNETİMİ I Lisans-Anadal 2014-2015
KAMU YÖNETİMİ II Lisans-Anadal 2015-2016
KAMU YÖNETİMİ II Lisans-Anadal 2014-2015
KAMU YÖNETİMİ II Lisans-Anadal 2016-2017
YÖNETİM BİLİMİ II Lisans-Anadal 2012-2013
YÖNETİM BİLİMİ II Lisans-Anadal 2012-2013
YÖNETİM İLKELERİ Lisans-ÇiftAnadal 2012-2013
YÖNETİM BİLİMİ I Lisans-Anadal 2012-2013
YÖNETİM BİLİMİ I Lisans-Anadal 2012-2013
YÖNETİMDE AĞBAĞ ANALİZİ Lisans-Yandal 2012-2013
YÖNETİM BİLİMİ II Lisans-Anadal 2013-2014
YÖNETİM İLKELERİ Lisans-ÇiftAnadal 2013-2014
KAMU BÜROKRASİSİ Lisans-Yandal 2013-2014
YÖNETİM DÜŞÜNCESİNİN EVRİMİ Lisans-Yandal 2013-2014
YÖNETİM BİLİMİ I Lisans-Anadal 2013-2014
ÖRGÜT VE YÖNETİM TEORİLERİ Lisans-ÇiftAnadal 2014-2015
KAMU YÖNETİMİ Lisans-Anadal 2014-2015
SOSYAL AĞBAĞ ANALİZİ Lisans-Yandal 2014-2015
Kamu Yönetimi Lisans-Anadal 2017-2018
Çağdaş İşletmecilik ve Yönetim Yaklaşımları Yüksek Lisans-Tezli 2017-2018

Yönetilen Tezler

Öğrenci Eğitim Tez Adı Üniversite Tarih
FATİH ŞAHİN Doktora Dijital Çağda Kamu Hizmetlerine Katılım: Kitle Kaynak Kullanımı ve Sanal Topluluklar Gazi Üniversitesi Devam Ediyor
TURGAY ALTUN Doktora Yeni Politik Ekonomi Açısından Türkiye'de İdare ve Siyaset Gazi Üniversitesi Devam Ediyor
SELMAN SALİM KESGİN Doktora Türk kamu yönetiminde uluslararası göç yönetimi ve politikaları Gazi Üniversitesi 2017
ESMA YÜRÜK Yüksek Lisans E-devlet ana kapılarında sunulan hizmetler üzerine bir inceleme: Türkiye ve seçilmiş ülke örnekleri Gazi Üniversitesi 2017
İSMAİL FIRAT Doktora 1980 sonrası Türk kamu politikası oluşturma sürecinde Milli Güvenlik Kurulu Gazi Üniversitesi 2016
GANNA BYLYEVA Yüksek Lisans Türk afet yönetim sisteminin nükleer ve teknolojik felaketlere hazırlık kapasitesi Gazi Üniversitesi 2015
METİN ÖZKARAL Doktora Örgütler arası eşbiçimlilik ve çeşitlilik: Türkiye'de kamu yönetimi bölümleri üzerine bir inceleme Gazi Üniversitesi 2016
ŞENOL KARAMAN Yüksek Lisans Ağbağda biçimsel ve doğal lider: Bir kamu üniversitesinde uygulama Kara Harp Okulu Komutanlığı 2015
SAMED ARIKAN Yüksek Lisans Örgütsel ekoloji kuramı: Türkiye'de siyasi partiler örneği Gazi Üniversitesi 2014
YILDIRIM İBİŞOĞLU Yüksek Lisans Yeni Türk bürokrasisi kültürü Gazi Üniversitesi 2014
FATİH ŞAHİN Yüksek Lisans Türk kamu yönetiminde stratejik planlama: Sekiz pilot kuruluşun 2003-2013 uygulamalarının analizi Gazi Üniversitesi 2014
LÜTFULLAH ÜN Yüksek Lisans Kamu hizmetinin görülmesinde kamu-özel sektör-vatandaş işbirliği örneği: Kadışehri Gazi Üniversitesi 2014
SELMAN SALİM KESGİN Yüksek Lisans Kamu hizmetlerinin sunumunda kamu özel işbirlikleri: Sağlık Bakanlığı örneği Gazi Üniversitesi 2013
HARUN TÜRKER KARA Yüksek Lisans İstihdamın kayıp yüzü: Alt işverende çalışan işçiler ve örgütsel bağlılık; iki kamu kurumu örneğinde Gazi Üniversitesi 2013
TURGAY ALTUN Yüksek Lisans Düzenleyici etki analizi Gazi Üniversitesi 2011
LÜTFİ ALPER ÖZMEN Yüksek Lisans Türk nüfus hizmetleri sistemi ve MERNİS Projesi Gazi Üniversitesi 2010
YİĞİT SOYDAN AKSOY Yüksek Lisans Vekalet teorisi çerçevesinde bağımsız idari otoriteler: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Gazi Üniversitesi 2010
AYŞE GİZEM KÖYMEN Yüksek Lisans Bankalarda örgütsel değişim ve bir banka örneğinde çalışanların değişim süreci algısı Gazi Üniversitesi 2010
EMİNE ÇELİKSOY Yüksek Lisans Türkiye'de devlet üniversitelerinde akademik performans kriterlerinin belirlenmesi Gazi Üniversitesi 2009
BURAK POLAT Yüksek Lisans Kamuoyu denetimi: Türkiye'de kamu yönetimi eğitiminin kamuoyu denetimine etkisi Gazi Üniversitesi 2009