Dr.Öğr.Üyesi
NİHAL ALTUNTAŞ


Dr.Öğr.Üyesi NİHAL ALTUNTAŞ

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

1 Marangoz Salih,AMASYALI MEHMET FATİH,USLU ERKAN,ÇAKMAK FURKAN,ALTUNTAŞ NİHAL,YAVUZ SIRMA ,"More scalable solution for multi-robot-multi-target assignment problem" ,ROBOTICS AND AUTONOMOUS SYSTEMS ,vol.113 ,pp.174 -185 ,0921-8890 ,2019 Link
2 ALTUNTAŞ NİHAL,AMASYALI MEHMET FATİH ,"DepthTiling: A novel way to increase visual SLAM performance in featureless environments" ,ELECTRONICS LETTERS ,vol.55 ,pp.1338 -1340 ,0013-5194 ,2019 Link
3 USLU ERKAN,ÇAKMAK FURKAN,ALTUNTAŞ NİHAL,Marangoz Salih,AMASYALI MEHMET FATİH,YAVUZ SIRMA ,"An architecture for multi-robot localization and mapping in the Gazebo/Robot Operating System simulation environment" ,SIMULATION-TRANSACTIONS OF THE SOCIETY FOR MODELING AND SIMULATION INTERNATIONAL ,vol.93 ,pp.771 -780 ,0037-5497 ,2017
4 ALTUNTAŞ NİHAL,İMAL ERKAN,EMANET NAHİT,ÖZTÜRK CEYDA NUR ,"Reinforcement learning based mobile robot navigation" ,TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES ,vol.24 ,pp.1747 -1767 ,13000632 ,2016 Link

Uluslararası

Ulusal

Bildiriler

1 DİLAVER MUSTAFA BURAK,ÇAKMAK FURKAN,USLU ERKAN,ALTUNTAŞ NİHAL,AMASYALI MEHMET FATİH,YAVUZ SIRMA ,"RoboCup RRL Manevra 2 Alanı için Otonom Gezinim Algoritması" ,Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Konferansı ,pp.71 -71 ,01.12.2017
2 KÖROĞLU UYGAR,İSLAMOĞLU USAME,USLU ERKAN,ÇAKMAK FURKAN,ALTUNTAŞ NİHAL,AMASYALI MEHMET FATİH,YAVUZ SIRMA ,"Otonom Efektif Alan Tarayıcı Robot Tasarımı Design of an Autonomous Effective Area Scanning Robot" ,2019 Innovations in Intelligent Systems and Applications Conference (ASYU) ,02.11.2019 Link
3 YÜZBAŞIOĞLU NURGÜL,ALTUNTAŞ NİHAL ,"AVESİS için Akademik Ontoloji" ,2018 3rd International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK) ,pp.569 -573 ,10.12.2018 Link
4 ALTUNTAŞ NİHAL,USLU ERKAN,ÇAKMAK FURKAN,AMASYALI MEHMET FATİH,YAVUZ SIRMA ,"Comparison of 3-Dimensional SLAM Systems: RTAB-Map vs. Kintinuous" ,2017 International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK) ,pp.99 -103 ,02.11.2017 Link
5 BALCILAR MUHAMMET,USLU ERKAN,ÇAKMAK FURKAN,ALTUNTAŞ NİHAL,MARANGOZ SALİH,AMASYALI MEHMET FATİH,YAVUZ SIRMA ,"An Architecture for Multi Robot Hector Mapping" ,2016 International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA) ,22.09.2016
6 ÇAKMAK FURKAN,USLU ERKAN,ALTUNTAŞ NİHAL,MARANGOZ SALİH,BALCILAR MUHAMMET,AMASYALI MEHMET FATİH,YAVUZ SIRMA ,"Deformable Part Model and Deep Learning Comparison on Victim Detection" ,2016 24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU) ,23.06.2016
7 ORHAN ZEYNEP,ÖZTÜRK CEYDA NUR,ALTUNTAŞ NİHAL ,"SınavYazar İlköğretim için Otomatik Sınav ve Çözüm Üretme Aracı" ,Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ve Fuarı ,30.11.2008
8 ÇAKMAK FURKAN,USLU ERKAN,YAVUZ SIRMA,AMASYALI MEHMET FATİH,BALCILAR MUHAMMET,ALTUNTAŞ NİHAL ,"Using Range and Inertia Sensors for Trajectory and Pose Estimation" ,2014 22nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) ,25.04.2014 Link
9 ALTUNTAŞ NİHAL,ÇAKMAK FURKAN,USLU ERKAN,BALCILAR MUHAMMET,AMASYALI MEHMET FATİH,YAVUZ SIRMA ,"3 Dimensional Thermal Mapping" ,2016 24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU) ,23.06.2016
10 BAYGÜL FATİH,USLU ERKAN,ÇAKMAK FURKAN,ALTUNTAŞ NİHAL,AMASYALI MEHMET FATİH,YAVUZ SIRMA ,"Holonomik Robot ile Dar Alanlarda Gezinim (Holonomic Robot Navigation in Narrow Spaces)" ,5. Türkiye Robotbilim Konferansı (ToRK 2019) ,pp.16 -21 ,16.07.2019 Link
11 YAŞAR AZAD,USLU ERKAN,ÇAKMAK FURKAN,ALTUNTAŞ NİHAL,AMASYALI MEHMET FATİH,YAVUZ SIRMA ,"Tasarlanmış Engebeli Ortamda Otonom Mobil Robot Gezinimi" ,Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Konferansı ,pp.37 -37 ,01.12.2017
12 KESKİN NUMAN,USLU ERKAN,ÇAKMAK FURKAN,ALTUNTAŞ NİHAL,AMASYALI MEHMET FATİH,YAVUZ SIRMA ,"Autonomous Mobile Robot Exploration in Negative Obstacle Environment" ,25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) ,pp.1 -4 ,29.06.2017 Link
13 MARANGOZ SALİH,ERGÜN EZGİ EKİN,AMASYALI MEHMET FATİH,USLU ERKAN,ÇAKMAK FURKAN,ALTUNTAŞ NİHAL,YAVUZ SIRMA ,"A Fast 3D Exploration Algorithm for Autonomous Aerial Robots" ,25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) ,pp.1 -4 ,29.06.2017 Link
14 DİLAVER MUSTAFA BURAK,USLU ERKAN,ÇAKMAK FURKAN,ALTUNTAŞ NİHAL,AMASYALI MEHMET FATİH,YAVUZ SIRMA ,"Design and Implementation of an Outdoor Line Follower Robot for RoboCup Search and Rescue League" ,25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) ,pp.1 -4 ,29.06.2017 Link
15 EGİL EDİBE, ALTUNTAŞ NİHAL ,"Derin Öğrenme Modelleri Kullanılarak Periapikal Lezyonların Tespitinin Değerlendirilmesi: Pilot Çalışma" ,II. Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi ,18.04.2021 Link