Dr.Öğr.Üyesi
TURGAY DAĞTEKİN


Dr.Öğr.Üyesi TURGAY DAĞTEKİN

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

1 Dr. Turgay Dağtekin, Dr. Türker Ertürk ,"BİR OLGU NEDENİYLE KOLONDA SENKRON TÜMÖR TANISINDA GÜÇLÜKLER. İSTANBUL TIP DERGİSİ. 2004; 4: 45-48" ,İSTANBUL TIP DERGİSİ 2004; 4: 45-48. ,2004
2 Dr. Turgay Dağtekin, Dr. Türker Ertürk ,"İNTERNAL SUPRAVEZİKAL HERNİ’YE BAĞLI BARSAK OBSTRÜKSİYONU. " ,İSTANBUL TIP DERGİSİ. 2004; 2: 42-44 ,2004
3 Dr. Turgay Dağtekin, Dr. Arslan Kaygusuz ,"NADİR GÖRÜLEN VE TANISI GÜÇ OLAN BİR KARINDA KİTLE OLGUSU: DUODENAL STROMAL TÜMÖR. İSTANBUL TIP DERGİSİ. 2004; 2: 23-25" ,İSTANBUL TIP DERGİSİ. 2004; 2: 23-25 ,2004
4 Dr. Turgay Dağtekin, Dr. Türker Ertürk ,"TİROİDEKTOMİ SONRASI GELİŞEN HİPOKALSEMİ OLGULARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ, P-21. 4. MEDİKAL-CERRAHİ ENDOKRİNOLOJİ MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KURSU; 2004 DEC 10-12;BURSA,TURKEY. ENDOKRİNOLOJİDE DİYALOG. 2004; 4 (1): P 274. " ,ENDOKRİNOLOJİDE DİYALOG. 2004; 4 (1): P 274. ,2004
5 Dr. Turgay Dağtekin, Dr. Türker Ertürk ,"TİROİD BEZİNİN BİR LOBUNDA MEDULLER TİROİD KARSİNOMU, DİĞER LOBUNDA PAPİLLER TİROİD KARSİNOMU, P-11. 4. MEDİKAL-CERRAHİ ENDOKRİNOLOJİ MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KURSU; 2004 DEC 10-12;BURSA,TURKEY. ENDOKRİNOLOJİDE DİYALOG. 2004; 4 (1): P 270." ,ENDOKRİNOLOJİDE DİYALOG. 2004; 4 (1): P 270. ,2004

Uluslararası

Ulusal

Bildiriler