Dr.Öğr.Üyesi
ONUR OKAN DEMİRCİ
Mesleki & İdari Deneyimler


Dr.Öğr.Üyesi ONUR OKAN DEMİRCİ

Mesleki & İdari Deneyimler

Mesleki Deneyimler

Ünvan Üniversite Tarih
YARDIMCI DOÇENT İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ,İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ-PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2016 -

Üniversite Dışı Deneyimler

Görev Kurum Tarih
Practicioner Angkor Wat Child Hospital 2011 - 2011
Observer Maastricht University Medical Centre 2009 - 2009

Verdiği Dersler

Ders Adı Öğrenim Türü Akademik Yılı
PHYSİOLOGİCAL PSYCHOLOGY Lisans-Anadal 2017-2018
Psikoterapide Güncel Yaklaşımlar Lisans-ÇiftAnadal 2015-2016
Ölçme ve Değerlendirme Lisans-ÇiftAnadal 2015-2016
İş Psikolojisi Lisans-ÇiftAnadal 2015-2016
Cognitive Psychology Lisans-Anadal 2016-2017
Learning Theories Lisans-Anadal 2016-2017
Aile ve Çift Terapisi Lisans-ÇiftAnadal 2016-2017
Bilişsel Psikolojide Çağdaş Yaklaşımlar Lisans-ÇiftAnadal 2016-2017
Ölçme ve Değerlendirme Lisans-ÇiftAnadal 2016-2017
Sensation and Perception Lisans-Anadal 2016-2017
Physiological Psychology Lisans-Anadal 2016-2017
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Yüksek Lisans-Tezli 2018-2019

Yönetilen Tezler

Öğrenci Eğitim Tez Adı Üniversite Tarih
MUHARREM BAGAV Yüksek Lisans SINAV KAYGISI VE ÖZNEL İYİ OLUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİ İstanbul Gelişim Üniversitesi Devam Ediyor
ARİF BABALAR Yüksek Lisans İlköğretim 7.ve 8.Sınıf Öğrencilerinde Kontrol Hissi ile Okulda Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkilerin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi İstanbul Gelişim Üniversitesi Devam Ediyor
ÖZLEM KANDEMİR ÇELİK Yüksek Lisans ENGELLİ BİR ÇOCUĞA SAHİP OLAN AİLELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE AİLE İŞLEVSELLİKLERİ İLE EBEVEYNLERİN UYUŞTURUCU MADDE, ALKOL VE SİGARA KULLANIM DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ İstanbul Gelişim Üniversitesi Devam Ediyor
AYSEL CEYLAN Yüksek Lisans Ergenlerde Mükemmeliyetçi BENLİK Sunumunun Özgüven İle ilişkisi İstanbul Gelişim Üniversitesi Devam Ediyor
GÜLKAN DEĞER Yüksek Lisans EVLİ BİREYLERDE PARTNERE SAYGI VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ İstanbul Gelişim Üniversitesi Devam Ediyor
FATİMA SERRA ARSLAN Yüksek Lisans OTİZMLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN GELECEK TASARIMLARI VE BENLİK ALGISI İstanbul Gelişim Üniversitesi Devam Ediyor
TANER CAYHAN Yüksek Lisans Akıllı Telefon Kullanımı İle Duygusal Zeka ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi İstanbul Gelişim Üniversitesi Devam Ediyor
Özlem Kandemir Çelik Yüksek Lisans ENGELLİ BİR ÇOCUĞA SAHİP OLAN AİLELERİNSOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE AİLEİŞLEVSELLİKLERİ İLE EBEVEYNLERİN UYUŞTURUCUMADDE, ALKOL VE SİGARA KULLANIM DAVRANIŞLARIARASINDA İLİŞKİ 2017
Aysel Ceylan Yüksek Lisans Ergenlerde Mükemmelliyetçi Benlik Sunumunun Özgüven ile ilişkisi 2017

Jüri Üyelikleri

Üyelik Türü Üyelik Adı Organizasyon Nitelik Tarih
Hakemlik EMDR Journal of EMDR Practice and Research Uluslararası 2018
Hakemlik Psikiyatri Klinik Psikiyatri Dergisi Uluslararası 2015