Dr.Öğr.Üyesi
SERCAN YILDIZ


Dr.Öğr.Üyesi SERCAN YILDIZ

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

Uluslararası

1 Sercan YILDIZ, Beykan ÇİZEL ,"Web Tabanlı Seyahat Aracılarını Kullanan Akademik Personelin Elektronik Hizmet Kalitesi, Memnuniyet Ve Sadakat İlişkisinin İncelenmesi" ,Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi ,vol.14 ,pp.33 -47 ,1304-7590 ,2017 Link
2 Sercan YILDIZ, Mithat Zeki DİNÇER ,"Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Bazı Demografik Özelliklerine Göre Serbest Zaman Motivasyonlarının İncelenmesi: Akdeniz Üniversitesi Örneği" ,Journal of Recreation and Tourism Research ,vol.4 ,pp.353 -362 ,2148-5321 ,2017 Link
3 Sercan YILDIZ ,"Yerel Halkın Bölgesel Kalkınma Açısından Yeşil Yol Projesine ve Turizme Bakışı: Yavuzkemal Belde Merkezi Örneği" ,Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi ,vol.14 ,pp.110 -125 ,1304-7590 ,2017 Link
4 Meltem Altınay ÖZDEMİR, Sercan YILDIZ ,"How Covid-19 Outbreak Affects Tourists’ Travel Intentions? A Case Study in Turkey" ,Social Mentality and Researcher Thinkers Journal ,vol.5 ,pp.1101 -1113 ,2630-631X ,2020 Link
5 Sercan YILDIZ, Haluk TANRIVERDİ ,"Sharing Economy in Destinations: An Evaluation of Munirent, ShareHub, ShareNL Projects and Recommendations" ,International Social Sciences Studies Journal ,vol.9 ,pp.5255 -5259 ,2587-1587 ,2023 Link , Dosya
6 Sercan YILDIZ ,"Quiet Quitting: Causes, Consequences And Suggestions" ,International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal ,vol.8 ,pp.3180 -3190 , 2630-631X ,2023 Link , Dosya

Ulusal

1 Sercan YILDIZ, Levent Selman GÖKTAŞ, Tuncay HABİL, Fatma Füsun İstanbullu DİNÇER ,"Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerinin Demografik Değişkenlerine Göre Mesleki Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi" ,Türk Turizm Araştırmaları Dergisi ,vol.3 ,pp.1 -12 ,2587-0890 ,2019 Link
2 Sercan YILDIZ, Meltem ALTINAY ÖZDEMİR, Ayşegül ACAR, Orhan AKOVA ,"AVM Ziyaret Sıklığının Yaşam Memnuniyeti, Yenilenme Deneyimi ve Deneyimleme Kalitesi Üzerindeki Etkisi: İstanbul’da Bir Araştırma" ,Türk Turizm Araştırmaları Dergisi ,vol.3 ,pp.1390 -1408 ,2587–0890 ,2019 Link

Bildiriler

1 Sercan YILDIZ, Haluk TANRIVERDİ ,"BOŞ ZAMAN YÖNETİMİ VE AKADEMİK BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ" ,18. Ulusal Turizm Kongresi ,pp.827 -835 ,18.10.2017
2 Sercan YILDIZ, Salim İBİŞ. ,"Turizm Endüstrisinde Yeni Yaklaşımlar: Dağıtık Kayıt Defteri Teknolojisi." ,19. Ulusal Turizm Kongresi. ,pp.855 -864
3 Sercan YILDIZ, Haluk TANRIVERDİ ,"Turizm ve Seyahat Endüstrisinde Blok Zinciri Uygulamaları: Further.Network Projesi Örneği" ,20. Ulusal Turizm Kongresi