Dr.Öğr.Üyesi
ONUR OKAN DEMİRCİ
Hakemlik & Üyelik


Dr.Öğr.Üyesi ONUR OKAN DEMİRCİ

Hakemlik & Üyelik

Hakemlik Bilgileri

1 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uygulamalı Psikoloji ,"Journal of EMDR Practice and Research" ,Dergi ,Uluslararası ,2018
2 Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ,"Journal of Clinical Psychiatry" ,Uluslararası ,istanbul ,2017

Üyelik Bilgileri

1 "Boğaziçi Ruh Sağlığı Derneği" ,Başkan ,Bilimsel Kuruluş ,2018-
2 "EMDR International Association" ,Üye ,Bilimsel Kuruluş ,2017-
3 "EMDR Humanitarian Assistance Programs" ,Üye ,Bilimsel Kuruluş ,2017-
4 "European Psychiatric Association" ,Üye ,Bilimsel Kuruluş ,2015-
5 "Greenpeace" ,Üye ,2009-
6 "The European Federation of Psychiatric Trainees" ,Üye ,Bilimsel Kuruluş ,2009-
7 "Türkiye Psikiyatri Derneği" ,Üye ,Bilimsel Kuruluş ,2009-
8 "Unicef" ,Üye ,2009-
9 "Türk Tabipler Birliği" ,Üye ,2006-
10 "National UK Therapists" ,Üye ,Bilimsel Kuruluş ,2017-