Dr.Öğr.Üyesi
TURGAY DAĞTEKİN


Dr.Öğr.Üyesi TURGAY DAĞTEKİN

Hakemlik Bilgileri

Üyelik Bilgileri

1 "Türk Tabipler Birliği İstanbul Tabip Odası" ,Üye
2 "European Society for Surgical Research"
3 "Türk Cerrahi Derneği"
4 "Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği"
5 "Ulusal Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği"
6 "Meme Hastalıkları Araştırma ve Tedavi Derneği"
7 "Cerrahi Onkoloji Derneği"
8 "Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği"
9 "Türk Obesite Derneği"
10 "İstanbul Cerrahi Derneği "