Dr.Öğr.Üyesi
İPEK SUCU


Dr.Öğr.Üyesi İPEK SUCU

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

Uluslararası

1 İpek Sucu; Elif Ataman ,"Dijital Evrenin Yeni Dünyası Olarak Yapay Zeka ve Her Filmi Üzerine Bir Çalışma" ,e-Journal of New Media ,vol.4 ,pp.40 -52 ,2548-0200 ,2020 Link
2 İpek Sucu ,"Bankaların Lobicilik Faaliyetleri ve Medyaya Yansımaları" ,Kadim Akademi ,vol.3 ,pp.24 -39 ,2564-7229 ,2019 Link
3 İpek Sucu ,"Yapay Zekanın Toplum Üzerindeki Etkisi ve Yapay Zeka (A.I.) Filmi Bağlamında Yapay Zekaya Bakış" ,ıjotem ,vol.2 ,pp.203 -215 ,2667-4351 ,2019 Link
4 İpek Sucu ,"Gözetlenen Toplumun Gözetleyen Topluma Dönüşmesi: “The Truman Show Filmi” Örneği" ,Aksaray İletişim Dergisi ,vol.2 ,pp.1 -12 ,2667-6168 ,2020 Link
5 İpek Sucu ,"Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı perspektifinden dijital oyunlar ve Second Life örneği" ,Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi ,vol.5 ,pp.58 -81 ,2528-9403 ,2020 Link
6 İpek Sucu ,"Sosyo-Kültürel Düzenin ve Tüketim Ediniminin Yeni Yaşam Tarzları Aracı Olarak Yeni Medya" ,Uluslararası Ders Kitapları ve Eğitim Materyalleri Dergisi ,vol.3 ,pp.286 -297 ,2667-4351 ,2020 Link
7 İpek Sucu ,"Reklam Uygulamalarında Kültürlerarası İletişimin ve Kıyafet Kullanımlarının Etkisi" ,İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi ,vol.3 ,pp.392 -404 ,2667-4343 ,2020 Link
8 Hüseyin Dikme, Ipek Sucu ,"Iletişimde Dilin Işlevselliği" ,Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi ,vol.13 ,pp.1155 -1164 ,1307-9581 ,2020 Link
9 Hüseyin Dikme; İpek Sucu ,"Giyim Modası Olgusu ve Moda Programlarında Yaşam Tarzı Sunumları" ,Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi ,vol.6 ,pp.11 -17 ,2149-9314 ,2020 Link
10 İpek Sucu ,"Advergame Uygulamalarında Popüler Kültür Ve Tüketim Kültürü Etkisi" ,Dijital Çağda İşletmecilik Dergisi ,vol.3 ,pp.1 -10 ,2651-4737 ,2020 Link
11 İpek Sucu ,"Yeni Dünya Düzeninde Dönüşümün İletişim ve Medyadaki İlk Adımları: Covid-19 Sonun Başlangıcında Yeni Bir Dijital Çağ" ,İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi ,vol.3 ,pp.556 -566 ,2667-4343 ,2020 Link
12 Dr. Öğr. Üyesi İpek Sucu ,"Gerçekliğin Yeni Dünyası ve İletişim Alanı Olarak Sanal Sayısal Oyunlar" ,İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ,vol.8 ,pp.204 -215 ,2148-4287 ,2021 Link
13 Ali Talib Rahdi ALMASOODİ, İpek SUCU ,"HABERCİLİKTE GELENEKSEL MEDYADAN YENİ MEDYA PLATFORMLARINA GEÇİŞ YÖNÜNDE HABER OLUŞUMU" ,Kadim Akademi SBD ,vol.5 ,pp.52 -68 ,2564-7229 ,2021 Link
14 Aydan Ünlükaya, Sezgin Savaş, İpek Sucu ,"YOUTUBE ÇOCUK KANALLARINDA BULUNAN VİDEO İÇERİKLERİNDEKİ TEMALARIN ORTAYA KOYULMASINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA " ,Journal of Business in the Dijital Age ,vol.1 ,pp.33 -49 ,2651-4737 ,2021 Link
15 Dr. Öğr. Üyesi İpek Sucu, Melike Solhan ,"COVİD 19 PANDEMİ SÜRECİNDE DİJİTAL PAZARLAMA VE İLETİŞİM SÜRECİNDE KOZMETİK MARKALARIN YÖNELİMİ: FLORMAR MARKASI ÖRNEĞİ" ,E-Journal New Media ,vol.5 ,pp.245 -254 ,2548-0200 ,2021 Link

Ulusal

1 Dr. Öğr. Üyesi İpek SUCU ,"Küresel Markaların Yerel Stratejiler ve Advergame Uygulamaları" ,Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ,vol.3 ,pp.34 -61 ,2016
2 Dr. Öğr. Üyesi İpek SUCU ,"Sosyal Medya Oyunlarında Gerçeklik Olgusunun Yön Değiştirmesi Smeet Oyunu Örneği" ,Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi ,vol.1 ,pp.55 -88 ,2012 Link
3 Dr. Öğr. Üyesi İpek SUCU ,"Sanat Akımlarının Etkisinde Sinemada Klasik ve Alternatif Eğilimler" ,Akdeniz Iletisim ,vol.17 ,pp.111 -125 ,1304 3846 ,2012 Link
4 Dr. Öğr. Üyesi İpek SUCU ,"Althusser’in gözünden ideoloji ve ideolojinin bir taşıyıcısı olarak yeni medya" ,Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi ,vol.7 ,pp.30 -41 ,1302-2865 ,2012 Link
5 Dr. Öğr. Üyesi İpek SUCU ,"ANİMASYONLU TELEVİZYON REKLAMLARINDA TÜKETİM OLGUSUNUN BİÇİMLENMESİNDE SİMÜLASYON ETKİSİ" ,Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi ,vol.2 ,pp.71 -88 ,2146-3212 ,2012 Link
6 Dr. Öğr. Üyesi İpek SUCU ,"GÖZETİM TOPLUMUNUN KARŞI ÜTOPYA YÜZÜ: İKTİDAR GÜÇLERİ VE ÖTEKİLER" ,Atatürk İletişim Dergisi ,vol.2 ,pp.125 -139 ,2011
7 Dr. Öğr. Üyesi İpek SUCU ,"FARKLI YAŞAM TARZLARINDA GELENEKSEL VE MODERN ANLAYIŞININ TELEVİZYON DİZİLERİNE YANSIMASI " ,Sosyoloji Dergisi ,vol.23 ,pp.125 -146 ,1300-5642 ,2011 Link
8 İpek Sucu ,"Gözetim Toplumunda Simülasyon Evreni ve Gündem Oluşturma: Survivor Yarışması Örneği" ,Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ,vol.7 ,pp.1 -25 ,2147-5121 ,2020 Link
9 İpek Sucu ,"Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının Marka İmajına Etkisi: Türkcell Markası Örneği" ,Yalova Sosyal Bilimler Dergisi ,vol.10 ,pp.1 -8 ,2146-1333 ,2020 Link
10 Hüseyin Dikme, İpek Sucu ,"KULLANIMLAR VE DOYUMLAR YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE GÖZETİM TOPLUMU VE INSTAGRAM’DA GÖZETİM: INGRID BATIYA GİDİYOR FİLMİ ÖRNEĞİ" ,Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ,vol.41 ,pp.33 -48 ,1302-6658 ,2021 Link

Bildiriler

1 Hüseyin Dikme; İpek Sucu ,"Yapay Zeka ve Yapay Zeka Filmi Üzerine Örnek Bir İnceleme: Robotların Dünyası" ,İnternational Marmara Social Congress ,pp.17 -17 ,30.12.2019 Link
2 Hüseyin Dikme; İpek Sucu; Adem Baltacı ,"Büyük Sınav (Yapay Zeka)" ,İnternational Marmara Social Congress ,pp.53 -53 ,30.12.2019 Link
3 Hüseyin Dikme, İpek Sucu, Ali Hakan Türkay ,"Örgütsel Davranış ve Örgüt Kültürü Bağlamında Teknoloji-Örgüt İlişkisi " ,1st INTERNATIONAL HAZAR SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE ,pp.858 -858 ,978-625-7139-64-9 Link
4 Ipek Sucu ,"YENİ MEDYADA KÜRESEL EŞİTSİZLİK ORTAMINDA TÜKETİM YÖNÜNDE GENÇLİK VE POPÜLER KÜLTÜR" ,2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMMUNICATION IN NEW WORLD ,pp.47 -51 ,978-625-7279-00-0 ,20.10.2020 Link
5 Ipek Sucu ,"GELİN-KAYNANA YARIŞMA PROGRAMLARINDAKİ GÖSTERİM BİÇİMLERİNİN İLETİŞİM BAZINDAKİ DEĞİŞİMLERİ" ,3. Yeni Dünyada Iletişim Kongresi ,pp.335 -336 ,978-625-7720-07-6 ,15.12.2020 Link