Dr.Öğr.Üyesi
FİLİZ SİVASLIOĞLU


Dr.Öğr.Üyesi FİLİZ SİVASLIOĞLU

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

Uluslararası

1 Filiz Sivaslioğlu, Cemal Zehir, Nurgül Erdal, Birgül Demir ,"Mediating role of relationship orientation on Ethical Leadership" ,Future Academy. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS ,vol.0 ,2357-1330 ,2018 Link , Dosya
2 Dr. Filiz SİVASLIOĞLU, Dr. Nurgül ERDAL ,"ETİK LİDERLİK VE ÇALIŞAN PERFORMANS İLİŞKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE YAPILAN UYGULAMA" ,INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL ,e-ISSN:2587-1587 ,2020 Link , Dosya
3 Filiz Sivaslioğlu, Özgür Ömer Ersin, Cemal Zehir ,"THE RELATIONSHIP BETWEEN INNOVATION CAPABILITIES, DIFFERENTIATION STRATEGIES AND MARKET PERFORMANCE" ,European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS ,2357-1330 ,2019 Link , Dosya
4 Dr. Filiz SİVASLIOĞLU, Dr. Nurgül ERDAL ,"AİLEDE ŞİDDET GÖREN ÇALIŞAN KADINLARIN İŞ PERFORMANSI" ,Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) ,ISSN:2148-9963 ,2020 Link , Dosya
5 Dr. Filiz SİVASLIOĞLU ,"STRATEJİK YÖNETİMDE İŞLETME YETENEKLERİNİN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI" ,Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) ,ISSN:2148-9963 ,2020 Link , Dosya
6 Dr. Filiz SİVASLIOĞLU, Dr. Nurgül ERDAL ,"REKABET GÜCÜNÜ BELİRLEYEN FARKLILAŞTIRMA STRATEJİSİNİN PAZAR PERFORMANSINA ETKİSİ" ,INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES ,e-ISSN:2630-6417 ,2020 Link , Dosya
7 Dr. Filiz SİVASLIOĞLU, Dr. Nurgül ERDAL ,"RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT SYNDROME AND TASK PERFORMANCE DURING COVID 19: A FIELD STUDY" ,Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE) ,ISSN:2148-9963 ,2020 Link , Dosya
8 Dr. Filiz SİVASLIOĞLU ,"TERSİNE LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE GERİ DÖNÜŞÜMÜN, ÜLKE EKONOMİSİNE VE İŞLETMELERE YARARLARI" ,SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL ,Issn:2630-631X. 6(37): 1821-1831 ,2020 Link , Dosya
9 Dr. Filiz SİVASLIOĞLU ,"YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ POTANSİYELİ: FREİBURG (ALMANYA) ÖRNEĞİ" ,IDEA STUDIES Journal. International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies ,e-ISSN:2587-2168 ,2021 Link , Dosya
10 Dr. Filiz Sivaslıoğlu ,"İşletmelerde Finansal Olmayan Performans Değerleme Yaklaşımları: Kavramsal Bir Çerçeve Non-Financial Performance Appraisal Approaches In Enterprises: A Conceptual Framework" ,International Academic Social Resources Journal ,vol.7 ,(e-ISSN: 2636-7637) ,2022 Link , Dosya

Ulusal

Bildiriler

1 Filiz Sivaslioğlu, Özgür Ömer Ersin, Cemal Zehir ,"The Relationship Between Innovation Capabilities, Differentiation Strategies And Market Performance" ,ICLTIBM 2019 9th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management: Leadership, Innovation, Media and Communication ,e-ISSN: 2357-1330 ,2019 Link , Dosya
2 Filiz Sivaslioğlu, Cemal Zehir, Nurgül Erdal, Birgül Demir ,"MEDIATING ROLE OF RELATIONSHIP ORIENTATION ON ETHICAL LEADERSHIP AND EMPLOYEE PERFORMANCE RELATION " ,Joint Conference: 14th ISMC and 8th ICLTIBM-2018 ,ISSN: 2357-1330 ,2018 Link , Dosya