Doç.Dr.
ONUR ÖZDEMİR


Doç.Dr. ONUR ÖZDEMİR

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

1 ONUR ÖZDEMİR ,"The Handicap for Enhanced Solidarity Across Advanced Economies: Greater the Economic Openness Higher the Unequal Distribution of Income" ,Annals of Public and Cooperative Economics ,vol.91 ,pp.585 -632 ,2020 Link
2 ONUR ÖZDEMİR ,"Cue the Volatility Spillover in the Cryptocurrency Markets during the COVID-19 Pandemic: Evidence from DCC-GARCH and Wavelet Analysis" ,Financial Innovation ,vol.8 ,pp.1 -38 ,2199-4730 ,2022 Link
3 ONUR ÖZDEMİR ,"High-Income Countries and the Feldstein-Horioka Puzzle: Econometric Evidence from Dynamic Common-Correlated Effects Model" ,Romanian Journal of Economic Forecasting ,vol.25 ,pp.45 -67 ,1582-6163 ,2022 Link , Dosya
4 ONUR ÖZDEMİR ,"Foreign Exchange Volatility and the Bubble Formation in Financial Markets: Evidence From the COVID-19 Pandemic" ,Ekonomika ,vol.101 ,pp.142 -161 ,2424-6166 ,2022 Link , Dosya

Uluslararası

1 ONUR ÖZDEMİR; SEDEF ÇEVİKALP ,"Ecological Footprint, Economic Growth and Technological Change in Turkey: Evidence from Bayer-Hanck Combined Co-Integration Approach" ,International Journal of Green Economics ,vol.15 ,pp.127 -148 ,2021 Link
2 ONUR ÖZDEMİR; FATİH KAYHAN ,"The Effect of Global Financial Crisis on Securities Portfolio of Deposit Banks: A Difference-in-Differences Method for Turkey" ,Business & Management Studies: An International Journal ,vol.7 ,pp.444 -466 ,2019 Link , Dosya
3 ONUR ÖZDEMİR ,"Emek Payının Hesaplanması: Farklı Yaklaşımlar, Farklı Paradigmalar" ,Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi ,vol.5 ,pp.41 -57 ,2528-9942 ,2019 Link , Dosya
4 ONUR ÖZDEMİR ,"Hysteresis in Unemployment: New Evidence from Euro Area" ,International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries ,vol.4 ,pp.101 -124 ,2602-3970 ,2020 Link , Dosya
5 ONUR ÖZDEMİR ,"The Multidimensional Effects of Financialization on the Growth of Income Inequality: New Empirical Evidence for 97 Countries" ,İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ,vol.7 ,pp.213 -237 ,2148-4287 ,2020 Link , Dosya
6 ONUR ÖZDEMİR ,"Financial Kuznets Curve, Globalization, and Income Distribution: The Elements of Tripartite Relationship" ,Business & Management Studies: An International Journal ,vol.8 ,pp.2868 -2892 ,2148-2586 ,2020 Link , Dosya
7 ONUR ÖZDEMİR ,"Distributional Effects of Human Capital in Advanced Economies: Dynamics of Economic Globalization" ,Business and Economics Research Journal ,vol.11 ,pp.591 -607 ,2619-9491 ,2020 Link , Dosya
8 ONUR ÖZDEMİR ,"Keynes and the Modern Economy: Analogies, Differences, and Contradictions" ,Florya Chronicles of Political Economy ,vol.6 ,pp.141 -157 ,2149-5750 ,2020 Link , Dosya
9 EBRU GÜL YILMAZ; EMRAH DOĞAN; ONUR ÖZDEMİR ,"Cari Açık Sorununa KOBİ’lerin Dış Ticaretten Aldıkları Payı Artırma Stratejisi Etkin Bir Çözüm Olabilir mi?" ,19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi ,vol.2 ,pp.697 -723 ,2717-736X ,2021 Link , Dosya
10 ONUR ÖZDEMİR; SEDEF ÇEVİKALP ,"Fourier Birim Kök Testleri Temelinde Ekolojik Açık, Ekonomik Büyüme ve Özel Sektör Kredilerinin Analizi: Türkiye Örneği" ,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi ,vol.4 ,pp.815 -832 ,2667–422X ,2021 Link , Dosya
11 ONUR ÖZDEMİR ,"The Impact of Inflation on Income Distribution: The Role of Bargaining Power" ,İzlek Akademik Dergi ,vol.3 ,pp.56 -64 ,2667-4475 ,2020 Link , Dosya
12 ONUR ÖZDEMİR ,"Addressing the Asymmetric Causality Between Technological Progress, Economic Globalization, and Income Distribution: The Application of Hatemi-J Approach" ,International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries ,vol.5 ,pp.35 -55 ,2602-3970 ,2021 Link , Dosya
13 ONUR ÖZDEMİR ,"Cryptocurrencies and the COVID-19 Pandemic: The Case of Top Five Digital Assets" ,Hitit Sosyal Bilimler Dergisi ,vol.14 ,pp.110 -123 ,2757-7449 ,2021 Link , Dosya
14 ONUR ÖZDEMİR ,"Finansal Kuznets Hipotezi ve Ekonomik Küreselleşme İlişkisi Üzerine: Gelir Eşitsizliği Temelli Bir Analiz" ,OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi ,vol.17 ,pp.5271 -5303 ,2791-9862 ,2021 Link , Dosya
15 ONUR ÖZDEMİR; EMRAH DOĞAN ,"Ticari Küreselleşme, Ticari Açıklık ve Bölüşüm Olgusunun Gelir Eşitsizliği Üzerinden Değerlendirilmesi: OECD Ülkeleri Açısından Bir İnceleme" ,Business and Economics Research Journal ,vol.12 ,pp.245 -268 ,2619-9491 ,2021 Link , Dosya
16 ONUR ÖZDEMİR ,"The Reflections of Heterodox Economics to the Current Financial Crisis" ,Journal of Economic Policy Researches ,vol.2 ,pp.62 -94 ,2015 Link , Dosya
17 ONUR ÖZDEMİR ,"The Bilateral Relationship Between the Dynamics of Economic Crises in Capitalism and the Role of Financial Sector" ,Florya Chronicles of Political Economy ,vol.3 ,pp.131 -162 ,2149-5750 ,2017 Link , Dosya
18 ONUR ÖZDEMİR ,"Discussing the Potential Determinants of Declining Labor's Share: A Descriptive Research For OECD and Non-OECD Countries" ,Akademik Hassasiyetler ,vol.5 ,pp.271 -304 ,2018 Link , Dosya
19 ONUR ÖZDEMİR; FATİH KAYHAN ,"Küresel Finansal Krizin Devlet Bankaları ve Özel Sermayeli Bankaların Likidite Davranışının Değişimine Etkisi: Türk Mevduat Bankacılığı Örneği" ,Maliye ve Finans Yazıları ,vol.111 ,pp.403 -431 ,2019 Link , Dosya
20 ONUR ÖZDEMİR ,"Türkiye’de Toplam Faktör Verimliliği, Ekonomik Büyüme ve İhracat Arasındaki İlişkinin Nedensellik Analizi" ,Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar ,vol.647 ,pp.23 -63 ,2019 Link , Dosya
21 ONUR ÖZDEMİR ,"Gelir Eşitsizliği ve Finansallaşma Arasındaki İlişkinin Panel Veri Analizi: Farklı Gelir Grupları Üzerine Bir Uygulama" ,İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi ,vol.8 ,pp.2837 -2875 ,2019 Link , Dosya
22 ONUR ÖZDEMİR ,"The New Insights on the Relationship Between Democracy and Income: Empirical Evidence From Advanced Economies" ,Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ,vol.18 ,pp.1776 -1796 ,2019 Link , Dosya
23 ONUR ÖZDEMİR ,"Autoregressive Distributed Lag Approach to the Income Inequality and Financial Liberalization Nexus: Empirical Evidence from Turkey" ,International Journal of Economics and Financial Issues ,vol.9 ,pp.1 -14 ,2019 Link , Dosya
24 ONUR ÖZDEMİR ,"Rethinking the Financial Kuznets Curve in the framework of Income Inequality: Empirical Evidence on Advanced and Developing Economies" ,Economics and Business Letters ,vol.8 ,pp.176 -190 ,2019 Link , Dosya
25 ONUR ÖZDEMİR ,"Financialization and the Labor Share of Income" ,Review of Economic Perspectives ,vol.19 ,pp.265 -306 ,2019 Link , Dosya
26 ONUR ÖZDEMİR ,"Revisiting the Finance-Growth Nexus in Turkey: Bayer-Hanck Combined Cointegration Approach over the 1970-2016 Period" ,Sosyoekonomi ,vol.28 ,pp.41 -68 ,2020 Link , Dosya
27 ONUR ÖZDEMİR; FATİH KAYHAN ,"The Relevance of Financial Integration Across Europe: A Dynamic Panel Data Approach" ,Review of Economics and Finance ,vol.19 ,pp.1 -12 ,2021 Link , Dosya
28 ONUR ÖZDEMİR ,"Unemployment Hysteresis: Attached or Mismatched?" ,Scientific Annals of Economics and Business ,vol.68 ,pp.1 -24 ,2501-1960 ,2021 Link , Dosya
29 ONUR ÖZDEMİR; FATİH KAYHAN ,"The Lending Behavior of Investment and Development Banks in Turkey: Evidence from Quantile Regression Approach" ,Istanbul Journal of Economics ,vol.72 ,pp.239 -267 ,2022 Link , Dosya

Ulusal

1 ONUR ÖZDEMİR ,"Testing Explosive Bubble for Eurozone Exchange Rate in the COVID-19 Outbreak: Evidence from Recursive Right-Tailed Tests" ,Journal of Sustainable Economics and Management Studies ,vol.1 ,pp.32 -45 ,2718-1065 ,2020 Link , Dosya
2 ONUR ÖZDEMİR ,"Neo-Liberalizmin Emekçi Kesimler Üzerindeki Baskısı" ,Panorama Khas ,vol.14 ,pp.11 -13 ,2014 Link , Dosya
3 HALİL TUNALI; ONUR ÖZDEMİR ,"Türkiye’de Finansallaşmanın Emek Payı Üzerindeki Etkisi Üstüne Bir Deneme" ,İktisat Fakültesi Mecmuası ,vol.67 ,pp.57 -116 ,1304-0235 ,2017 Link , Dosya

Bildiriler

1 ONUR ÖZDEMİR ,"The Relationship between Current Account Deficit and Growth in a Recent Economic Crisis" ,7th International Student Conference
2 ONUR ÖZDEMİR; ALİ ALPER ALEMDAR ,"The Impacts of the Recent Economic Crisis on Labor Markets and Its Interaction with Poverty and Inequality" ,14th International Students’ Conference on Economics
3 ONUR ÖZDEMİR ,"Finansallaşma, Tekeller ve Ekonomik Krizler Arasındaki İlişkinin Ekonomi Politiği" ,15th International Students’ Conference on Economics
4 RESUL AYDEMİR; ONUR ÖZDEMİR ,"Do Banks Price Match in the Turkish Deposit Market?" ,Kadir Has University, Department of Economics Seminar Series
5 ONUR ÖZDEMİR; ÖMER TUĞSAL DORUK ,"Crotty, Neoliberalizm ve Türkiye: Politik İktisat Çerçevesinden Bir İnceleme" ,6th International Conference on Political Economy (ICOPEC 2014)
6 ONUR ÖZDEMİR; ÖMER TUĞSAL DORUK ,"Türkiye İçin İnovasyon, Makroekonomik İstikrar ve Finansal Kriz İlişkisinin Ampirik Analizi" ,19th International Students’ Conference on Economics
7 ONUR ÖZDEMİR; ARHAN ERTAN ,"Effects of Trade and Financial Liberalization on Income Distribution: Role of Institutional Quality and Level of Education" ,6th All-Istanbul Economics Workshop
8 ONUR ÖZDEMİR ,"Explaining the Labor Share of Income: A Synthetic Analysis with Capital Account Openness and Financial Development" ,Marmara University, Department of Economics Seminar
9 ONUR ÖZDEMİR ,"The Investigation of Mutual Correlation between the Labor’s Share and Finance" ,Gelişim University, The Center for Economic Researches and Applications
10 ONUR ÖZDEMİR ,"The Reasons Behind the Declining Labor Share of Income: A Special Case for MENA Countries" ,IV. International Middle East Symposium
11 ONUR ÖZDEMİR ,"Financialization and Distribution of Income: A Panel Data Analysis for OECD and Non-OECD Countries" ,2nd Gelisim-UWE International Conference on Economics, Finance and Management
12 ONUR ÖZDEMİR ,"The Pathology of the Relationship Between Democracy and Income Revisited: Empirical Evidence from Advanced Economies" ,Bristol UK, 3rd Gelisim-UWE International Conference on Economics, Finance and Management ,2019
13 EMRAH DOĞAN; ONUR ÖZDEMİR ,"The Determinants of Bank Liquidity Risk: Empirical Evidence from Turkish Banks" ,EMI Congress, 3rd International Entrepreneurship and Social Sciences Congress
14 EBRU GÜL YILMAZ; EMRAH DOĞAN; ONUR ÖZDEMİR ,"Examination of Causality Relationship Between Air Cargo Transport and Foreign Trade" ,19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi ,2021
15 ONUR ÖZDEMİR; FATİH KAYHAN ,"Macro-Level Determinants of Turkish Factoring Industry's Asset and Net Profit Growth" ,Ege 5th International Conference on Social Sciences ,pp.12 -13 ,2022