Dr.Öğr.Üyesi
YEŞİM KOÇYİĞİT
Yayınlar & Eserler


Dr.Öğr.Üyesi YEŞİM KOÇYİĞİT

Yayınlar & Eserler

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

Uluslararası

1 KOÇYİĞİT YEŞİM ,"YÖNETİCİLERİN ETİK DAVRANIŞLARININ ÖRGÜTSEL PERFORMANSA ETKİSİ İZMİR İLİNDEKİ BANKALARDA BİR UYGULAMA" ,Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ,1302-1842 ,2015

Ulusal

1 KOÇYİĞİT YEŞİM ,"KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER’DE (KOBİ) TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) KRİTİK FAKTÖRLERİNİN ÖRGÜTSEL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ: İZMİR İLİNDEKİ RESTORAN İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA" ,Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ,vol.16 ,1301-0603 ,2011

Bildiriler

1 AKKAYA BÜLENT,KOÇYİĞİT YEŞİM,TABAK AKİF ,"ÇALIŞANLARIN ALGILADIKLARI YÖNETİCİLERİN LİDERLİKTARZLARININ EKSTRA ÇABA, ETKİLİLİK VE DOYUM ÜZERİNE ETKİSİ:TEKNOPARK FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" ,17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi ,13.11.2018 Link