Dr.Öğr.Üyesi
BÜLENT İLHAN
Yayınlar & Eserler


Dr.Öğr.Üyesi BÜLENT İLHAN

Yayınlar & Eserler

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

Uluslararası

1 İLHAN BÜLENT ,"HAS THE RISK PERCEPTION IN TURKISH STOCKS MARKET CHANGED INTERTEMPORALLY?" ,INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL ,vol.26 ,pp.1 -21 ,21465886 ,2017 Link

Ulusal

1 İLHAN BÜLENT ,"OECD Ülkeleriyle Karşılaştırmalı Olarak Türkiye de BireyselEmeklilik Sistemindeki Gelişmeler Üzerine Eleştirel Bir YaklaşımA Critical Approach Regarding Current Development OfIndividual Pension System In Turkey Comparing With OECDCountries" ,Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi ,vol.51 ,pp.157 -184 ,2148-1237 ,2016 Link

Bildiriler

1 İLHAN BÜLENT ,"An Analysis On Risk Decomposition Of Stocks Traded In Borsa Istanbul" ,International Congress Of Management Economy And Policy ,09.12.2016 Link
2 İLHAN BÜLENT ,"Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısının Rolü" ,15. Ulusal İşletmecilik Kongresi ,pp.561 -569 ,01.08.2016