Dr.Öğr.Üyesi
NEVRUZ BERNA TATLISU


Dr.Öğr.Üyesi NEVRUZ BERNA TATLISU

Projeler

1 "Ekzopolisakkarit EPS üreten laktik asit bakterilerinin bazı gıdalarin tekstürel reolojik ve mikroyapısal özelliklerine etkisi" ,İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ ,ULUSAL ,Tamamlandı ,02.09.2012 -02.09.2014

Patentler

Tasarımlar