Dr.Öğr.Üyesi
ZEYNEP BURCU ŞAHİN


Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP BURCU ŞAHİN

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

Uluslararası

1 ŞAHİN ZEYNEP BURCU ,"Yeni Medya ve Etik" ,International Multilingual Academic Journal ,vol.2 ,pp.95 -103 ,2330-6440 ,2015 Link
2 ŞAHİN ZEYNEP BURCU ,"Karikatür ve İfade Özgürlüğü" ,OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi ,vol.10 ,pp.2208 -2244 ,2528-9527 ,2019 Link
3 ŞAHİN ZEYNEP BURCU ,"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında basın özgürlüğünü sınırlama nedeni olarak genel ahlak" ,International Journal of Social Sciences and Education Research ,vol.3 ,pp.945 -945 ,2149-5939 ,2017 Link
4 ŞAHİN ZEYNEP BURCU ,"SOSYAL MEDYAYA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM: EKONOMİK VE SİYASİ BİR GÜÇ OLARAK SOSYAL MEDYA" ,Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi ,vol.6 ,pp.1317 -1338 ,2687-2641 ,2021 Link
5 ŞAHİN ZEYNEP BURCU ,"Netflix’te LGBTİ Temsiline Yönelik Haberler Üzerine Bir İçerik Analizi" ,Journal of Strategic Research in Social Science ,vol.7 ,pp.135 -154 ,2459-0029 ,2021 Link

Ulusal

1 ŞAHİN ZEYNEP BURCU,BİRİNCİOĞLU YILDIZ DERYA ,"TOPLUMSAL CİNSİYET VE MEDYA: ŞULE ÇET’İN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ ÜZERİNE HABERLERİN ELEŞTİREL SÖYLEM ANALİZİ" ,Erciyes İletişim Dergisi ,vol.7 ,pp.189 -215 ,1308-3198 ,2020 Link
2 ŞAHİN ZEYNEP BURCU ,"Nefret söylemi ve Yeni Medya" ,Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi ,vol.2 ,pp.132 -156 ,1302-6615 ,2015 Link
3 ŞAHİN ZEYNEP BURCU ,"ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ DENEYİMİNDE BASIN VE TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASI" ,Atatürk Dergisi ,vol.10 ,pp.171 -204 ,1302-7549 ,2021 Link
4 BİRİNCİOĞLU VURAL YILDIZ DERYA, ŞAHİN ZEYNEP BURCU ,"HABER YORUMLARINDA YENİDEN ÜRETİLEN ERKEKLİK HALLERİ: PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİ ÜZERİNE NETNOGRAFİK BİR İNCELEME" ,Moment Dergi ,vol.8 ,pp.415 -438 ,2148-970X ,2021 Link
5 ŞAHİN ZEYNEP BURCU, BİRİNCİOĞLU VURAL YILDIZ DERYA ,"Tık Odaklı Başlıklar ve Okuyucu Refleksleri Üzerine Bir Araştırma: Odak Grup Çalışması" ,TRT Akademi ,vol.7 ,pp.236 -261 ,2149-9446 ,2022 Link

Bildiriler

1 ŞAHİN ZEYNEP BURCU ,"Terror and New Media" ,COMMUNICATION AND TECHNOLOGY CONGRESS (CTC 2017) ,pp.45 -56 ,22.11.2017 Link
2 ŞAHİN ZEYNEP BURCU ,"İNANÇ VE MEZHEP TEMELLİ NEFRET SÖYLEMİ: TWİTTER ÖRNEĞİ" ,5th INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES (ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES) ,pp.129 -144 ,10.03.2022 Link
3 ŞAHİN ZEYNEP BURCU ,"Post Truth, Eko Odalar ve Filtre Baloncukları" ,12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi ,pp.434 -445 ,03.07.2020 Link
4 ŞAHİN ZEYNEP BURCU ,"İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un İfade Özgürlüğü ve Kişilik Hakları Bağlamında Değerlendirilmesi" ,VII. International Battalgazi Scientific Studies Congress