Doç.Dr.
METE BUMİN


Doç.Dr. METE BUMİN

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

1 Mete Bumin, Aslıhan Cengiz ,"Banka Birleşme ve Devralmalarının Etkinlik Üzerine Etkisi: Pamukbank’ın Halkbank’a Devredilmesi" ,İktisat, İşletme ve Finans Dergisi ,2009
2 Mehmet Özçalıcı, Mete Bumin ,"An Integrated Multi-Criteria Decision Making Model with Self-Organizing Maps for the Assessment of the Performance of Publicly Traded Banks in Borsa Istanbul" ,Applied Soft Computing Journal ,2020
3 Mehmet Özçalıcı, Mete Bumin ,"Optimizing Filter Rule Parameters with Genetic Algorithm and Stock Selection with Artificial Neural Networks for an Improved Trading: The Case of Borsa Istanbul" ,Expert Systems With Applications ,2022
4 Mete Bumin, Mehmet Özçalıcı ,"Predicting the direction of financial dollarization movement with genetic algorithm and machine learning algorithms: The case of Turkey" ,Expert Systems With Applications ,vol.213 ,pp.1 -16 ,2023

Uluslararası

1 Özlem Özkanlı, Mete Bumin ,"The Relationship Between Downsizing and Financial Performance of Turkish Banks" ,Banks and Banks Systems ,2006
2 Mete Bumin ,"The Determinants of Foreign Banks Entry to the Turkish Banking Sector" ,Banks and Banks Systems ,2007
3 Mete Bumin, Dilvin Taşkın ,"The Impact of Macro-Prudential Measures on Retail Loans: Evidence from Turkey" ,International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences ,2015
4 Mehmet Özçalıcı, Mete Bumin, Yücel Ayrıçay ,"Forecasting the Rankings of Banks by Return on Assets in Turkish Banking Sector with TOPSIS, Fuzzy TOPSIS and Grey Relational Analysis Techniques" ,Global Journal for Research Analysis ,2015

Ulusal

1 Mete Bumin ,"Türk Bankacılık Sektörünün Karlılık Analizi: 2002-2008" ,Maliye Finans Yazıları ,2009
2 Mete Bumin ,"Kamu Bankalarının Yeniden Yapılandırılması ve Sonuçları" ,Bankacılar Dergisi ,2009
3 Mete Bumin ,"Yeniden Yapılandırma Sonrası 2004-2014 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü" ,Maliye Finans Yazıları ,2016
4 İlker Koç, Mete Bumin, Yaşam Demir ,"Piyasa Volatilitesinin Konut Kredi Hacmine Etkisi: Türk Bankacılık Sektörüne İlişkin Bir Uygulama" ,Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi ,2021

Bildiriler

1 İlker Koç, Mete Bumin, Yaşam Demir ,"Tüketici Kredilerinin Gelişimi ve Piyasa Göstergeleri Arasındaki İlişki Üzerine Ampirik Bir Analiz" ,II. Uluslararası İzmir İktisat Kongresi ,2020
2 Mete Bumin ,"Developments of Foreign Exchange Deposits in the Turkish Banking Sector" ,III. Tokyo Summit - International Conference on Innovative Studies of Contemporary Sciences ,2021
3 Mete Bumin ,"Sustainable Banking in Turkey: An International Assessment and Policy Recommendations" ,International Paris Conference on Social Sciences - VI ,2021
4 Mete Bumin ,"Analysis of the Branch and Personel Based Productivity Indicators of the Turkish Banking Sector" ,5. Asia Pacific International Modern Science Congress ,2021
5 Mete Bumin, Yaşam Demir ,"Sürdürülebilirlik Açıklamalarının Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir İnceleme " ,24. Finans Sempozyumu ,2021