Dr.Öğr.Üyesi
SULHİ ESKİ
Kitap & Editörlük


Dr.Öğr.Üyesi SULHİ ESKİ

Kitap & Editörlük

Kitap

1 ESKİ SULHİ ,"Askeri Kantinlerde Tekdüzen Muhasebe Sistemi" ,Ders Kitabı ,Kara Kuvvetleri Komutanlığı Matbaası ,2009
2 ESKİ SULHİ ,"Askeri Kantin İşletmeciliği" ,Ders Kitabı ,Lv.Mly.Okl.Matbaası ,2003
3 ESKİ SULHİ ,"Sosyal Tesisler Muhasebesi" ,Ders Kitabı ,Lv.Mly.Okl.Matbaası ,1998

Editörlük