Dr.Öğr.Üyesi
YEŞİM KOÇYİĞİT
Kitap & Editörlük


Dr.Öğr.Üyesi YEŞİM KOÇYİĞİT

Kitap & Editörlük

Kitap

Editörlük

Ulusal Diğer Yayınlar

1 "KÜÑÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERœDE (KOBİ) TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) KRİTİK FAKTÖRLERİNİN ÖRGÜTSEL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ: İZMİR İLİNDEKİ RESTORAN İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA " ,Diğer ,Toplam Kalite Yönetimi, Örgütsel Performans ,ss 539-561 , 2011-06 Link
2 "YÖNETİCİLERİN ETİK DAVRANIŞLARININ ÖRGÜTSEL PERFORMANSA ETKİSİ: İZMİR İLİNDEKİ BANKALARDA BİR UYGULAMA" ,Diğer ,Etik, İş Etiği, İnsan Kaynakları Yönetimi, Performans, Örgütsel Performans , 2015-06 Link
3 "ÇALIŞANLAR TARAFINDAN ALGILANAN ÇOKLU LİDERLİK TARZLARININ EKSTRA ÇABA, ETKİLİLİK VE DOYUM ÜZERİNE ETKİSİ: TEKNOGİRİŞİM FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" ,Diğer ,Çoklu Liderlik Tarzları, Ekstra Çaba, Etkililik, Doyum ,ss 185-196 , 2018-10 Link