Dr.Öğr.Üyesi
SEZGİN SAVAŞ


Dr.Öğr.Üyesi SEZGİN SAVAŞ

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

Uluslararası

1 SAVAŞ SEZGİN,KARADOĞAN DORUK SEVİMECE ,"Arketipsel İmgelerin İkna Boyutu ve Türk Reklamlarında Görülme Sıklığı Üzerine Bir Araştırma" ,Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi ,pp.205 -237 ,1305-2411 ,2018 Link
2 Karadoğan Doruk Sevimece,SAVAŞ SEZGİN ,"Benzer Sektörde Faaliyet Gösteren Kurumların Kuruluş Tarihi Sıralamasının Kurum Kültüründe Ortaya Çıkan Yansımaları: Alfred Adler Üzerinden Coca Cola ve Pepsi Kurumları Üzerine Bir Değerlendirme" ,İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Istanbul University Faculty of Communication Journal ,pp.103 -137 ,1302-633X ,2017 Link
3 SAVAŞ SEZGİN,SÜRÜCÜ AHMET ,"Değer Oluşturmada İlişki Yönetimi" ,MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi (MANAS Journal of Social Studies) ,vol.5 ,pp.175 -192 ,1624-7215 ,2016 Link
4 SEZER NİLÜFER,ER SEHER,SAVAŞ SEZGİN,TUNÇAY ESRA,İÇAĞASIOĞLU ALTUN BANU NİHAL,ELMACIOĞLU GÜLİSTAN,BÜDÜN ESRA,TEKİN GÖKHAN ,"Kişileştirme Bağlamında Cansız Nesnelerin Algılanması: Cep Telefonu Örneğinde Nicel Bir Araştırma" ,Turkish Studies ,vol.15 ,pp.1285 -1306 ,1308-2140 ,2020
5 ÜNLÜKAYA AYDAN, SAVAŞ SEZGİN, SUCU İPEK ,"YOUTUBE ÇOCUK KANALLARINDA BULUNAN VİDEO İÇERİKLERİNDEKİ TEMALARIN ORTAYA KOYULMASINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA" ,Journal of Business in The Digital Age ,vol.4 ,pp.33 -49 ,2651-4737 ,2021 Link
6 ÖZCAN ZEYNEP, SAVAŞ SEZGİN ,"Sanal Topluluk Platformu Olarak Discord" ,Nosyon Uluslararası Toplum ve Kültür Çalışmaları Dergisi ,pp.120 -132 ,2667- 5951 ,2021 Link

Ulusal

1 SAVAŞ SEZGİN ,"DUNNİNG KRUGER SENDROMU VE KURUMSAL DIŞAVURUM" ,Erciyes İletişim Dergisi -Akademia- ,vol.4 ,pp.2 -16 ,1308-3198 ,2016 Link
2 SAVAŞ SEZGİN ,"Bütünleşik Kurumsal İletişimin Bir Unsuru Olarak Çerçeveleme" ,Akdeniz İletişim ,pp.148 -167 ,1304-3846 ,2015 Link
3 Altun Banu,TUNÇAY ESRA,SAVAŞ SEZGİN,ÇOKLUK NİL ,"BOŞANMA NEDENLERİNİN İLETİŞİM BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA" ,KİLAD ,pp.116 -139 ,2687-2099 ,2020
4 BAĞCAN SARP, TUNÇAY ESRA, SAVAŞ SEZGİN ,"Sosyal Medyada Demokrasiye Lider Müdahalesini Gözlemlemek: 2020 Abd Başkanlık Seçimleri’nde Donald Trump ve Joe Bıden’ın Tweetlerinin İçerik ve Duygu Analizi Açısından İncelenmesi" ,The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication ,vol.11 ,pp.1073 -1097 ,2146-5193 ,2021 Link
5 SAVAŞ SEZGİN, KARADOĞAN DORUK SEVİMECE ,"The Role of Digital Media in Image Formation: A Study on the Projection of Corporate Image on the Consumer" ,Etkileşim ,pp.60 -85 ,2636-7955, 2636-8242 ,2021 Link
6 EFE EREN, SAVAŞ SEZGİN, YÜKSEL EMRE, TÜRKER CANSU ,"Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Sistemine Yönelik Memnuniyetlerinin Kullanılabilirlik, Kalite ve Değer Algılarına Göre İncelenmesi" ,Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi ,vol.10 ,pp.114 -149 ,2146-3301 ,2022 Link
7 SAVAŞ SEZGİN ,"A Study on the Relationship between Corporate Social Responsibility and Art" ,ART/icle ,vol.2 ,pp.72 -86 ,2718-1057 ,2022 Link
8 SAVAŞ SEZGİN, ÖZCAN ZEYNEP ,"Şehir İmajına Dijital Platformlar Yardımıyla Bireysel Aktörlerin Katılımını Düşünmek: Google Earth Üzerinden Bir Değerlendirme" ,Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi ,pp.189 -215 ,2667-727X ,2022 Link
9 KÖRLÜ TOPAN AYSUN, SAVAŞ SEZGİN ,"Özel ve Kamusal Alan Ayrımı Açısından Yeni Medya’yı Bauman Üzerinden Okumak" ,Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi ,pp.70 -89 ,2687-2099 ,2022 Link
10 Sezgin Savaş ,"An Analysis of Survival Games in Terms of Biopolitics: Frostpunk" ,4. Boyut Journal of Media and Cultural Studies ,pp.1 -21 ,2822-6623 ,2022 Link

Bildiriler

1 SAVAŞ SEZGİN, İÇAĞASIOĞLU ALTUN BANU NİHAL ,"Covıd-19 Pandemisi Sırasında Kurumların Twitter Hesaplarının Mesaj Kategorileri Ve Kullanılan Kelimeler Açısından İncelenmesi: Türk Hava Yolları ve Pegasus Örneği" ,4th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS ,pp.2 -14 ,03.03.2021 Link
2 SAVAŞ SEZGİN, TUNÇAY ESRA, İÇAĞASIOĞLU ALTUN BANU NİHAL ,"Dıgıtal Interactıon In The Covıd 19 Pandemıc: Publıc And Ngo Interactıon Analysıs On Health And Educatıon" ,Dijital Çağda Kriz İletişimi Sempozyumu ,pp.167 -167 ,24.05.2021 Link
3 SAVAŞ SEZGİN, ÖZCAN ZEYNEP ,"Yeni Medyada Bir Trend: Instagramlanabilirlik (Instagrammable)" ,V. ULUSLARARASI YENİ MEDYA KONFERANSI ,23.12.2021 Link
4 TUNÇAY ESRA, SAVAŞ SEZGİN ,"Intercultural Discussion of The Concept of Cyberbullying Through The Theory of Communicative Action: Examples of Portugal and Iran" ,18th International Symposium Communication in the Millennium ,pp.667 -667 ,05.01.2022 Link
5 SAVAŞ SEZGİN, TUNÇAY ESRA ,"Rethinking Digital Traces In The Framework Of Technology" ,Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu (ICOMS) ,pp.72 -72 ,02.12.2021 Link
6 SAVAŞ SEZGİN, ÖZCAN ZEYNEP ,"Hedef Kitleyle Dijital İletişimin Yeni Platformu: Spotify" ,7th International ‘Communication in New World’ Congress ,pp.190 -191 ,10.03.2022 Link