Dr.Öğr.Üyesi
NURTEN ELKİN


Dr.Öğr.Üyesi NURTEN ELKİN

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

Uluslararası

1 AYYILDIZ EMİNE,ELKİN NURTEN ,"Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Stilleri ile Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" ,İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ,vol.3 ,pp.51 -67 ,2016
2 ELKİN NURTEN,BARUT ABDULLAH YÜKSEL ,"Bir Aile Sağlığına Merkezine Başvuran Bireylerin Genel Sağlık Anketine Göre Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi" ,İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi ,vol.3 ,pp.221 -238 ,2017 , Dosya
3 PULAT DEMİR HALİME,ELKİN NURTEN,BARUT ABDULLAH YÜKSEL,BAYRAM HATİCE MERVE,SEVDA AVERİ ,"Vardiyalı Çalışan Sağlık Personelinin Uyku Süresi ve Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi" ,İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi ,vol.1 ,pp.89 -107 ,2017 , Dosya
4 Nurten Elkin ,"Bir Aile Sağlığı Merkezine Evlilik Raporu İçin Başvuran Kişilerin Değerlendirilmesi" ,İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi ,vol.7 ,pp.631 -640 ,2019 , Dosya
5 Derya KAVGAOĞLU, Nurten ELKİN ,"Hemşirelik Bölümü Kişilerarası İlişkiler ve Terapötik İletişim Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi" ,İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi ,vol.7 ,pp.670 -696 ,2019 , Dosya
6 Nurten Elkin ,"Yenidoğan tarama programlarının önemi" ,Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi ,vol.18 ,pp.61 -72 ,2148 3922 - ONLINE ISSN:2148-3973 ,2019 , Dosya
7 Derya KAVGAOĞLU, Nurten ELKİN ,"Hemşirelik Bölümü Kişilerarası İlişkiler ve Terapötik İletişim Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi" ,İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi ,2019 , Dosya
8 Ahmet BOLULU, Nurten ELKİN ,"İşitsel İşlemleme, Bozuklukları ve Potansiyeller" ,İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi ,2019 , Dosya
9 Nurten ELKİN ,"Yaşlılarda Polifarmasi ve Akılcı İlaç Kullanımına Aile Hekimliği Yaklaşımı " ,İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi ,pp.279 -290 ,2020 , Dosya

Ulusal

1 ELKİN NURTEN ,"Olumlu Ergen Gelişiminde Aile İçi İletişimin Önemi" ,SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ DERGİSİ ,vol.25 ,pp.45 -54 ,2016 Link
2 ELKİN NURTEN ,"Gebelerin stresle başa çıkma tarzları ve bunları etkileyen faktörler" ,Mersin sağlık bilimleri dergisi ,2015
3 ELKİN NURTEN ,"Üniversite öğrencilerinin cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusundaki bilgilerinin araştırılması" ,Mersin sağlık bilimleri dergisi ,2015
4 ELKİN NURTEN ,"Gebelerin Prenatal Bağlanma Düzeyleri ve Bunları Etkileyen Faktörler" ,Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi ,vol.24 ,pp.230 -236 ,2016
5 ELKİN NURTEN,KARADAĞLI FUNDA ,"Üniversite Öğrencilerinin Öfke İfade Tarzı Ve İlişkili Faktörler" ,Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi ,vol.21 ,2016
6 ELKİN NURTEN ,"Olumlu Ergen Gelişiminde Aile İçi İletişimin Önemi" ,Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi ,vol.25 ,2016 Link
7 ELKİN NURTEN ,"Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Destek ve Yalnızlık Durumlarının Değerlendirilmesi" ,Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi ,vol.7 ,pp.89 -96 ,2017 , Dosya
8 ELKİN NURTEN ,"Bir vakıf üniversitesinin sağlık bilimleri yüksekokulu öğrencilerinin genel yaşam doyumu düzeyleri ve ilişkili faktörler" ,İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi ,vol.1 ,pp.123 -141 ,2017 , Dosya
9 ELKİN NURTEN ,"BİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE BAŞVURAN DİABET HASTALARININ REGÜLASYON DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ" ,KOCATEPE TIP DERGİSİ ,vol.17 ,pp.101 -108 ,2016 , Dosya
10 ELKİN NURTEN ,"Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğrencilerinde Premenstrual Sendrom Görülme Sıklığı" ,Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi ,vol.1 ,2016 , Dosya
11 ELKİN NURTEN,KARADAĞLI FUNDA,BARUT ABDULLAH YÜKSEL ,"SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ GEĞİŞKENLERİN BELİRLENMESİ" ,MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ ,vol.9 ,2016 , Dosya
12 ELKİN NURTEN,ÖREN MERYEM MERVE,ÖNAL AYŞE EMEL ,"Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Gebelerin Anne Sütü veEmzirmeye İlişkin Bilgi ve Tutumları" ,Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi ,vol.24 ,pp.41 -48 ,2015 , Dosya
13 ELKİN NURTEN ,"Aile sağlığı merkezine başvuran 18 49 yaş arası kadınların doğum şekli tercihleri ve bunlarla ilişkili faktörler" ,ANADOLU KLİNİĞİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ ,vol.21 ,2016 , Dosya
14 ELKİN NURTEN ,"Bir aile sağlığı merkezine başvuran yaşlı bireylerde depresyon sıklığıve yaşam doyumunun değerlendirilmesi" ,Mersin sağlık bilimleri dergisi ,vol.9 ,2016 , Dosya
15 ELKİN NURTEN,KARADAĞLI FUNDA ,"Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi" ,Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi ,vol.1 ,pp.11 -18 ,2015 , Dosya

Bildiriler

1 Nurten Elkin ,"Bir Aile Sağlığı Merkezine Evlilik Raporu için başvuran kişilerin değerlendirilmesi" ,1.Uluslararası Sağlıklı Yaşam Kongresi ,2018
2 Nurten Elkin ,"Bir vakıf üniversitesinin sağlık bilimleri yüksekokulu öğrencilerinin genel yaşam doyumu düzeyleri ve ilişkili faktörler" ,19. Ulusal halk sağlığı kongresi ,2017
3 Nurten ELKİN ,"Pandemi Sürecinde Sağlık okuryazarlığı" ,5.Uluslararası Sağlıklı Yaşam Kongresi ,2021
4 Ayşe Mücella SOYDAN, Nurten ELKİN, Abdullah Yüksel BARUT ,"BAKIM YÜKÜNÜN YAŞLI BAKIMA ETKİLERİ" ,5.Uluslararası Sağlıklı Yaşam Kongresi
5 Çöl B.G, Elkin N, Nizamlıoğlu M, Barut A.Y, Onur H.N, Kurtuluş E.M. ,"Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğrencilerindeki Beslenme Alışkanlıkları ve Obezite Durumu" ,Uluslararası Beslenme Obezite ve Toplum Sağlığı Kongresi ,05.03.2019 , Dosya
6 Nurten Elkin ,"Yenidoğan Tarama Programlarının Önemi" ,Uluslararası Beslenme Obezite ve Toplum Sağlığı Kongresi ,05.03.2019 , Dosya
7 Derya KAVGAOĞLU, Nurten ELKİN ,"Investigations of the nursing students opinions relevant to the learning centered curriculum" ,International Conference on Education Research and Technologies ,2018 , Dosya
8 Nurten Elkin ,"Aile Hekimliğinde Yaşlı Sağlığı Hizmetleri" ,1.Uluslararası Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Kongresi ,18.03.2019 , Dosya
9 Nurten Elkin ,"Toplumun Kanayan Yarası Çocuk Gelinler." ,I.Ulusal Sağlık Bilimleri Kongresi. ,10.05.2019 , Dosya
10 Sarıçan E, Alçiçek G, Sayılgan Ş, Kaya İ, Kerigan B, Elkin N*. ,"İnternet Oyunlarının Çocuğun Sosyal Duygusal Gelişimine Etkileri." ,1.Ulusal Sağlık Bilimleri Kongresi ,10.05.2019 , Dosya
11 Soyku S, Kerigan B, Elkin N*. ,"Anne-baba tutumlarının çocukların özgüven duygusu üzerine etkisi" ,1.Ulusal Sağlık Bilimleri Kongresi ,10.05.2019 , Dosya
12 Soy N, Kerigan B, Elkin N*. ,"Çocuklarda oyun yoluyla iletişim." ,1.Ulusal Sağlık Bilimleri Kongresi ,10.05.2019 , Dosya
13 Akdağ B, Çınar K.T, Elkin N*. ,"Ergenlikte Farkındalık" ,1.Ulusal Sağlık Bilimleri Kongresi ,10.05.2019 , Dosya
14 Gelir H, Doymaz İ, Çınar K.T, Elkin N*. ,"0-3 Yaş çocukluk döneminde yapılan geleneksel uygulamaların değerlendirilmesi" ,1.Ulusal Sağlık Bilimleri Kongresi ,10.05.2019 , Dosya
15 Mercan B, Akcan S, Çınar K.T, Elkin N*. ,"Ergenlerde Obezitenin Sosyal ve Duygusal alanlara etkisi" ,1.Ulusal Sağlık Bilimleri Kongresi ,10.05.2019 , Dosya
16 Nurten Elkin,Derya Kavgaoğlu, A. Yüksel Barut ,"ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİNDE DANIŞMANLIĞIN ÖNEMİ" ,2.Uluslararası Sağlıklı Yaşam Kongresi , Dosya
17 Derya KAVGAOĞLU, Nurten ELKİN ,"ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNE YAKLAŞIMLARI NEDİR?" ,2.Uluslararası Sağlıklı Yaşam Kongresi , Dosya