Dr.Öğr.Üyesi
SEYRA KESTEL


Dr.Öğr.Üyesi SEYRA KESTEL

Kitap

Editörlük

Kitapta Bölüm

1 "Çoğulculuk Bir Demokrasi Kuramı" "Araştırma Kitabı" "Demokrasi ve Sekülerizm" Emine Yavaşgel ,Tanınmış Ulusal Grup , Filiz ,ss 285-335 , 2019-02