Arş.Gör.
BURÇİN ÇAKIR


Arş.Gör. BURÇİN ÇAKIR

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

Uluslararası

1 ÇAKIR BURÇİN, UTKULU UTKU ,"Dış Ticaret Hadleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği " ,Journal of Yasar University ,vol.14 ,pp.92 -100 ,1305-970X ,2019 Link

Ulusal

Bildiriler