Dr.Öğr.Üyesi
ÖZGÜR KIZILDEMİR
Yayınlar & Eserler


Dr.Öğr.Üyesi ÖZGÜR KIZILDEMİR

Yayınlar & Eserler

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

Uluslararası

1 KIZILDEMİR ÖZGÜR,SANDIKCI MUSTAFA ,"OTEL İŞLETMELERİNDE KATI ATIK YÖNETİMİ: ÖN BÜRO DEPARTMANINDAKİ UYGULAMALARA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA" ,Turizm&Araştırma Dergisi ,vol.3 ,2014 , Dosya
2 KIZILDEMİR ÖZGÜR,SARIIŞIK MEHMET ,"TURİST HARCAMALARININ BÖLGESEL KALKINMAYA EKONOMİK ETKİLERİ: ADANA ÖRNEĞİ" ,Journal of Tourism and Gastronomy Studies ,vol.6 ,pp.128 -142 ,2147-8775 ,2018 , Dosya
3 KIZILDEMİR ÖZGÜR,ÖZTÜRK EMRAH,SARIIŞIK MEHMET ,"TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN TARİHSEL GELİŞİMİNDE YAŞANAN DEĞİŞİMLER" ,Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,vol.14 ,pp.191 -210 ,1303-0035 ,2014 , Dosya
4 KIZILDEMİR ÖZGÜR,SARIIŞIK MEHMET ,"TURİZM ENDÜSTRİSİNİN EKONOMİK ETKİLERİNİN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİLERİ: ADANA’xxDA YEREL PAYDAŞLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" ,Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (UTEAD) ,vol.1 ,2017 , Dosya
5 Sibel OĞUZ, Özgür KIZILDEMİR, Nuray EKER ,"Adana'da Turizm Sektörünün Bölgesel Kalkınmadaki Rolü" , İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ,vol.5 ,pp.108 -135 ,2018 Link , Dosya
6 Özgür KIZILDEMİR ,"Afyonkarahisar Mutfak Kültürü Üzerine Bir Değerlendirme " ,Journal of Toruism and Gastronomy Studies ,vol.5 ,pp.647 -663 ,2019 Link , Dosya

Ulusal

1 Salim İbiş, Özgür Kızıldemir, Serdar Çöp ,"İstanbul’daki Çin Restoranlarına Yönelik Yapılan Yorumların ve E-Şikâyetlerin Değerlendirilmesi" ,Journal of Toruism and Gastronomy Studies ,vol.7 ,pp.505 -521 ,2019 Link , Dosya

Bildiriler

1 KIZILDEMİR ÖZGÜR,ÖZTÜRK EMRAH,SARIIŞIK MEHMET ,"Cumhuriyet Dönemi Türk Mutfak Kültürünün Özellikleri ve Yaşanan Değişimler" ,VI. ULUSAL II: ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU ,15.04.2017
2 KIZILDEMİR ÖZGÜR,EKER NURAY ,"Türk Mutfak Kültüründe Ekmeğin Yeri ve Önemi" ,2. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi ,14.12.2017
3 EKER NURAY,KIZILDEMİR ÖZGÜR ,"Obezite Turizmde Çalışmaya Bir Engel Midir?" ,2. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi ,14.12.2017
4 KIZILDEMİR ÖZGÜR,BOZKURT ALPER ,"SAVAŞLARIN TURİZME ETKİLERİ" ,TÜRK DÜNYASI TURİZM SEMPOZYUMU
5 Özgür KIZILDEMİR, Salim İBİŞ, Serdar ÇÖP ,"AFYONKARAHİSAR’DA FAALİYET GÖSTEREN BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNE YÖNELİK YAPILAN YORUMLARIN VE E-ŞİKÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ" ,19. Ulusal Turizm Kongresi ,2018 , Dosya
6 Salim İBİŞ, Özgür KIZILDEMİR, Serdar ÇÖP ,"İstanbul’daki Çin Restoranlarına Yönelik Yapılan E-Şikâyetlerin ve Yorumların Değerlendirilmesi" ,1. Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Yeni Trendler Kongresi ,2018 , Dosya