Öğr.Gör.
AYŞE MÜCELLA SOYDAN


Öğr.Gör. AYŞE MÜCELLA SOYDAN

Duyuru Dokümanlar

# Tarih D.Adı / Tanımı Detay D.Türü İndir
1 21.11.2022 Yaşam Boyu Evde Bakım ve Yaşam Aktivitelerini Sürdürme (Yenidoğan, Çocukluk, Adölesan, Erişkin, Yaşlılık Dönemi) Evde Bakım Hemşireliği- HEY 417 Programı pdf Dosya
2 07.11.2022 Evde Bakım Hemşireliğinde İhmal ve İstismar Evde Bakım Hemşireliği- HEY 417 Programı pdf Dosya
3 24.10.2022 Evde Bakım Hemşireliğinde Etik Evde Bakım Hemşireliği- HEY 417 Programı pdf Dosya
4 18.10.2022 İnsan, Hasta ve Yaşlı Hakları Evde Bakım Hemşireliği- HEY 417 Programı pdf Dosya
5 11.10.2022 Sağlık Mevzuatında Evde Bakım Hizmetleri, Evde Bakım Hemşiresinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Evde Bakım Hemşireliği- HEY 417 Programı pdf Dosya
6 04.10.2022 Evde Bakım Hizmetlerinin Organizasyonu ve Koordinasyonu, Evde Bakım Ekibi Evde Bakım Hemşireliği- HEY 417 Programı pdf Dosya
7 28.09.2022 Evde Bakım Hizmetlerinin Tanımı, Gelişim Süreci, Dünyada ve Türkiye’de Evde Bakım Hizmetleri Evde Bakım Hemşireliği- HEY 417 Programı pdf Dosya
8 19.05.2022 Doküman - 14. Hafta Halk Sağlığı Hemşireliği HEY 442 pdf Dosya
9 09.05.2022 12. Terapötik İletişim ve Hemşirelik Yaklaşımları Kişilerarası İlişkiler ve Terapötik İletişim - HEY 110 pdf Dosya
10 09.05.2022 12. Toplum Ruh Sağlığı Halk Sağlığı Hemşireliği HEY 442 pdf Dosya
11 04.05.2022 11.Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü Halk Sağlığı Hemşireliği HEY 442 pdf Dosya
12 25.04.2022 11. Hemşirelikte Terapötik İletişim Kişilerarası İlişkiler ve Terapötik İletişim - HEY 110 pdf Dosya
13 22.04.2022 10. Çevre Sağlığı Halk Sağlığı Hemşireliği HEY 442 pdf Dosya
14 18.04.2022 10. Hemşirelikte İletişimi Etkileyen Temel Kavramlar Kişilerarası İlişkiler ve Terapötik İletişim - HEY 110 pdf Dosya
15 18.04.2022 9. İş Sağlığı ve Hemşireliği Halk Sağlığı Hemşireliği HEY 442 pdf Dosya
16 11.04.2022 9. Hemşirelikte İletişimin Boyutları Kişilerarası İlişkiler ve Terapötik İletişim - HEY 110 pdf Dosya
17 10.04.2022 8. Hemşireliğin Düşünsel Temelleri ve Kuramlar Kişilerarası İlişkiler ve Terapötik İletişim - HEY 110 pdf Dosya
18 10.04.2022 8. Evde Bakım Hemşireliği Halk Sağlığı Hemşireliği HEY 442 pdf Dosya
19 25.03.2022 7. Yaşlı Sağlığı Hemşireliği Halk Sağlığı Hemşireliği HEY 442 pdf Dosya
20 21.03.2022 7. Sözsüz İletişimde Önemli Unsurlar Kişilerarası İlişkiler ve Terapötik İletişim - HEY 110 pdf Dosya
21 19.03.2022 6. Sözsüz İletişim ve Beden Dili Kişilerarası İlişkiler ve Terapötik İletişim - HEY 110 pdf Dosya
22 19.03.2022 6. Okul Sağlığı Hizmetleri ve Okul Sağlığı Hemşireliği Halk Sağlığı Hemşireliği HEY 442 pdf Dosya
23 07.03.2022 5.Sözlü– Yazılı ve Görsel İletişim Kişilerarası İlişkiler ve Terapötik İletişim - HEY 110 pdf Dosya
24 06.03.2022 4. Toplumu Tanıma, Toplumla İletişim ve Sağlık Eğitimi Halk Sağlığı Hemşireliği HEY 442 pdf Dosya
25 01.03.2022 4.İletişim Türleri ve Modeller- Teoriler Kişilerarası İlişkiler ve Terapötik İletişim - HEY 110 pdf Dosya
26 26.02.2022 3.İletişim Sürecini Etkileyen Faktörler Kişilerarası İlişkiler ve Terapötik İletişim - HEY 110 pdf Dosya
27 26.02.2022 3.Sağlığı Koruma Düzeyleri, Erken Tanı, Tarama ve Sağlığı Geliştirme Halk Sağlığı Hemşireliği HEY 442 pdf Dosya
28 22.02.2022 2. Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi ve Genel Sağlık Sorunları Halk Sağlığı Hemşireliği HEY 442 pdf Dosya
29 18.02.2022 2.İletişimin Temel Özellikleri Kişilerarası İlişkiler ve Terapötik İletişim - HEY 110 pdf Dosya
30 17.02.2022 1.Halk Sağlığında Genel Kavramlar ve Tanımlar, Halk Sağlığı Hemşireliği ve Tarihsel Gelişimi Halk Sağlığı Hemşireliği HEY 442 pdf Dosya
31 14.02.2022 1.İletişim Kavramı Kişilerarası İlişkiler ve Terapötik İletişim - HEY 110 pdf Dosya
32 29.12.2021 Palyatif Bakım, Terminal Dönemde Bakım Evde Bakım Hemşireliği- Hey417 pdf Dosya
33 22.12.2021 Yatağa Bağımlı Hastanın Evde Bakımı Evde Bakım Hemşireliği- Hey417 pdf Dosya
34 13.12.2021 Kronik Hastalıklarda Evde Bakım Yönetimi -Solunum Sistemi Hastalıkları- Evde Bakım Hemşireliği- Hey417 pdf Dosya
35 06.12.2021 Kronik Hastalıklarda Evde Bakım Yönetimi -Kardiyovasküler Hastalıklar- Evde Bakım Hemşireliği- Hey417 pdf Dosya
36 30.11.2021 Yaşam Boyu Evde Bakım ve Yaşam Aktivitelerini Sürdürme (Yenidoğan, Çocukluk, Adölesan, Erişkin, Yaşlılık Dönemi) Evde Bakım Hemşireliği- Hey417 pdf Dosya
37 17.11.2021 Evde Bakım Hemşireliğinde İhmal ve İstismar Evde Bakım Hemşireliği- Hey417 pdf Dosya
38 12.11.2021 Evde Bakım Hemşireliğinde Etik Evde Bakım Hemşireliği- Hey417 pdf Dosya
39 05.11.2021 İnsan, Hasta ve Yaşlı Hakları Evde Bakım Hemşireliği- Hey417 pdf Dosya
40 14.10.2021 Sağlık Mevzuatında Evde Bakım Hizmetleri, Evde Bakım Hemşiresinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Evde Bakım Hemşireliği- Hey417 pdf Dosya
41 06.10.2021 Evde Bakım Hizmetlerinin Organizasyonu ve Koordinasyonu, Evde Bakım Ekibi Evde Bakım Hemşireliği- Hey417 pdf Dosya
42 30.09.2021 Evde Bakım Hizmetlerinin Tanımı, Gelişim Süreci, Dünyada ve Türkiye’de Evde Bakım Hizmetleri Evde Bakım Hemşireliği- Hey417 pdf Dosya
43 30.05.2021 13.Etkili İletişim İçin Öneriler-Ruh Sağlığı İçin Öneriler Kişilerarası İlişkiler ve Terapötik İletişim - HEY 110 pdf Dosya
44 30.05.2021 14.Etkili İletişim İçin Öneriler-Zorlanmayı En Aza İndirmek Elinizdedir Kişilerarası İlişkiler ve Terapötik İletişim - HEY 110 pdf Dosya
45 29.05.2021 13. Toplumda Riskli Gruplar Halk Sağlığı Hemşireliği pdf Dosya
46 26.05.2021 12. Toplum Ruh Sağlığı Halk Sağlığı Hemşireliği pdf Dosya
47 24.05.2021 12. Terapötik İletişim ve Hemşirelik Yaklaşımları Kişilerarası İlişkiler ve Terapötik İletişim - HEY 110 pdf Dosya
48 20.05.2021 11.Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü Halk Sağlığı Hemşireliği pdf Dosya
49 17.05.2021 11. Hemşirelikte Terapötik İletişim Kişilerarası İlişkiler ve Terapötik İletişim - HEY 110 pdf Dosya
50 11.05.2021 10. Hemşirelikte İletişimi Etkileyen Temel Kavramlar Kişilerarası İlişkiler ve Terapötik İletişim - HEY 110 pdf Dosya
51 05.05.2021 10. Çevre Sağlığı Halk Sağlığı Hemşireliği pdf Dosya
52 05.05.2021 9. Hemşirelikte İletişimin Boyutları Kişilerarası İlişkiler ve Terapötik İletişim - HEY 110 pdf Dosya
53 29.04.2021 9. İş Sağlığı ve Hemşireliği Halk Sağlığı Hemşireliği pdf Dosya
54 26.04.2021 8. Hemşireliğin Düşünsel Temelleri ve Kuramlar Kişilerarası İlişkiler ve Terapötik İletişim - HEY 110 pdf Dosya
55 21.04.2021 8. Evde Bakım Hemşireliği Evde Bakım Hemşireliği- Hey417 pdf Dosya
56 19.04.2021 7. Sözsüz İletişimde Önemli Unsurlar Kişilerarası İlişkiler ve Terapötik İletişim - HEY 110 pdf Dosya
57 07.04.2021 7. Yaşlı Sağlığı Hemşireliği Halk Sağlığı Hemşireliği pdf Dosya
58 06.04.2021 6. Sözsüz İletişim ve Beden Dili Kişilerarası İlişkiler ve Terapötik İletişim - HEY 110 pdf Dosya
59 01.04.2021 6. Okul Sağlığı Hizmetleri ve Okul Sağlığı Hemşireliği Halk Sağlığı Hemşireliği pdf Dosya
60 30.03.2021 5.Sözlü– Yazılı ve Görsel İletişim Kişilerarası İlişkiler ve Terapötik İletişim - HEY 110 pdf Dosya
61 24.03.2021 5. Aile Sağlığı Hemşireliği ve Ev Ziyaretleri Süreci ( Evde Gebe, Loğusa ve Çocuk İzlemi) Halk Sağlığı Hemşireliği pdf Dosya
62 23.03.2021 4.İletişim Türleri ve Modeller- Teoriler Kişilerarası İlişkiler ve Terapötik İletişim - HEY 110 pdf Dosya
63 17.03.2021 4. Toplumu Tanıma, Toplumla İletişim ve Sağlık Eğitimi Halk Sağlığı Hemşireliği pdf Dosya
64 16.03.2021 3.İletişim Sürecini Etkileyen Faktörler Kişilerarası İlişkiler ve Terapötik İletişim - HEY 110 pdf Dosya
65 11.03.2021 3.Sağlığı Koruma Düzeyleri, Erken Tanı, Tarama ve Sağlığı Geliştirme Halk Sağlığı Hemşireliği pdf Dosya
66 09.03.2021 2.İletişimin Temel Özellikleri Kişilerarası İlişkiler ve Terapötik İletişim - HEY 110 pdf Dosya
67 02.03.2021 İletişim Kavramı Kişilerarası İlişkiler ve Terapötik İletişim - HEY 110 pdf Dosya
68 02.03.2021 2. Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi ve Genel Sağlık Sorunları Halk Sağlığı Hemşireliği pdf Dosya
69 25.02.2021 Halk Sağlığında Genel Kavramlar ve Tanımlar, Halk Sağlığı Hemşireliği ve Tarihsel Gelişimi Halk Sağlığı Hemşireliği pdf Dosya
70 04.01.2021 Palyatif Bakım, Terminal Dönemde Bakım Evde Bakım Hemşireliği- Hey417 pdf Dosya
71 29.12.2020 Yatağa Bağımlı Hastanın Evde Bakımı Evde Bakım Hemşireliği- Hey417 pdf Dosya
72 22.12.2020 Kronik Hastalıklarda Evde Bakım Yönetimi SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI Evde Bakım Hemşireliği- Hey417 pdf Dosya
73 15.12.2020 Kronik Hastalıklarda Evde Bakım Yönetimi KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Evde Bakım Hemşireliği- Hey417 pdf Dosya
74 07.12.2020 Yaşam Boyu Evde Bakım ve Yaşam Aktivitelerini Sürdürme (Yenidoğan, Çocukluk, Adölesan, Erişkin, Yaşlılık Dönemi) Evde Bakım Hemşireliği- Hey417
75 23.11.2020 Evde Bakım Hemşireliğinde İhmal ve İstismar Evde Bakım Hemşireliği- Hey417
76 16.11.2020 Evde Bakım Hemşireliğinde Etik Evde Bakım Hemşireliği- Hey417 pdf Dosya
77 09.11.2020 İnsan. Hasta ve Yaşlı Hakları Evde Bakım pdf Dosya
78 01.11.2020 Sağlık Mevzuatında Evde Bakım Hizmetleri, Evde Bakım Hemşiresinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Evde Bakım pdf Dosya
79 27.10.2020 Sağlık Mevzuatında Evde Bakım Hizmetleri Evde Bakım pdf Dosya
80 21.10.2020 Evde Bakım Hizmetlerinin Organizasyonu ve Koordinasyonu, Evde Bakım Ekibi Evde Bakım Hemşireliği- Hey417 pdf Dosya
81 14.10.2020 Evde Bakım Hizmetlerinin Tanımı, Gelişim Süreci, Dünyada ve Türkiye’de Evde Bakım Hizmetleri Evde Bakım Hemşireliği- Hey417 pdf Dosya
82 09.03.2020 Toplumu Tanıma, Toplumla İletişim ve Sağlık Eğitimi Halk Sağlığı Hemşireliği pdf Dosya
83 05.03.2020 Sağlığı Koruma Düzeyleri, Erken Tanı, Tarama ve Sağlığı Geliştirme Halk Sağlığı Hemşireliği pdf Dosya
84 24.02.2020 Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi ve Genel Sağlık Sorunları Halk Sağlığı Hemşireliği pdf Dosya
85 24.12.2019 PALYATİF BAKIM VE TERMİNAL DÖNEMDE BAKIM Evde Bakım pdf Dosya
86 17.12.2019 Yatağa Bağımlı Hastanın Evde Bakımı Evde Bakım pdf Dosya
87 12.12.2019 Kronik Hastalıklarda Evde Bakım Yönetimi SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI Evde Bakım pdf Dosya
88 06.12.2019 Kronik Hastalıklarda Evde Bakım Yönetimi KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Evde Bakım pdf Dosya
89 29.11.2019 Yaşam Boyu Evde Bakım ve Yaşam Aktivitelerini Sürdürme - Yaşlılık Dönemi - Evde Bakım pdf Dosya
90 20.11.2019 Evde Bakım Hemşireliğinde İhmal ve İstismar Evde Bakım pdf Dosya
91 04.11.2019 EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ETİK Evde Bakım pdf Dosya
92 22.10.2019 Evde Bakım Hizmetlerinin Organizasyonu ve Koordinasyonu, Evde Bakım Ekibi Evde Bakım
93 22.10.2019 İnsan. Hasta ve Yaşlı Hakları Evde Bakım pdf Dosya
94 22.10.2019 Evde Bakım Hizmetlerinin Organizasyonu ve Koordinasyonu, Evde Bakım Ekibi Evde Bakım pdf Dosya
95 17.10.2019 Sağlık Mevzuatında Evde Bakım Hizmetleri, Evde Bakım Hemşiresinin Görev Yetki ve Sorumlulukları Evde Bakım pdf Dosya
96 07.10.2019 Evde Bakım Hizmetlerinin Tanımı, Gelişim Süreci, Dünyada ve Türkiye’de Evde Bakım Hizmetleri Evde Bakım pdf Dosya
97 15.05.2019 Toplumda Riskli Gruplar Halk Sağlığı Hemşireliği pdf Dosya
98 08.05.2019 Çevre Sağlığı Halk Sağlığı Hemşireliği pdf Dosya
99 08.05.2019 Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü Halk Sağlığı Hemşireliği pdf Dosya
100 08.05.2019 Toplum Ruh Sağlığı Halk Sağlığı Hemşireliği pdf Dosya
101 09.04.2019 Evde Bakım Hemşireliği Halk Sağlığı Hemşireliği pdf Dosya
102 09.04.2019 İş Sağlığı ve Hemşireliği Halk Sağlığı Hemşireliği pdf Dosya
103 01.04.2019 Yaşlı Sağlığı Hemşireliği Halk Sağlığı Hemşireliği pdf Dosya
104 20.03.2019 Okul Sağlığı Hizmetleri ve Okul Sağlığı Hemşireliği Halk Sağlığı Hemşireliği pdf Dosya
105 07.03.2019 Aile Sağlığı Hemşireliği ve Ev Ziyaretleri Süreci Halk Sağlığı Hemşireliği pdf Dosya
106 20.02.2019 Halk Sağlığı, Halk Sağlığı Hemşireliği ve Tarihsel Gelişimi Halk Sağlığı Hemşireliği pdf Dosya
107 24.12.2018 Evde Sağlık Hizmetlerinde Etik Evde Bakım pdf
108 24.12.2018 Evde Bakım Hemşireliğinde İhmal ve İstismar Evde Bakım pdf
109 24.12.2018 Evde Bakım Hizmetlerinin Tanımı, Gelişim Süreci, Dünyada ve Türkiye’de Evde Bakım Hizmetleri Evde Bakım pdf Dosya
110 24.12.2018 Sağlık Mevzuatında Evde Bakım Hizmetleri, Evde Bakım Hemşiresinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Evde Bakım pdf Dosya
111 24.12.2018 İnsan. Hasta ve Yaşlı Hakları Evde Bakım pdf Dosya
112 24.12.2018 Yaşam Boyu Evde Bakım ve Yaşam Aktivitelerini Sürdürme -Yaşlılık Dönemi - Evde Bakım pdf Dosya
113 24.12.2018 Kronik Hastalıklarda Evde Bakım Yönetimi KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Evde Bakım pdf Dosya
114 24.12.2018 Kronik Hastalıklarda Evde Bakım Yönetimi SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI Evde Bakım pdf Dosya
115 24.12.2018 Yatağa Bağımlı Hastanın Evde Bakımı Evde Bakım pdf Dosya
116 24.12.2018 PALYATİF BAKIM, TERMİNAL DÖNEMDE BAKIM Evde Bakım pdf Dosya