Dr.Öğr.Üyesi
PARISA ALIZADEHFANAELOO


Dr.Öğr.Üyesi PARISA ALIZADEHFANAELOO

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

Uluslararası

1 ALIZADEHFANAELOO PARISA,ÖZÜDOĞRU HAŞİM ,"AVM Çevresinin, AVM Ziyareti ve Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi" ,3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi ,vol.54 ,pp.581 -603 ,2148-1237 ,2019
2 ALIZADEHFANAELOO PARISA,ÖZÜDOĞRU HAŞİM ,"AVM İmajının AVM Ziyareti, Müşteri Memnuniyeti, Müşteri Sadakati ve Ağızdan Ağıza İletişim Üzerindeki Etkisi" ,İşletme Araştırmaları Dergisi ,vol.12 ,pp.848 -865 ,1309-0712 ,2020
3 ALIZADEHFANAELOO PARISA ,"A survey the role internet privacy concerns in online purchase behavior customers" ,International Research Journal of Applied and Basic Sciences ,vol.9 ,pp.719 -726 ,2251-838X ,2015
4 ALIZADEHFANAELOO PARISA ,"A survey relationship between strategic issues with customer relationship management (CRM) implementation" ,International Journal of Strategic Management Review ,vol.2 ,pp.77 -85 ,2306-7748 ,2015
5 Onur TÜRKER, Parisa ALİZADEHFANAELOO ve Hacer Handan DEMİR ,"Medya Sektöründe Marka Mimarisi: Netflix Örneği " ,MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi ,vol.8 ,pp.1264 -1280 ,1694-7215 ,2021
6 Parisa ALİZADEHFANAELOO, Onur TÜRKER, Hacer Handan DEMİR ,"Dijital Medya Platformu İçin Marka İmajının, Marka Güveni ve Sadakati Üzerindeki Etkisi: Netflix Türkiye Uygulaması (Marka Mimarisi Özelliklerinin Farklılıklarının İncelenmesi) " ,Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi ,vol.56 ,pp.1628 -1659 ,2148-1237 ,2021
7 Parisa ALİZADEHFANAELOO ,"Online Yiyecek İçecek Markalarının Cinsiyet Özelliklerinin Marka Kullanım Niyeti ve Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi" ,Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi ,vol.57 ,pp.1315 -1334 ,2148-1237 ,2022

Ulusal

Bildiriler

1 Parisa ALİZADEHFANAELOO ,"Teknoloji Kabullenme Modelinin Etkileri " ,V. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi ,pp.491 -506 ,978-975-7604-34-1 ,13.12.2021