Dr.Öğr.Üyesi
MUSTAFA ULUÇAKAR
Yayınlar & Eserler


Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ULUÇAKAR

Yayınlar & Eserler

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

1 ULUÇAKAR MUSTAFA,ÇAĞLAR ALİ ,"Turkish Professional Military Education and Civilian Control" ,Bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi ,vol.2016 ,pp.173 -198 ,2016
2 ULUÇAKAR MUSTAFA,ÇAĞLAR ALİ ,"İki Farklı Sivil-Asker İlişkileri Modelinin Analizi: Türkiye Örneği" ,Uluslararası İlişkiler ,vol.14 ,pp.41 -57 ,2017

Uluslararası

Ulusal

1 ULUÇAKAR MUSTAFA,ÇINAR MEHMET FATİH ,"Türkiyede Yargı ile Siyaset İlişkisinin Kuvvetler Ayrılığı Perspektifinden Analizi" ,İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ,2148-4287 ,2019
2 ULUÇAKAR MUSTAFA,ÇAĞLAR ALİ ,"Siyasi Kontrol Toplumsal Hareketler ve Türk Sivil Asker İlişkilerine Vatandaş Etkisi" ,Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi ,vol.5 ,pp.7 -35 ,2147-8414 ,2018 Link
3 ULUÇAKAR MUSTAFA ,"Türkiye’de Sivil-Asker İlişkileri Eleştirel Bir Değerlendirme" ,Güvenlik Stratejileri Dergisi ,vol.14 ,pp.187 -227 ,1305-4740 ,2018
4 ULUÇAKAR MUSTAFA ,"Muhafazakar Demokrasi Söylemi Üzerine Bir İnceleme" ,Alternatif Politika ,vol.10 ,pp.349 -373 ,1309-0593 ,2018 Link
5 ULUÇAKAR MUSTAFA ,"Richard Rorty Üzerine Bir Değerlendirme" ,Hacettepe University Journal of Economics and Administrative Sciences ,vol.32 ,pp.229 -247 ,2014
6 ÇAĞLAR ALİ,ULUÇAKAR MUSTAFA ,"Günümüz Türkçülüğünün İslam’la İmtihanı: Türk-İslam Sentezi ve Aydınlar Ocağı" ,Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (HÜTAD) ,pp.120 -140 ,2017 Link
7 ULUÇAKAR MUSTAFA ,"Türkiye’de Sivil-Asker İlişkilerinin Temel Açmazları ve Uzlaşı İmkânları" ,Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi ,vol.5 ,pp.78 -103 ,2018

Bildiriler

1 ULUÇAKAR MUSTAFA ,"Türk Dış Politikasının Dönüşümü: Ak Parti Dönemi" ,Siyaset Bilimi ve Uluslararasıilişkiler Kongresi
2 ULUÇAKAR MUSTAFA ,"15 Temmuz Darbe Girişimi ve Güvenlik Sektöründe Demokratik Gözetim" ,Geçmişten Günümüze Yerel, Bölgesel ve Küresel Krizler’ ana temalı ‘I. Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresi
3 ULUÇAKAR MUSTAFA ,"Civilian Protests and Civil-Military Relations" ,The Book: The Crisis: Future Prospects on Politics, Culture and Governance, nd Annual Meeting and International Conference of theConsortium for Research in Political Theory.
4 ULUÇAKAR MUSTAFA ,"Civil Military Relations in Turkey" ,Seminar for the Reform initiatives for Caucasus Security Institutes
5 ULUÇAKAR MUSTAFA ,"Civilian Protests and Civil-Military Relations" ,Second Annual Meeting and International Conference of the Consortium forResearch in Political Theory (CRIPT),