Öğr.Gör.
NERMİN KOÇ


Öğr.Gör. NERMİN KOÇ

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

Uluslararası

1 KARAHALİLOĞLU KOÇ NERMİN ,"Kronik Böbrek Yetmezli¤i Olan Hastalarda Yorgunlu¤a Etki EdenFaktörlerin De¤erlendirilmes" ,Nöropsikiyatri Arşivi ,1309-4866 ,2011

Ulusal

Bildiriler

1 KOÇ NERMİN ,"SAĞLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK ETİĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ" ,1. Uluslararası Şişli Bilim Kongresi