Prof.Dr.
ORHAN İŞCAN
Mesleki & İdari Deneyimler


Prof.Dr. ORHAN İŞCAN

Mesleki & İdari Deneyimler

Akedemik Ünvanlar/Görevler

Ünvan Üniversite Alanı Tarih
PROFESÖR Wirtschaftsuniversitaet Wien (Viyana İktisat Üniversitesi),Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu-İşletme Bilgi Yönetimi İşletme 2013 -

Mesleki Deneyimler

Ünvan Üniversite Tarih
PROFESÖR MARMARA ÜNİVERSİTESİ,SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU-FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ 1995 -

İdari Deneyimler

Görev Kurum Tarih
Yüksekokul Müdürlüğü Marmara Üniversitesi,Meslek Yüksekokulu- 1997 - 2001

Üniversite Dışı Deneyimler

Görev Kurum Tarih
Uzman İstanbul Ticaret Odası 1981 - 1982

Verdiği Dersler

Ders Adı Öğrenim Türü Akademik Yılı
Finansal Yönetm Lisans-Anadal 2017/2018

Yönetilen Tezler

Öğrenci Eğitim Tez Adı Üniversite Tarih
HAMDİ AYDIN Doktora YALIN YÖNETİM ANLAYIŞININ ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONUNA VE HİZMET KALİTESİNE ETKİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA İstanbul Gelişim Üniversitesi Devam Ediyor
ALİ AKBABA Doktora E-işletmeye geçiş sürecinde yönetim sistemlerinin entegrasyonunda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri: THY Entegre Operasyon Kontrol Başkanlığında Hoshin Kanri entegre yönetim modelinin uygulanması İstanbul Gelişim Üniversitesi Devam Ediyor
DERYA CEYLAN Yüksek Lisans KAMU İŞLETMECİLİĞİ ANLAYIŞI AÇISINDAN BELEDİYELERDE HİZMET ANLAYIŞI DEĞİŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İSTANBUL İLİ BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ ÖRNEĞİ İstanbul Gelişim Üniversitesi Devam Ediyor
GÜLAY TAMER Doktora ETİK LİDERLİK YAKLAŞIMLARININ ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞINA VE PERFORMANSINA ETKİLERİ: İSTANBUL İLİNİN BAHÇELİEVLER İLÇESİNDE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA BİR ARAŞTIRMA İstanbul Gelişim Üniversitesi Devam Ediyor
GÖKHAN İLYAS Yüksek Lisans Hizmet işletmelerinde uygulanan ücretlendirme yönetiminin çalışanların performansı ile ilişkisi İstanbul İtfaiye Teşkilatı çalışanları üzerine bir alan araştırması İstanbul Gelişim Üniversitesi 2016
YASİN AFACAN Yüksek Lisans Havacılık sektöründe çalışanların mobbing'e maruz kalma ve stres durumlarının değerlendirilmesi İstanbul Gelişim Üniversitesi 2015
RUKİYE YILDIZ Yüksek Lisans Karşılaştırmalı bir yaklaşımla kamu sektörü ve özel sektörde halkla ilişkilerin işlevi: Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi ve Posta Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nin karşılaştırılması İstanbul Gelişim Üniversitesi 2015
SEDA SAYIN Yüksek Lisans BELEDİYELERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMASI VE MÜSTERİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA : SELÇUKLU BELEDİYESİ ÖRNEĞİ İstanbul Gelişim Üniversitesi Devam Ediyor
DERYA CEYLAN Yüksek Lisans KAMU İŞLETMECİLİĞİ ANLAYIŞI AÇISINDAN BELEDİYELERDE HİZMET ANLAYIŞI DEĞİŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İSTANBUL İLİ BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ ÖRNEĞİ İstanbul Gelişim Üniversitesi Devam Ediyor
EMİNE ŞULE GÖKŞENLİ Doktora Dövize dayalı işlem yapan işletmelerde futures piyasasında döviz kuru-işlem riskinden korunma (hedging) teknikleri ve bir uygulama Marmara Üniversitesi 2001
SAMİ KILIÇ Yüksek Lisans Primsiz sosyal güvenlik sisteminde belediyelerin yeri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi uygulamaları Marmara Üniversitesi 2001
SİNAN TÜRKAY Yüksek Lisans Hasar sonrası sigorta poliçelerinde kar kaybı riskinin saptanması ve ölçülmesi Marmara Üniversitesi 2000
MELAHAT ERSOY Yüksek Lisans KOBİ'lerin finansal sorunları Marmara Üniversitesi 1999
CEMİL YILDIZHAN Yüksek Lisans Bütçe ile yönetim ve bütçeleme teknikleri Marmara Üniversitesi 1999
ASIM GÜN Yüksek Lisans İşletmelerde kontrol, finansal kontrol ve bütçeleme Marmara Üniversitesi 1999
KUDRET BARAN Yüksek Lisans Halka açılacak anonim şirketlerin mali tabloların Sermaye Piyasası Kanunu'na göre özel bağımsız dış denetimi ve bir uygulama Marmara Üniversitesi 1997
MUAZZEZ RODOPLU Yüksek Lisans Leasing, leasing işletmelerinde maliyetlendirme, muhasebeleştirme Marmara Üniversitesi 1997
KEMAL NEZİH ARIKAN Yüksek Lisans Vadeli işlemler ve Türkiye'deki uygulamaları Marmara Üniversitesi 1998
SEDAT TÜRELİ Yüksek Lisans Risk sermayesi ve küçük-orta büyüklükteki işletmeler Marmara Üniversitesi 1998
ERSİN KOÇAK Yüksek Lisans Türkiye'de tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin yeniden yapılanması Marmara Üniversitesi 1998
Y. ÇAĞLA ÖZGÖKÇE Yüksek Lisans Leasing şirketlerinde sözleşme teknikleri ve analizleri Marmara Üniversitesi 1996
A. ELİF BİLGİÇ Yüksek Lisans Stagflasyonun işletme sermayesi üzerine etkisi Marmara Üniversitesi 1996
ERDAL KILIÇ Yüksek Lisans Belediyelerde finansman yönetimi Marmara Üniversitesi 1996
TANZER YARAMANOĞLU Yüksek Lisans Yangın sigortalarında teknik karın arttırılması Marmara Üniversitesi 1994

Jüri Üyelikleri

Üyelik Türü Üyelik Adı Organizasyon Nitelik Tarih
Doçentlik , Yardımcı Doçentlik Atama Doçentlik Sınav Jüriliği YÖK Uluslararası 1996