Doç.Dr.
ONUR ÖZDEMİR


Doç.Dr. ONUR ÖZDEMİR

Kitap

1 ONUR ÖZDEMİR ,"Financial Liberalization and the Direction of Capital Flows" ,Bilimsel Kitap ,LAP LAMBERT Academic Publishing
2 ONUR ÖZDEMİR; SEMRA BOĞA ,"Yeni Milat: COVID-19 - İktisadi, Finansal ve Kurumsal Yönleriyle -" ,Bilimsel Kitap ,1 Basım ,ONUR ÖZDEMİR; SEMRA BOĞA ,Gazi Kitabevi ,ss 325 Link

Editörlük

1 ONUR ÖZDEMİR; SEMRA BOĞA, "ONUR ÖZDEMİR; SEMRA BOĞA" ,Kitap ,Editör ,2021

Kitapta Bölüm

1 "Turkey’s Economy from Different Perspectives After 1980" "Araştırma Kitabı" "An Assessment of the Relationship Between Economic Freedom and Income Distribution for Turkey" Ebru Gül Yılmaz, Neyir Tekeli ,null Grup , Peter Lang Publishing , 2020-02
2 "Dijital Dönüşüm: Ekonomik ve Toplumsal Boyutlarıyla" "Araştırma Kitabı" "Dijitalleşen Ekonomi ve Gelir Dağılımı Sorunsalı: Gelişmiş Ülkeler Özelinde Bir İnceleme" Ismail Erkan Çelik ,null Grup , Gazi Kitabevi , 2020-02
3 "Multidisipliner Yaklaşımla İktisadi Kriz Olgusu, Cilt 2" "Araştırma Kitabı" "Ekonomik Gelişme Açısından Finansal Küreselleşme Olgusunun Değerlendirilmesi: Daha Fazla Dışa Açıklık mı? Daha Fazla Regülasyon mu?" Gülgün Çiğdem, Semra Boğa ,null Grup , Akademisyen Kitabevi , 2019-08
4 "Multidisipliner Yaklaşımla İktisadi Kriz Olgusu, Cilt 1" "Araştırma Kitabı" "Amerika Birleşik Devletleri Ölçeğinde Mevcut Paradigmanın Sorgulanması Finansallaşma, Neoliberalizm ve Tekelleşme" Gülgün Çiğdem ,null Grup , Akademisyen Kitabevi , 2019-01
5 "Global Political Economy After the Crisis: Theoretical Trends and Country Experiences" "Araştırma Kitabı" "Macroeconomic Adjustment in Asia After the Global Financial Crisis: Japan, Korea, and China" Sadık Ünay ,null Grup , Nova Publishers , 2017-10
6 "Enerji Ekonomisi ve Politikaları: Piyasalar, Dünya, Avrupa Birliği ve Türkiye Boyutlu Analizler" "Araştırma Kitabı" "Enerji Tüketimi, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma İlişkileri Temelinde Neoliberal Dönemin İncelenmesi: Türkiye, OECD ve Dünya Açısından Karşılaştırmalı Bir Analiz" Hüseyin Naci Bayraç; Fatih Çemrek ,null Grup , Ekin Yayınevi , 9786257090766 , 2020-07
7 "osyal Bilimler Perspektifinden Güç" "Araştırma Kitabı" "Sendikalaşma ve Emek Payı Üzerine: Üretim ve Güç Kavramları Bağlamında Amerika Birleşik Devletleri Örneği" Volkan Öngel; Hasan Sadık Tatlı ,null Grup , Gazi Kitabevi
8 "Sosyal Bilimlerde Göç" "Araştırma Kitabı" "Artan Gelir Eşitsizliği ve Adaletsizliği Sürecinde Göç Kavramı: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Özelinde Dinamik Panel Veri Analizi" Volkan Öngel; Semra Boğa; Hasan Sadık Tatlı ,null Grup , Gazi Kitabevi , 2021-03
9 "Uluslararası Ekonomik Entegrasyon: Teori, Politika ve Uygulamalar" "Araştırma Kitabı" "Ekonomik Entegrasyon Sürecinde Küreselleşme ve Gelir Dağılımı" Hüseyin Naci Bayraç ,null Grup , Ekin Yayınevi , 2021-05
10 "Yeni Milat: COVID-19 - İktisadi, Finansal ve Kurumsal Yönleriyle -" "Araştırma Kitabı" "Gelir Dağılımı ve İşsizlik Temelinde COVID-19 Pandemisinin Makroekonomik Etkileri: Avrupa Birliği Ülkeleri Özelinde Salgının İncelenmesi" Onur Özdemir; Semra Boğa ,null Grup , Gazi Kitabevi , 2021-07
11 "Türkiye Ekonomisini Anlamak: Yakın Tarihten Günümüze Dönüşüm Notları" "Araştırma Kitabı" "Yatırımların Gelirin Tekrar Bölüşümü Açısından Yayılım Etkisi: Kantil Regresyon Yaklaşımı" Togan Karataş ,null Grup , Gazi Kitabevi , 2021-10
12 "Verilerle Pandemi Sürecinde Türkiye" "Araştırma Kitabı" "COVID-19 Pandemi Sürecinde Türkiye için Döviz Balonlarının Tespiti: Özyinelemeli Sağ Kuyruk Birim Kök Testleri" Turgay Münyas ,null Grup , TESAM Yayınları , 2021-11
13 "İşsizlik, Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk" "Araştırma Kitabı" "Orta Gelir Tuzağı ve Yakınsama: Alt Orta ve Üst Orta Gelirli Ülkeler Üzerine Ampirik Bir İnceleme" Gülbahar Atasever ,null Grup , Gazi Kitabevi , 2022-01
14 "Küresel Gelir Eşitsizliği Artışı ve Teknolojik Gelişme: OECD Ülkeleri Özelinde Ampirik Bir İnceleme" "Araştırma Kitabı" "Güncel İktisadi Araştırmalar" Togan Karataş ,null Grup , Orion Kitabevi , 2022-02