Dr.Öğr.Üyesi
ÖZLEM DERİN
Araştırma Bilgileri


Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM DERİN

Araştırma Bilgileri

Araştırma Alanları

1 Nietzsche, Bataille, College de Sociologie, Antik Yunan Felsefesi, Mitoloji, Psikoloji, Estetik
2 Çağdaş Felsefe, Kristeva, Sontag, Derrida

Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri

Web Of Science Araştırma Alanları