Doç.Dr.
ONUR ÖZDEMİR


Doç.Dr. ONUR ÖZDEMİR

Akademik Ünvanlar/Görevler

Ünvan Üniversite Alanı Tarih
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ İstanbul Gelişim Üniversitesi,İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi-Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) Ekonomi 2017 - 2022
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Kadir Has Üniversitesi,İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi-Ekonomi (İngilizce) Ekonomi 2011 - 2017
DOÇENT İstanbul Gelişim Üniversitesi,İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi-Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü (İngilizce) Ekonomi 2022 -

Mesleki Deneyimler

Ünvan Üniversite Tarih
DOÇENT İstanbul Gelişim Üniversitesi,İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi-Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) 2022 -
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ İstanbul Gelişim Üniversitesi,İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi-Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü (İngilizce) 2017 - 2022
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Kadir Has Üniversitesi,İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi-Ekonomi Bölümü 2011 - 2017

İdari Deneyimler

Görev Kurum Tarih
Bölüm Başkan Yardımcısı İstanbul Gelişim Üniversitesi,İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi-Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) 2020 - 2022
İktisat Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Gelişim Üniversitesi,- 2019 -
Bölüm Başkanı İstanbul Gelişim Üniversitesi,İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi-Uluslararası Ticaret ve Finansman 2017 - 2019
Bölüm Başkanı İstanbul Gelişim Üniversitesi,İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi-Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) 2017 - 2019
İktisat Politikaları Uygulama ve Araştırma Müdürü İstanbul Gelişim Üniversitesi,- 2017 - 2020

Verdiği Dersler

Ders Adı Öğrenim Türü Akademik Yılı
Genel Ekonomi Lisans-Anadal 2017-2018
Mikroekonomi Lisans-Anadal 2017-2018
Intermediate Microeconomics Lisans-Anadal 2017-2018
Introduction to Economics I Lisans-Anadal 2017-2018
Para Politikası Lisans-Anadal 2017-2018
Kamu Maliyesi Lisans-Anadal 2017-2018
Makroekonomi Lisans-Anadal 2017-2018
International Economics Lisans-Anadal 2017-2018
Dünya Ekonomisinde Güncel Konular Lisans-Anadal 2017-2018
İktisada Giriş 1 Lisans-Anadal 2018-2019
International Trade Theory Lisans-Anadal 2018-2019
Transportation Economics Lisans-Anadal 2018-2019
Ekonomik Büyüme ve Kalkınma Lisans-Anadal 2018-2019
Ulaştırma Ekonomisi Lisans-Anadal 2018-2019
International Economics Lisans-Anadal 2018-2019
Foreign Trade Finance Lisans-Anadal 2018-2019
Introduction to Economics II Lisans-Anadal 2018-2019
İktisadi Düşünceler Tarihi Lisans-Anadal 2019-2020
Mikroekonomi Lisans-Anadal 2019-2020
International Trade Theory Lisans-Anadal 2019-2020
Microeconomics Lisans-Anadal 2019-2020
İktisada Giriş I Lisans-Anadal 2019-2020
Foreign Trade Finance Lisans-Anadal 2019-2020
Macroeconomics Lisans-Anadal 2019-2020
Yönetim Ekonomisi ve Uygulamaları Yüksek Lisans-Tezsiz 2019-2020
Bilim Felsefesi ve Metodoloji Yüksek Lisans-Tezsiz 2019-2020
Ekonomik Büyüme ve Kalkınma Lisans-Anadal 2020-2021
International Trade Theory Lisans-Anadal 2020-2021
International Trade Lisans-Anadal 2020-2021
Foreign Trade Finance Lisans-Anadal 2020-2021
Economic Growth and Development Lisans-Anadal 2020-2021
Bilim Felsefesi ve Metodoloji Yüksek Lisans-Tezli 2020-2021
Yönetim Ekonomisi ve Uygulamaları Yüksek Lisans-Tezli 2020-2021
Microeconomic Analysis Yüksek Lisans-Tezli 2020-2021
İleri Mikro Ekonomi Analizi Doktora 2020-2021
Mikro Ekonomik Analiz Yüksek Lisans-Tezli 2020-2021
Mikro Ekonomi Lisans-Anadal 2021-2022
Ekonomik Entegrasyon Lisans-Anadal 2021-2022
Economic Integration Lisans-Anadal 2021-2022
International Trade Theory Lisans-Anadal 2021-2022
İleri Mikro Ekonomi Analizi Doktora 2021-2022
Microeconomic Analysis Yüksek Lisans-Tezli 2021-2022
International Trade Lisans-Anadal 2021-2022
Macroeconomics Lisans-Anadal 2021-2022
Macroeconomic Analysis Yüksek Lisans-Tezli 2021-2022

Yönetilen Tezler

Öğrenci Eğitim Tez Adı Üniversite Tarih
Eda Özovacı Doktora Neoliberal Dönemde İnsani Gelişmişlik Endeksi ile Emek Payı İlişkisi: Yüksek Gelirli Ülkeler ve Üst Orta Gelirli Ülkeler için Panel Veri Analizi İstanbul Gelişim Üniversitesi Devam Ediyor
Ahmed Ied Abdullah Yüksek Lisans-Tezli Economic Growth, Planning and Development: Iraq Terms of Trade 1990-2019 İstanbul Gelişim Üniversitesi 2022
Ali Jasim Mohammed Al Dulaimi Yüksek Lisans-Tezli Financial Inclusion and Sustainable Economic Development in Iraq İstanbul Gelişim Üniversitesi 2022
Hakan Altun Yüksek Lisans-Tezli Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri Özelinde İhracatın Ekonomik Büyümeye Etkisi: 1980-2020 Yılları için Panel Veri Analizi İstanbul Gelişim Üniversitesi 2022
Batuhan Kılıç Yüksek Lisans-Tezli Pandemi Döneminde E-Ticaretin Dönüşümü İstanbul Gelişim Üniversitesi Devam Ediyor
Ahmed Sabah Ali Al-Isawi Yüksek Lisans-Tezli The Role of the Foreign Trade Sector in Supporting Iraq's Trade Balance: Evidence from the 2008-2019 Period İstanbul Gelişim Üniversitesi 2022