Prof.Dr.
BURHANETTİN AYKUT ARIKAN
Yayınlar & Eserler


Prof.Dr. BURHANETTİN AYKUT ARIKAN

Yayınlar & Eserler

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

Uluslararası

1 ARIKAN BURHANETTİN AYKUT ,"Measuring digital content the impact of CATA on digital media analysis" ,8th International Symposium on Interactive Media Design (15-17.10.2008) ,pp.5 ,2008
2 ARIKAN BURHANETTİN AYKUT ,"Typology of the Turkish online newsmedia a contribution to the convergence theory" ,6th International Symposium of Communication in the Millennium (14-16.06.2006) ,pp.249 ,2006
3 ARIKAN BURHANETTİN AYKUT ,"An applied contribution to the field the computer assisted Turkish based media content analysis system project" ,8th International Symposium of Communication in the Millennium, (14-16.05.2008) ,pp.481 ,2008
4 ARIKAN BURHANETTİN AYKUT ,"Bilgi endüstrisinin kitle iletişime etkisi değişen medya The effect of the information industry to mass communication the changing media" ,I. Uluslararası Bilgi Hizmetleri Sempozyumu: İletişim (25-26.05.2006), İstanbul (Bildiriler) = The First International Symposium on Information Services: Communication (25-26.05.2006), Istanbul (Proceedings) ,pp.375 ,2007
5 ARIKAN BURHANETTİN AYKUT ,"Bilgisayar destekli Türkçe tabanlı medya içerik çözümleme sistemi 107K209 projesi bir olgu incelemesi Computer assisted Turkish based media content analysis system project 107K209 a case study" ,Bilgi Dünyası = Information World ,pp.186 ,2009 Link

Ulusal

1 ARIKAN BURHANETTİN AYKUT ,"Bilimsel yönden Harf Devrimi nin haklılığının kesin kanıtı olarak Harf Devriminin Türk basınına somut etkileri" ,80. Yılında Türk Harf İnkılabı Uluslararası Sempozyumu ,pp.82 ,2009
2 ARIKAN BURHANETTİN AYKUT ,"WWW danışma kaynakları metodolojik bir yaklaşım" ,Kütüphanecilik Dergisi ,pp.157 ,1988

Bildiriler

1 ARIKAN BURHANETTİN AYKUT ,"Bilimsel yönden Harf Devrimi nin haklılığının kesin kanıtı olarak Harf Devriminin Türk basınına somut etkileri" ,80. Yılında Türk Harf İnkılabı Uluslararası Sempozyumu ,pp.82 -88 ,02.11.2009
2 ARIKAN BURHANETTİN AYKUT ,"Yeni bir disiplinlerarası oluşum niteliğiyle Bilgi ve İnovasyon Yönetimi MBA Yüksek Lisans Programı Bir Olgu İncelemesi" ,Bilgi Çağında Varoluş: Fırsatlar ve Tehditler Sempozyumu ,pp.15 -29 ,01.01.2011
3 ARIKAN BURHANETTİN AYKUT ,"Measuring digital content the impact of CATA on digital media analysis" ,8th International Symposium on Interactive Media Design (15-17.10.2008) ,15.10.2008
4 ARIKAN BURHANETTİN AYKUT ,"Typology of the Turkish online newsmedia a contribution to the convergence theory" ,6th International Symposium of Communication in the Millennium (14-16.06.2006) ,pp.249 ,14.06.2006
5 ARIKAN BURHANETTİN AYKUT ,"An applied contribution to the field the computer assisted Turkish based media content analysis system project" ,6th International Symposium of Communication in the Millennium, (14-16.05.2008) ,pp.481 ,14.05.2008
6 ARIKAN BURHANETTİN AYKUT ,"Bilgi endüstrisinin kitle iletişime etkisi değişen medya The effect of the information industry to mass communication the changing media" ,I. Uluslararası Bilgi Hizmetleri Sempozyumu: İletişim (25-26.05.2006), İstanbul (Bildiriler) = The First International Symposium on Information Services: Communication (25-26.05.2006), Istanbul (Proceedings) ,pp.357 -361 ,01.01.2007
7 ARIKAN BURHANETTİN AYKUT ,"An Introduction to Innovation Science the Past and Future of a Paradigm Shift" ,10th Internation Conference on Knowledge Management ,24.11.2014
8 ARIKAN BURHANETTİN AYKUT ,"Diffusion Marketing an Innovative Marteting Approach for Socail Media" ,20th International Conference on Corporate and MArketing Communications ,16.04.2015