Prof.Dr. İSMET GALİP YOLCUOĞLU
Yayınlar & Eserler


Prof.Dr. İSMET GALİP YOLCUOĞLU

Yayınlar & Eserler

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

1 İsmet Galip YOLCUOĞLU ,"Türkiye’de Çocuk Koruma Sisteminin Genel Olarak Değerlendirilmesi" ,Aile ve Toplum ,vol.7 ,pp.85 -94 ,1303-0256 ,2009
2 İsmet Galip YOLCUOĞLU ,"Çocukların İhmal-İstismara Uğramasında Aile ve Çocuklara Yönelik Risk Faktörleri ve Sosyal Hizmet Müdahalesi" ,Toplum ve Sosyal Hizmet ,vol.21 ,pp.73 -83 ,2010 Link
3 İsmet Galip YOLCUOĞLU ,"Sosyal Çalışmada Gereksinim Kavramı ve Çocuk Refahı Sisteminde Gereksinim Temelli Politikalar" ,Aile ve Toplum ,vol.6 ,pp.47 -56 ,1303-0256 ,2010 Link
4 İsmet Galip YOLCUOĞLU ,"Çocukları ÇKS’ne Giren Ailelerle, Benzer Sosyal Çevrede Yaşamalarına Karşın Çocukları İçin ÇKS’ne Müracaatçı Olmayan Ailelerin Sosyal Destek açısından Karşılaştırılması" ,Toplum ve Sosyal Hizmet ,vol.23 ,pp.34 -46 ,2012 Link

Uluslararası

Ulusal

Bildiriler