Prof.Dr.
BURHANETTİN AYKUT ARIKAN
Hakemlik & Üyelik


Prof.Dr. BURHANETTİN AYKUT ARIKAN

Hakemlik & Üyelik

Hakemlik Bilgileri

1 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Bilgi ve Belge Yönetimi ,"1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu" ,Bildiri Kitabı ,Uluslararası ,Kastamonu
2 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Bilgi ve Belge Yönetimi ,"Bilgi Çağında Var Oluş: Fırsatlar ve Tehditler Sempozyumu" ,Bildiri Kitabı ,Ulusal ,İstanbul
3 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Bilgi ve Belge Yönetimi ,"First Monday" ,Dergi ,Uluslararası ,Chicago
4 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Bilgi ve Belge Yönetimi ,"Bilgi Dünyası" ,Dergi ,Uluslararası ,Ankara
5 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Bilgi ve Belge Yönetimi ,"Türk Kütüphaneciliği" ,Dergi ,Uluslararası ,Ankara

Üyelik Bilgileri

1 "Alman Liseliler Derneği" ,Başkan ,2005-2008
2 "ÜNAK (Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği" ,Üye ,Bilimsel Kuruluş ,2009-
3 "TKD (Türk Kütüphaneciler Derneği" ,Üye ,Bilimsel Kuruluş ,1994-
4 "Alman Liseliler Derneği" ,Yönetim Kurulu Üyesi ,2002-2008