Dr.Öğr.Üyesi
ABDULLAH YÜKSEL BARUT


Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH YÜKSEL BARUT

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

1 KONAÇ AYŞE, BARUT ABDULLAH YÜKSEL ,"Adneksiyal Kitlelerde Preoperatif Tanı ile Postoperatif Histopatolojik Tanıların Retrospektif Karşılaştırılması " ,İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi ,vol.2021 ,pp.30 -41 ,2536-4499 ,2021 Link
2 SUCUOĞLU HAMZA, BARUT ABDULLAH YÜKSEL ,"Clinical and Radiological Follow-Up Results of Patients with Sequestered Lumbar Disc Herniation: A Prospective Cohort Study" ,Med Princ Pract ,pp.1 -9 ,1423-0151 ,2021 Link
3 DAĞISTAN EMİNE,KIZILDAĞ BETÜL,GÜREL SAFİYE,BARUT ABDULLAH YÜKSEL,PAŞAOĞLU ESRA ,"Radiologic and histopathologic review of rare benign and malignan breast diseases" ,Diagn Interv Radiol ,2017 , Dosya
4 DAĞISTAN EMİNE,BARUT ABDULLAH YÜKSEL,Karagöz Yeşim,Fener Neslihan,Canan Arzu,KIZILDAĞ BETÜL ,"The radological apperance of a giant intrathorasic fibrolipoma" ,Tüberküloz Toraks ,vol.64 ,pp.87 -90 ,2016 , Dosya
5 Ö.KILIÇKESMEZ, AY BARUT, E.TAŞDEMİROĞLU ,"Erişkin gergin omurilik sendromunda MRG bulguları" ,Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi ,vol.9 ,pp.295 -301 ,E-ISSN 1305-3612 ,2003 Link , Dosya

Uluslararası

1 ZEREN SELVA,BOLULU AHMET,KÖSE BÜŞRA,OCAK SARE,TOPAL ADEM,KURT EBRU,BARUT ABDULLAH YÜKSEL ,"Üniversite Öğrencileri ve Çağrı Merkezi Çalışanlarının İşitme Sağlığı Bilgisi ve İşitme Kaybı Farkındalığı" ,IGUSABDER ,pp.573 -584 ,2536-4499 ,2018 Link
2 NAZLI MEHMET ALİ, BARUT ABDULLAH YÜKSEL, KILIÇKESMEZ NURİ ÖZGÜR ,"The Role of Tissue Harmonic Ultrasonography and Computerized Tomography in the Diagnosis of Intraabdominal Cystic Lesions " ,İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ (IGUSABDER) ,vol.2021 ,pp.302 -322 ,2536 – 4499 ,2021 Link
3 YALÇIN SEMİHA, ZEREN SELVA, BARUT ABDULLAH YÜKSEL, AYDIN SEMA ,"Ethiological, Clinical and Epidemiological Overview of Covid-19 Pandemia" ,Journal of Immunology and Clinical Microbiology ,vol.6 ,pp.37 -45 ,2458-8954 ,2021 Link
4 KONAÇ AYŞE,BARUT ABDULLAH YÜKSEL ,"Servikal Sitolojinin Postkoital Kanamada Tanısal Önemi" ,İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi ,2536-4499 ,2021
5 TAŞKIN ÜMİT,YÜCEBAŞ KADİR,ÖĞREDEN ŞAHİN,ERDİL MEHMET EMİN,OKTAY MEHMET FARUK,TİRYAKİOĞLU NECİP OZAN,BARUT ABDULLAH YÜKSEL ,"Efficiency of Repetitive Topical Corticosteroid Embedded Nasopore Tamponing on Wound Healing After Endoscopic Sinus Surgery" ,IGUSABDER ,2536-4499 ,2018 Link , Dosya
6 ELKİN NURTEN,BARUT ABDULLAH YÜKSEL ,"Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Bireylerin Genel Sağlık Anketine Göre Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi" ,İGÜ Sağlık Bilimleri ,2017 , Dosya
7 PULAT DEMİR HALİME,ELKİN NURTEN,BARUT ABDULLAH YÜKSEL,BAYRAM HATİCE MERVE,AVERİ SEVDA ,"Vardiyalı Çalışan Sağlık Personelinin Uyku Süresi ve Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi" ,İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi ,vol.1 ,pp.89 -107 ,2536-4499 ,2017 , Dosya
8 Ümit TAŞKIN, Mehmet Faruk OKTAY, Mehmet ERDİL, Büşra KÖSE, Abdullah Yüksel BARUT ,"Exacerbation of Relapsing Polychondritis After Renal Surgery: Case Report " ,İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (IGUSABDER) ,vol.7 ,pp.732 -738 ,ISSN 2536-4499 ,2016 , Dosya
9 Ayse KONAC Abdullah Yüksel BARUT ,"Adneksiyal Kitlelerde Preoperatif Tanı ile Postoperatif Histopatolojik Tanıların Retrospektif Karşılaştırılması" ,IGUSABDER ,vol.13 ,pp.30 -41 ,2536 – 4499 ,2021 Link , Dosya
10 Semiha Yalçın, Selva Zeren, Abdullah Yüksel Barut, Sema Aydın ,"Ethiological, Clinical and Epidemiological Overview of Covid-19 Pandemia" ,Journal of Immunology and Clinical Microbiology ,vol.6 ,pp.37 -45 ,2453 – 8954 ,2021 , Dosya
11 TAŞKIN ÜMİT,OKTAY MEHMET FARUK,ERDİL MEHMET,KÖSE BÜŞRA,BARUT ABDULLAH YÜKSEL ,"Exacerbation of Relapsing Polychondritis After Renal Surgery: Case Report" ,İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi ,vol.7 ,pp.732 -738 ,2536-4499 ,2019 , Dosya

Ulusal

1 Tuzcu G, Barut AY, Okbay MA, Turna Ö, Bektaş CT ,"Liposarkomlu olguda rastlantısal aort psödokoarktasyonu BT MRG ve RDUS bulguları" ,Ümraniye Tıp Dergisi ,vol.3 ,pp.29 -31 ,2010
2 Derindere Ü, Mutlu İN, Nazlı MA, Paşaoğlu E, Barut AY ,"Transrektal US eşliğinde yapılan prostat biyopsilerinin patolojik sonuçlarının PSA değerlerine göre değerlendirilmesi" ,Istanbul Med J ,vol.10 ,pp.164 -166 ,2009 , Dosya
3 Orhan Ö, Barut AY, Yardımcı AH ,"Akciğer tüberkülozu Postprimer aktif hastalığın tanısında PA akciğer radyogramı BT ve YÇBT bulgularının karşılaştırılması" ,Istanbul Med J ,vol.9 ,pp.125 -129 ,2008 , Dosya
4 Dağıstan E, Barut AY, Akaçlı F ,"Bronşektazide PA akciğer radyogramı ve toraks BT bulgularının karşılaştırılması" ,Istanbul Med J ,vol.9 ,pp.138 -140 ,2008 , Dosya
5 Aydemir ŞU, Yağız O, Saçak Ş, Tekeşin A, Barut AY ,"Nöroanemik Sendrom Olgu Sunumu" ,İstanbul Med J ,vol.3 ,pp.149 -153 ,2012 , Dosya
6 Işık I, Barut AY, Çekiç B, Nazlı MA ,"Renovasküler hipertansiyon klinik ön tanılı olgularda bilgisayarlı tomografik anjiografi ile renkli Doppler ultrasonografi bulgularının karşılaştırılması" ,Istanbul Med J ,vol.12 ,pp.118 -124 ,2011 , Dosya
7 Aybar MD, Barut AY, Öztürk A, Karagöz Y, Demirci İ ,"Matür kistik teratomların görüntüleme özellikleri US BT MRG bulguları" ,Istanbul Med J ,vol.11 ,pp.24 -28 ,2010 , Dosya
8 Tuzcu G, Barut AY, Öztürk A, Yardımcı AH ,"Rektuma Fistülize Tailgut Kisti Olgu Sunumu" ,Medical Journal of Bakırkö ,vol.9 ,pp.190 -192 ,2011 , Dosya
9 BARUT ABDULLAH YÜKSEL ,"Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerileri Düzeyleri ve İlişkili Değişkenlerin Belirlenmesi" ,Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi ,2016 , Dosya
10 BARUT ABDULLAH YÜKSEL ,"Unilateral absence of sphenoid wing in a Neurofibromatosis type 1 patient Imaging findings" ,Journal of Clinical and Experimental Investigations ,vol.4 ,pp.364 -366 ,2013 , Dosya
11 Tuzcu G, Barut AY, Öztürk A, Mutlu İN ,"Scimitar Sendromunun eşlik ettiği pulmoner inflamatuar psödotümör olgusu" ,Istanbul Med J ,vol.1 ,pp.57 -59 ,2013 Link , Dosya
12 Turna Ö, Tuzcu G, Mutlu İN, Barut AY ,"Morgagni Hernisi ve Eşlik Eden Omental İnfarkt" ,Istanbul Med J ,vol.2 ,pp.129 -132 ,2013 Link , Dosya
13 Tuzcu G, Barut AY, Turna Ö, Büker A, Acıoğlu E, Paşaoğlu E ,"Pontoserebellar Köşe Tümörleri Kulak MRG Bulguları" ,Istanbul Med J ,vol.13 ,pp.65 -73 ,2012 , Dosya
14 Çekiç B, BArut AY, Özdemir H ,"Ekskretuar ürografilerde üriner sistem konjenital anomali sıklığı ve özellikleri" ,Istanbul Med J ,vol.10 ,pp.81 -84 ,2009 , Dosya
15 Rakıcı T, Barut AY ,"VACTERL Birlikteliğinin radyolojik bulguları Olgu Sunumu" ,Istanbul Med J ,vol.9 ,pp.126 -130 ,2008 , Dosya
16 BARUT ABDULLAH YÜKSEL ,"İnme geçirmiş hastalarda plak morfolojisi ve stenoz sonrası akım hızlarında artış sonrasındaki ilişkisi" ,Istanbul Med J ,vol.10 ,pp.79 -80 ,2009 , Dosya
17 Mutlu İN, Küçükislamoğlu MH, Barut AY ,"Nazal kavitede kitle görünümü veren fibröz displazi" ,Istanbul Med J ,vol.7 ,pp.48 -50 ,2006 , Dosya
18 Mutlu İN, Barut AY, Nazlı MA ,"Portal hipertansiyonda renkli Doppler ultrasonografinin tanı değeri" ,Istanbul Med J ,vol.7 ,pp.12 -16 ,2006 , Dosya
19 AY BARUT, M.ŞENER, H.TOPRAK, H.Y.BARUT, E.Ş.SIRLIOĞLU. ,"Malign Bilier Tıkanıklıkların Giderilmesinde Wallstent. " ,İstanbul Tıp Dergisi, ,vol.1 ,pp.5 -8 ,ISSN:2619-9793 / E-ISSN:2148-094X ,1995 , Dosya
20 AY BARUT, H.TOPRAK, A.K.GÜLEÇ, H.Y.BARUT, E.Ş.SIRLIOĞLU ,"Özofagus : Wallstent ile Palyatif Tedavinin İlk Sonuçları. " ,Istanbul Medical Journal ,vol.2 ,pp.1 -4 ,ISSN:2619-9793 E-ISSN:2148-094X ,1996 Link , Dosya
21 N.PEKER, G.GÜVENEN, AY BARUT, S.TÜRKMEN, A.K.GÜLEÇ, A.ÖZTÜRK. ,"Hepatosteatozda Ultrasonografi İle Klinik Biokimyasal Göstergelerin Karşılaştırılması" ,Istanbul Medical Journal ,vol.2 ,pp.15 -18 ,ISSN:2619-9793 E-ISSN:2148-094X ,1998 Link , Dosya

Bildiriler

1 TURNA Ö, BARUT AY, KARAGÖZ Y, AYBAR MD ,"Safra Kesesi Lenfanjiomu ve Radyolojik Bulguları" ,32. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
2 Demirci İ, Barut AY, Karagöz Y, Mutlu İN ,"İzole Lumbosakral Dev Myelomeningoseli olan 40 yaşında Olgu" ,33.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
3 Hushmand A, Barut AY, Yardımcı AH ,"Clergyman s dizi ve Housemaid s dizinin birlikte görüldüğü olgu" ,33.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
4 Hushmand A, Barut AY, Yardımcı AH ,"De Morsier Sendromu Şizensefali ve Septooptik Displazi Olgu sunumu" ,33.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
5 Hushmand A, Barut AY, Mutlu İN ,"Çift Taraflı Paramedian Talamik İnfarkt Percheron Arter Oklüzyonu Olgu Sunumu" ,33.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
6 Yavuz FK, Barut AY, Ömeroğlu SA ,"Makrodistrofi Lipomatosa olgu sunumu MRG bulguları" ,33ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
7 Demirci İ, Barut AY, Mutlu İN ,"Düşük Gradeli Miksofibroid Sarkom" ,33.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
8 Hushmand A, Barut AY, Yardımcı AH, Mutlu İN ,"Loose Body ile Karışan Meniskal Ossikül MRG Bulguları" ,33.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
9 Yavuz FK, Barut AY, Okbay MA ,"Mesane ekstrofisi ve eşlik eden ürogenital anomaliler BT bulguları" ,33.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
10 Yavuz FK, Barut AY, Yardımcı AH, Nazlı MA ,"Genç olguda renal mezenkimal hücreli tümör USG ve MR bulguları" ,33.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
11 Hushmand A, Barut AY, Yardımcı AH ,"Sert Damak Pleomorfik Adenomu BT ve MRG Bulguları" ,33.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
12 Pıçak MH, Barut AY, Bayrak AH ,"Nazal septum kaynaklı düşük gradeli kondrosarkom BT ve MRG bulguları" ,32.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
13 Pıçak MH, Barut AY, Bayrak AH ,"Periton diyalizine bağlı gelişen dev omental psödokist BT ve MRG bulguları" ,33.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
14 Turna Ö, Barut AY, Aybar MD, Tuzcu G,Kesmezacar Ö ,"Osteoporotik ve Osteoporotik Olmayan Vertebralarda DAG ve ADC değerlerinin karşılaştırılması" ,32.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
15 Turna Ö, Barut AY, Karagöz Y, Aybar MD, Tuzcu G ,"Orbita MRG de Saptanan Patolojilerin Değerlendirilmesi" ,32.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
16 Tuzcu G, Barut AY, Turna Ö, Okbay MA,Taşkın Ü,Bilici S ,"Kemikçik Zincir Rekonstrüksiyonlu Orta Kulak Cerrahisi Yapılan Olgularda Operasyon Sonrası Geç Dönemde Kemikçik Zincirin Sanal Otoskopi İle Değerlendirilmesi" ,32.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
17 Aybar MD, Barut AY, Turna Ö, Büker A ,"Mediasten Kitlelerinin MRG özellikleri 45 olgunun değerlendirilmesi" ,32.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
18 Tuzcu G, Barut AY, Turna Ö, Öztürk A,Büker A ,"Kulak Patolojilerininde MRG nin Yeri 800 Olguda Saptanan Bulguların Değerlendirilmesi" ,32.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
19 Turna Ö, Barut AY, Karagöz Y, Büker A ,"Freiberg Hastalığı ve Radyolojik Bulguları" ,32.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
20 Dağıstan E, Kızıldağ B, Gürel S, Barut Y, Paşaoğlu E ,"Unusual Breast Masses Histopathological and Multimodalitary Radiological Approaach" ,RSNA 2013
21 Karpuz N, Barut AY, Okbay MA ,"Ön Mediastende Dev Hemanjiom" ,32.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
22 Turna Ö, Barut AY, Tuzcu G, Aybar MD ,"Çocuklarda Orbita Dermoid Epidermoid Kistleri ve MRG özellikleri" ,32.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
23 Aybar MD, Barut AY, Büker A, Tuzcu G ,"Kalvaryum yerleşimli Spindle Hücreli Lipom" ,32.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
24 Aybar MD, Barut AY, Karagöz Y ,"Suprasellar bölge yerleşimli germinom olgusu" ,32.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
25 Özek G, Fenjanchi İ, Barut AY ,"İntrakraniyal Hemanjioperistoma Olgu Sunumu" ,32.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
26 Özek G, Barut AY, Fenjanchi İ ,"Santral Sinir Sistemi Lenfomalı İki Olgu" ,32.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
27 BARUT ABDULLAH YÜKSEL ,"CADASIL MRG Bulguları" ,32.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
28 Büker A, Barut AY, Aybar MD, Tuzcu G ,"Travmatik Karotikokavernöz Fistül" ,32.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
29 Turna Ö, Barut AY, Tuzcu G, Büker A ,"Lomber Primer Paraspinal Kist Hidatik ve Radyolojik Bulguları" ,32.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
30 Turna Ö, Barut AY, Tuzcu G, Aybar MD ,"Geç Dönem Sturge Weber Sendromu ve Beyin MRG Bulguları" ,32.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
31 Tuzcu G, Barut AY, Turna Ö, Öztürk A, Mutlu İN ,"Süperfisiyal Siderozis Santral Nörositom ve Subdural Hematomlu İki Ayrı Olguda Beyin MRG bulguları" ,32.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
32 Turna Ö, Barut AY, Tuzcu G, Öztürk A ,"Lomber MRG de Saptanan Filum Terminale Lipomlarının Değerlendirilmesi" ,32.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
33 Turna Ö, Barut AY, Tuzcu G, Aybar MD ,"Bel Ağrısıyla Gelen Olgularda Lomber MRG de Saptadığımız Kitlesel Lezyonların Değerlendirilmesi" ,32.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
34 Turna Ö, Barut AY, Tuzcu G, Öztürk A, Kesmezacar Ö ,"Malign ve osteoporotik vertebra kırıklarının ayrımında DAG ve ADC etkinliklerinin karşılaştırılması" ,32.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
35 Tuzcu G, Barut AY, Turna Ö, Öztürk A, Büker A ,"Pontoserebellar Köşe Tümörlerinin Kulak MRG İle Değerlendirilmesi" ,32.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
36 Aybar MD, Barut AY, Turna Ö, Büker A ,"Tietze sendromu MRG özellikleri" ,32.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
37 Külünk F, Bektaş CT, Barut AY ,"Ender Görülen Myozitis Ossifikans Progressiva Direk Radyogram Bulguları" ,32.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
38 Aybar MD, Barut AY, Büker A, Tuzcu G ,"Ayak dorsalinde yerleşim gösteren vasküler leiyomyom anjiyomyom olgusu" ,32.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
39 Hushmand A, Bektaş CT, Barut AY ,"Olgu sunumu Ender görülen bir başparmak duplikasyon tipi" ,32.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
40 Turna Ö, Barut AY, Tuzcu G, Mutlu İN, Leblebici C ,"Uyluk Yerleşimli Leiomyom ve Radyolojik Bulguları" ,32.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
41 Büker A, Barut AY, Yardımcı AH, Turna Ö ,"Göğüs Ön Duvarı Yerleşimli Dermatofibrosarkoma Protuberans" ,32.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
42 Tuzcu G, Barut AY, Fenjanchi İ, Turna Ö, Aybar MD ,"Morel Lavallée Sendromu 2 olguda MRG bulguları" ,32.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
43 Tuzcu G, Barut AY, Turna Ö, Öztürk A, Büker A ,"Haglund Deformitesi Olan Üç Olguda MRG Bulguları" ,32.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
44 Atar NK, Barut AY, Mutlu İN ,"Peroneus Brevisin Split Yırtığı ve MRG" ,32.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
45 Atar NK, Barut AY, Mutlu İN ,"Kondral Delaminasyonun MRG Görünümü" ,32.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
46 Turna Ö, Barut AY, Öztürk A, Işıl FT, Akın T ,"Omuz Bölgesi Patolojilerinde Ultrasonografi Bulgularımız" ,32.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
47 Turna Ö, Barut AY, Öztürk A, Akın T, Işıl FT ,"Supraspinatus Tendon Patolojilerinin Değerlendirilmesinde MRG ve US Karşılaştırılması" ,32.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
48 Tuzcu G, Barut AY, Turna Ö, Mutlu İN, Devran M ,"Mikst Tip Femoroasetabular İmpingement lı iki Olguda Radyolojik Bulgular" ,32.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
49 Külünk F, Barut AY, Okbay MA, Tuzcu G ,"Aksesuar ve Polar Renal Arter Renal Arterde Erken Dallanma Bulguları" ,32.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
50 Büker A, Barut AY, Okbay MA, Tuzcu G ,"Ramus İntermedius Anomalisinin Eşlik Ettiği Sol Ana Arter ve Sol Ön İnen Arter Anevrizması" ,32.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
51 Demirci İ, Barut AY ,"Çok Kesitli Bilgisayarlı Toraks Tomografisinde İnsidental Olarak Saptanan Asemptomatik Çift Arkus Aorta" ,32.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
52 Büker A, Barut AY, Okbay MA, Devran M ,"Koroner Arter ve Pulmoner Arter Arasında Fistül" ,32.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
53 Tuzcu G, Barut AY, Büker A ,"İnce Barsak Pasaj Radyogramı 84 Olguda Saptanan Bulguların Değerlendirilmesi" ,32. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
54 Atar NK, Barut AY ,"İnguinal Herni Operasyonu Sonrası Gelişen Testiküler Enfarkt" ,32.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
55 BÜKER A, BARUT AY, FENJANCHI İ, TUZCU G ,"Bilateral Retrofarengeal Uzanımlı İnternal Karotid Arter" ,32.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
56 TUZCU G, BARUT AY, TURNA Ö, ÖZTÜRK A, AYBAR MD ,"Petröz Apeks Kolesterol Granülomu 2 Olguda Radyolojik Bulgular" ,32.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
57 DEMİRCİ İ, BARUT AY, KARAGÖZ Y ,"Intra orbital Non Hodgkin Lenfoma" ,32.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
58 DEMİRCİ İ, BARUT AY, KARAGÖZ Y ,"Bir Çocuk Olguda İdiopatik Orbital Miyozit" ,32. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
59 DEMİRCİ İ, BARUT AY, KARAGÖZ Y ,"Nazolabial kist BT ve MRG bulguları" ,32. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
60 TURNA Ö, BARUT AY, KARAGÖZ Y, AYBAR MD ,"Glomus Vagale Paragangliomu MRG ve MRA Bulguları" ,32. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
61 TURNA Ö, BARUT AY, TUZCU G, AYBAR MD ,"Orbital Varis ve Radyolojik Bulguları" ,32. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
62 TUZCU G, BARUT AY, TURNA Ö, MUTLU İN ,"Karotid Cisim Paragangliomalı Üç Olguda MRG Bulguları" ,32. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
63 TUZCU G, BARUT AY, TURNA Ö, ÖZTÜRK A ,"Subglottik Yerleşimli Larinks Kondromu BT ve MRG bulguları" ,32. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
64 TUZCU G, BARUT AY, TURNA Ö, BÜKER A ,"Glomus Jugulare Olgusu BT ve MRG bulguları" ,32. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
65 TUZCU G, BARUT AY, ÖZTÜRK A, TURNA Ö, BÜKER A ,"Yapısal İç kulak Anomalilerinin Temporal Kemik BT ve MRG de Değerlendirilmesi" ,32. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
66 TURNA Ö, BARUT AY, KARAGÖZ Y, TUZCU G, AYBAR MD ,"Orbitanın Kitlesel Lezyonlarının MRG ile Değerlendirilmesi" ,32. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
67 TUZCU G, BARUT AY, ÖZEK G, BÜKER A ,"Rastlantısal Saptanan Renal Onkositom Olgusu" ,32. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
68 TUZCU G, AYBAR MD, BARUT AY, TURNA Ö, CAN F ,"Beş Olguda Von Meyenburg Kompleksi VMK Görüntüleme Özellikleri" ,32. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
69 AYBAR MD, BARUT AY, BÜKER A, CAN F ,"Vena Kava İnferior VKİ Lipomu" ,32. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
70 AYBAR MD, BARUT AY, TURNA Ö, BÜKER A ,"Karaciğer Kist Hidatiğinde Difüzyon MRG" ,32. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
71 AYBAR MD, BARUT AY, BÜKER A ,"Akalazyanın Baryumlu Özofagus Pasaj Radyogramı İle Güncel Değerlendirmesi" ,32. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
72 AYBAR MD, BARUT AY, ÖZTÜRK A, KARAGÖZ Y ,"Metastatik karaciğer kitlelerinde Difüzyon MRG nin tanıya katkısı" ,32. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
73 TUZCU G, BARUT AY, TURNA Ö, AYBAR MD ,"Rastlantısal Saptanan Portal Splenik Ven Anevrizması" ,32. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
74 TURNA Ö, BARUT AY, TUZCU G, KARAGÖZ Y ,"Adrenal Kollizyon Tümörü ve Radyolojik Bulguları" ,32. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
75 BÜKER A, BARUT AY, TUZCU G ,"Çift Kontrastlı Kolon Pasaj Radyogramı 445 Olguda Saptanan Bulguların Değerlendirilmesi" ,32. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
76 BÜKER A, BARUT AY, TUZCU G ,"Mide Duodenum Pasaj Radyogramı 1077 Olguda Saptanan Bulguların Değerlendirilmesi" ,32. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
77 TUZCI G, BARUT AY, BÜKER A ,"Özofagus Pasaj Radyogramı 428 Olguda Saptanan Bulguların Değerlendirilmesi" ,32. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
78 öZEK G, BARUT HY, BARUT AY ,"Chiari tip II olgusunda obstetrik ultrasonografi bulguları" ,32. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
79 Külünk F, Barut AY, Barut HY, Okbay MA, Tuzcu G ,"Kolon Kanserli Genç Olguda Gelişen Psödomiksoma Peritonei BT Bulguları" ,32.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
80 Demirci İ, Barut Y, Karagöz Y ,"A case of primary urethral carcinoma" ,ESUR 2011
81 Demirci İ, Barut Y, Karagöz Y, Gülden Ö ,"Clavicular metastasis from renal cell carcinoma" ,ESUR 2011
82 Demirci İ, Barut AY, Yardımcı AH ,"Kranial MRG Bulguları ile Wilson Hastalığı Tanısı Konulan Çocuk Olgu" ,33.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ , Dosya