Dr.Öğr.Üyesi
GÜLSÜM YELİZ ŞENTÜRK


Dr.Öğr.Üyesi GÜLSÜM YELİZ ŞENTÜRK

Kitap

Editörlük

Kitapta Bölüm

1 "Sayılar ve Geometri" "Araştırma Kitabı" "Kompleks Sayılar ve Öklid Düzlemi" Salim Yüce ,Tanınmış Ulusal Grup , Pegem Akademi Yayıncılık ,ss 24-70 , 2020-07 Link