Dr.Öğr.Üyesi
SEZGİN SAVAŞ


Dr.Öğr.Üyesi SEZGİN SAVAŞ

Kitap

1 Sezgin Savaş ,"Kuram ve Uygulamalarla İkna" ,Bilimsel Kitap ,1 Basım ,Ece Karadoğan Doruk ve Sezgin Savaş ,Eğitim Yayınları ,ss 334
2 Sezgin Savaş ,"Disiplinlerarası İmaj Çalışmaları" ,Bilimsel Kitap ,1 Basım ,Sezgin Savaş ,Nobel Yayınları ,ss 297

Editörlük

Kitapta Bölüm

1 "Kuram ve Uygulamalarla İkna" "Araştırma Kitabı" "İkna Kavramının Tarihsel Birikimi ve Modern Uygulamalardaki Görünürlüğü: On İki Kızgın Adam Filmi Üzerinden Bir Analiz" Ece Karadoğan Doruk ve Sezgin Savaş ,null Grup , Eğitim Yayınları ,ss 15-48 , 2021-11
2 "Çoğulculuk Demokrasi Kuramı" "Araştırma Kitabı" "Çoğulculuk Okulları ve Kuramlar" Emine Yavaşgel ,null Grup , Filiz Kitabevi ,ss 184-231 , 2018-02
3 "Farklı Yönleri ile Kriz ve İletişimi " "Araştırma Kitabı" "Krizleri İtibar Üzerinden Okumak" Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp ,null Grup , Nobel Yayınları ,ss 103-126 , 2020-03
4 "Küresel Markalar Bağlamında BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ" "Araştırma Kitabı" "KÜRESEL MARKALARIN KÜRESEL VE YEREL REKLAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: VODAFONE VE LAY’S ÖRNEKLERİ" Sarp Bağcan ,null Grup , Kriter Yayınları ,ss 65-92 , 2021-01
5 "Bilgi Çağında Siyaset" "Araştırma Kitabı" "Siyasal İletişimde Dijital İzler" Nil Çokluk ,null Grup , Nobel Yayınları ,ss 163-182 , 2021-09
6 "Nasıl Marka Şehir Oldular" "Araştırma Kitabı" "Küresel Mega Marka Şehir Londra’nın Şehir Özellikleri /Göstergeleri Üzerinden Değerlendirilmesi" Metin Işık ve A. Bahadır Darı ,null Grup , Eğitim Yayınları ,ss 159-190 , 2021-08
7 "Sosyal Medya Ekolojisi" "Araştırma Kitabı" "Dijital İletişim ve Ülke Markalama: G20 Ülkelerinin Turizm Bakanlıklarının Sosyal Medya Hesaplarının Çizgi Teorisi ile Analizi" Şebnem Çağlar ,null Grup , Çizgi Kitabevi ,ss 51-78 , 2021-12
8 "Disiplinlerarası İmaj Çalışmaları" "Araştırma Kitabı" "Kurumsal İmajın Gerçeklik Boyutu ve Dijital Medya Temsili" Sezgin Savaş ,null Grup , Nobel Yayınları ,ss 1-22 , 2022-03
9 "Oyunların Dijital Hali II" "Araştırma Kitabı" "Dijital Oyunlarda Kimlik Sunumu ve İmaj Yönetimi" Özgün Arda Kuş ve Özge Uğurlu Akbaş ,null Grup , Literatürk Academia ,ss 283-304 , 2022-04